NickHakkerup
Nick Hækkerup har ansvaret for at beskytte borgerne mod MRSA.
DJ_FVM_LarsSvankjær
Dan Jørgensen har ansvaret for at rense svinene for MRSA.

Dagen før Grund-lovsdag 4. juni 2014 er der krævet åbent samråd i Folketinget om den voldsomme vækst i spredningen af MRSA-bakterien blandt mennesker. Mødet er åbent for offentligheden, så sæt kryds i kalenderen.

Det er udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der har kaldt fødevareminister Dan Jørgensen (S) og ministeren for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S) i samråd om den voldsomme vækst i spredning af MRSA-bakterien blandt mennesker. De to ministre skal forklare og forsvare den manglende indsats fra deres to forgængere, ex-fødevareminister Mette Gjerskov (S) og ex-sundhedsminister Astrid Krag (SF – nu S).

Udvalget har bedt ministrene om en redegørelse for at stoppe den voldsomme vækst i spredningen af MRSA-bakterien blandt mennesker.

Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Sundheds- og forebyggelsesudvalget er inviteret til at deltage i samrådet.

Mette Gjerskov - Fødevareminister, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet
Mette Gjerskov (S) lod MRSA-skandalen hemmeligholde.

 

Astrid Krag, Socialistisk Folkeparti, Minister for Sundhed og Forebyggelse.
Astrid Krag overlod MRSA-indsatsen til svineindustrien.

Samrådet er åbent for alle, men tilmelding er nødvendigt også for pressen. Tilmelding skal ske senest kl. 11 dagen inden, samrådet bliver afholdt. Se kontaktinformation på hjemmesiden.

Gæster udefra må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek. Det er tilladt at optage lyd og billeder, hvis det kan ske uden at forstyrre samrådets afvikling i øvrigt.

Samrådet tv-optages og vil blive vist live her på Folketingets hjemmeside, hvor det også kan findes efterfølgende under “TV fra Folketinget”. Desuden vises samrådet forskudt på Folketingets tv-kanal.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.