Svinefabrikken Danmark

“Strategien i dansk svineproduktion har været masseproduktion frem for kvalitet. Langt hovedparten af de svin, vi producerer, eksporteres levende, halve eller udskårne – uden nogen væsentlig værditilvækst. Den andel af eksporten, der udgøres af levende smågrise, er i løbet af de seneste år steget markant. Efterhånden er det en tredjedel af alle de svin, vi producerer, der fedes op og slagtes i udlandet.”

Det skriver folketingskandidat Maria Reumert Gjerding i Information, 29. oktober 2014. Artiklen fortsætter:

MariaReumertGjerding

Maria Reumert Gjerding.

På dansk jord foregår der kun en minimal værdiforædling af svinekødet, og gevinsterne i form af indtjening og jobskabelse flyttes over grænsen. Så på trods af vores dygtighed udi en højeffektiv svineproduktion, siver arbejdspladserne i landbrugssektoren stille og roligt ud af landet.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mens der i 1999 var 22.800 årsværk beskæftiget med svineproduktion, er det i dag kun 12.500. Det samme gælder beskæftigelsen på de tilhørende svineslagterier. For ikke mange år siden blev svin fra danske stalde slagtet på danske slagterier. I 2001 kunne 14.000 danskere kalde sig svineslagteriarbejdere. I dag er der kun ca. 5.000 slagteriarbejdere tilbage på Danish Crowns svineslagterier.

Svineindustriens betydning for dansk økonomi er efterhånden også til at overse. Eksporten fra svineproduktionen er på ca. 30 milliarder kroner. Hele den danske svineproduktion udgør dermed kun 3 procent af Danmarks samlede eksport på omkring 1.000 milliarder kroner. Fratrækkes den tilhørende udgiften til import af svinefoder m.m., er nettoværdien af eksporten under 20 milliarder kroner.

Svineskinke1

I stedet for dyre skinker til flere hundrede kroner pr. kilo har de danske svinefabrikanter satset på flæsk til bare 10 kr. pr. kilo.

Økonomien hos mange svineproducenter har i rigtig mange år været usund. Man har haft underskud, fordi det har været vanskeligt at få forretningen til at løbe rundt. Gælden i svinesektoren beløber sig efterhånden til ca. 100 milliarder kroner. En virksomhed med underskud betaler ikke skat. Svinelandbrugets bidrag til velfærden er altså ubetydelig.

Groft sagt har vi i Danmark fået rollen som råvareproducent af svinekød, mens de afledte arbejdspladser på slagterier og i fødevareforarbejdningen i stigende grad ligger i udlandet. Parallellen til u-landene er slående: Tag f.eks. Mali, der producerer bomuld til minimal eksportværdi, men overlader al værdiforædling og dermed fortjenesten til andre lande. Selv står Mali tilbage med de utallige problemer, som råvareproduktionen medfører. (forts.)

Læs hele kronikken .

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.