Randzone
Der findes faktisk jordejere, der påstår, at randzoner er komplet overflødige. Der foreligger dog intet oplyst, om ejeren af dette areal hører til de negative. Foto: Bent Lauge Madsen.

De 50.000 hektar randzonejord, der er udlagt langs vandløb og søer, udgør et stort plus for naturen, men de rummer også muligheder for økologisk produktion, naturpleje m.m.

Økologisk Landsforening mener, at de muligheder bør udnyttes, og derfor har foreningen offentliggjort et “Randzonekatalog”, der illustrerer 10 konkrete metoder til at udnytte randzonen bedst muligt.

Randzonekataloget er baseret på landmændenes egne idéer og erfaringer med udnyttelse af arealerne. Kataloget indeholder ti konkrete løsninger på udnyttelse af randzoner til økologisk produktion, naturpleje eller andre tiltag der kan være til gavn for natur, miljø og biodiversitet.

Randzone_protest
Flere landboforeninger har organiseret en regulær hetz mod randzonerne, bl.a. med ulovlig skiltning af direkte forkerte påstande som her på Lolland i efteråret 2013.

Forventningen til kataloget er, at jordejere kan blive inspireret til at gøre brug af sine randzoner på en anderledes og konstruktiv måde for naturen, i stedet for at se dem som noget negativt, der besværliggør deres hverdag. Det skulle gerne give motivation til at vedligeholde og opretholde randzonerne.

Her finder du hele kataloget.

Comments are closed.