Jørgen Steen Sørensen
Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen har accepteret landbrugets juridiske benspænd i svine-MRSA-sagen.

I den meget omtalte svine-MRSA-sag besluttede Fødevarestyrelsen i september 2014 at give tre journalister aktindsigt i hidtil hemmeligholdte oplysninger. Det skete på baggrund af en redegørelse fra ombudsmanden, men samtidig meddelte Fødevarestyrelsen, at man “suspenderer” udleveringen af oplysningerne. Styrelsen henviste til, at Landbrug og Fødevarer havde anlagt sag ved domstolene med påstand om, at svine-MRSA-adresserne ikke burde udleveres.

De tre journalister klagede efterfølgende til ombudsmanden over beslutningen om at suspendere udleveringen af MRSA-oplysningerne.  Denne klage er nu blevet afvist, da ombudsmanden har besluttet ikke at undersøge dette spørgsmål.

Det skriver Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen 27. oktober 2014 i et brev til journalisterne.

Med denne beslutning blåstempler ombudsmanden fødevareminister Dan Jørgensens ordre til ministeriets jurister om at blokere udleveringen af adresserne på de smittefarlige virksomheder som krævet af minkavler Martin Merrild på vegne af den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer. Interesseorganisationen, der selv har de omdiskuterede adresselister, har udtaget stævning mod Fødevareministeriet med krav om hemmeligholdelse for altid af de smittefarlige virksomheder.

Ombudsmanden understreger dog, at han fuldt ud kan henholde sig til sin tidligere udtalelse i sagen.

”Det er vigtigt at forstå, at de spørgsmål, der er opstået, alene vedrører de formelle konsekvenser af, at Landbrug og Fødevarer nu har anlagt sag ved domstolene. Jeg står således helt ved min vurdering af sagens juridiske spørgsmål, nemlig at fødevaremyndighederne ikke på det foreliggende grundlag har ret til at hemmeligholde MRSA-oplysningerne”, siger Jørgen Steen Sørensen.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.