Ronnis-fisk,-dag
Sportsfiskere snakker ikke bare, de er osse parat til at betale selv. Foto: Sportsfiskeren.

Sportsfiskerne tilbyder miljøminister Ida Auken millioner af kroner til at løse problemet ved Tangeværket, så Gudenåen endeligt kan slippes fri. Samtidigt skal der bevilliges ekstraordinært mange millioner til fiskepleje på Sjælland. Det skriver Danmarks Sportsfiskerforbund i en pressemeddelelse 20/11.

Det skal ikke være pengene, der forhindrer en gennemfø­relse af en løsning ved Tangeværket, så Danmarks læng­ste å – Gudenåen – endelig kan slippes fri. Det har el­lers været økonomien, der har forhindret en løsning og gjort, at Miljøminister Ida Auken igen har sendt Tangesa­gen til hjørnespark.

Men det vil Danmarks Sportsfisker­forbund ikke acceptere, og giver derfor Miljøministeren et grønt tilbud, i form af en solid økonomisk håndsræk­ning på 50 mio kroner, der kan sparke hele Gudenå-pro­jektet i gang nu.

– Nu er tiden inde til at finde en løsning. Naturen og fiske­bestandene i Gudenåen kan ikke vente længere. Det er fuldt ud dokumenteret, at Tangeværkets spærring af Gu­denåen har store negative konsekvenser for fiskebestan­dene, herunder flere rødlistede arter. Ida Auken har da også erkendt, at Tangeværket har en betydelig negativ virkning på naturtilstanden i Gudenåen. Vi vil derfor, via et øget bidrag til lystfiskertegnet, tilbyde Miljøministeren og hele Folketinget en ikke uvæsentlig medfinansiering, så vi kan få sat gang i en bæredygtig løsning med fri pas­sage for Gudenåen ved Tangeværket og Tange Sø, for­tæller Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfi­skerforbund.

Du kan læse hele forslaget her.

 

Comments are closed.