Ombudsmanden bøjer sig for Dan J.’s hemmelighedskræmmeri

Jørgen Steen Sørensen

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen har accepteret landbrugets juridiske benspænd i svine-MRSA-sagen.

I den meget omtalte svine-MRSA-sag besluttede Fødevarestyrelsen i september 2014 at give tre journalister aktindsigt i hidtil hemmeligholdte oplysninger. Det skete på baggrund af en redegørelse fra ombudsmanden, men samtidig meddelte Fødevarestyrelsen, at man “suspenderer” udleveringen af oplysningerne. Styrelsen henviste til, at Landbrug og Fødevarer havde anlagt sag ved domstolene med påstand om, at svine-MRSA-adresserne ikke burde udleveres.

De tre journalister klagede efterfølgende til ombudsmanden over beslutningen om at suspendere udleveringen af MRSA-oplysningerne.  Denne klage er nu blevet afvist, da ombudsmanden har besluttet ikke at undersøge dette spørgsmål.

Det skriver Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen 27. oktober 2014 i et brev til journalisterne.

Med denne beslutning blåstempler ombudsmanden fødevareminister Dan Jørgensens ordre til ministeriets jurister om at blokere udleveringen af adresserne på de smittefarlige virksomheder som krævet af minkavler Martin Merrild på vegne af den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer. Interesseorganisationen, der selv har de omdiskuterede adresselister, har udtaget stævning mod Fødevareministeriet med krav om hemmeligholdelse for altid af de smittefarlige virksomheder.

Ombudsmanden understreger dog, at han fuldt ud kan henholde sig til sin tidligere udtalelse i sagen.

”Det er vigtigt at forstå, at de spørgsmål, der er opstået, alene vedrører de formelle konsekvenser af, at Landbrug og Fødevarer nu har anlagt sag ved domstolene. Jeg står således helt ved min vurdering af sagens juridiske spørgsmål, nemlig at fødevaremyndighederne ikke på det foreliggende grundlag har ret til at hemmeligholde MRSA-oplysningerne”, siger Jørgen Steen Sørensen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.