Randzoner kan bruges positivt

Randzone

Der findes faktisk jordejere, der påstår, at randzoner er komplet overflødige. Der foreligger dog intet oplyst, om ejeren af dette areal hører til de negative. Foto: Bent Lauge Madsen.

De 50.000 hektar randzonejord, der er udlagt langs vandløb og søer, udgør et stort plus for naturen, men de rummer også muligheder for økologisk produktion, naturpleje m.m.

Økologisk Landsforening mener, at de muligheder bør udnyttes, og derfor har foreningen offentliggjort et “Randzonekatalog”, der illustrerer 10 konkrete metoder til at udnytte randzonen bedst muligt.

Randzonekataloget er baseret på landmændenes egne idéer og erfaringer med udnyttelse af arealerne. Kataloget indeholder ti konkrete løsninger på udnyttelse af randzoner til økologisk produktion, naturpleje eller andre tiltag der kan være til gavn for natur, miljø og biodiversitet.

Randzone_protest

Flere landboforeninger har organiseret en regulær hetz mod randzonerne, bl.a. med ulovlig skiltning af direkte forkerte påstande som her på Lolland i efteråret 2013.

Forventningen til kataloget er, at jordejere kan blive inspireret til at gøre brug af sine randzoner på en anderledes og konstruktiv måde for naturen, i stedet for at se dem som noget negativt, der besværliggør deres hverdag. Det skulle gerne give motivation til at vedligeholde og opretholde randzonerne.

Her finder du hele kataloget.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.