Fattig S-SF-R-regering tilbydes millionhjælp fra sportsfiskere

Ronnis-fisk,-dag

Sportsfiskere snakker ikke bare, de er osse parat til at betale selv. Foto: Sportsfiskeren.

Sportsfiskerne tilbyder miljøminister Ida Auken millioner af kroner til at løse problemet ved Tangeværket, så Gudenåen endeligt kan slippes fri. Samtidigt skal der bevilliges ekstraordinært mange millioner til fiskepleje på Sjælland. Det skriver Danmarks Sportsfiskerforbund i en pressemeddelelse 20/11.

Det skal ikke være pengene, der forhindrer en gennemfø­relse af en løsning ved Tangeværket, så Danmarks læng­ste å – Gudenåen – endelig kan slippes fri. Det har el­lers været økonomien, der har forhindret en løsning og gjort, at Miljøminister Ida Auken igen har sendt Tangesa­gen til hjørnespark.

Men det vil Danmarks Sportsfisker­forbund ikke acceptere, og giver derfor Miljøministeren et grønt tilbud, i form af en solid økonomisk håndsræk­ning på 50 mio kroner, der kan sparke hele Gudenå-pro­jektet i gang nu.

– Nu er tiden inde til at finde en løsning. Naturen og fiske­bestandene i Gudenåen kan ikke vente længere. Det er fuldt ud dokumenteret, at Tangeværkets spærring af Gu­denåen har store negative konsekvenser for fiskebestan­dene, herunder flere rødlistede arter. Ida Auken har da også erkendt, at Tangeværket har en betydelig negativ virkning på naturtilstanden i Gudenåen. Vi vil derfor, via et øget bidrag til lystfiskertegnet, tilbyde Miljøministeren og hele Folketinget en ikke uvæsentlig medfinansiering, så vi kan få sat gang i en bæredygtig løsning med fri pas­sage for Gudenåen ved Tangeværket og Tange Sø, for­tæller Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfi­skerforbund.

Du kan læse hele forslaget her.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.