To ministre skal forsvare MRSA-skandalen

NickHakkerup

Nick Hækkerup har ansvaret for at beskytte borgerne mod MRSA.

DJ_FVM_LarsSvankjær

Dan Jørgensen har ansvaret for at rense svinene for MRSA.

Dagen før Grund-lovsdag 4. juni 2014 er der krævet åbent samråd i Folketinget om den voldsomme vækst i spredningen af MRSA-bakterien blandt mennesker. Mødet er åbent for offentligheden, så sæt kryds i kalenderen.

Det er udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der har kaldt fødevareminister Dan Jørgensen (S) og ministeren for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S) i samråd om den voldsomme vækst i spredning af MRSA-bakterien blandt mennesker. De to ministre skal forklare og forsvare den manglende indsats fra deres to forgængere, ex-fødevareminister Mette Gjerskov (S) og ex-sundhedsminister Astrid Krag (SF – nu S).

Udvalget har bedt ministrene om en redegørelse for at stoppe den voldsomme vækst i spredningen af MRSA-bakterien blandt mennesker.

Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Sundheds- og forebyggelsesudvalget er inviteret til at deltage i samrådet.

Mette Gjerskov - Fødevareminister, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet

Mette Gjerskov (S) lod MRSA-skandalen hemmeligholde.

 

Astrid Krag, Socialistisk Folkeparti, Minister for Sundhed og Forebyggelse.

Astrid Krag overlod MRSA-indsatsen til svineindustrien.

Samrådet er åbent for alle, men tilmelding er nødvendigt også for pressen. Tilmelding skal ske senest kl. 11 dagen inden, samrådet bliver afholdt. Se kontaktinformation på hjemmesiden.

Gæster udefra må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek. Det er tilladt at optage lyd og billeder, hvis det kan ske uden at forstyrre samrådets afvikling i øvrigt.

Samrådet tv-optages og vil blive vist live her på Folketingets hjemmeside, hvor det også kan findes efterfølgende under “TV fra Folketinget”. Desuden vises samrådet forskudt på Folketingets tv-kanal.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.