Tre nye blodforgiftninger med svine-MRSA i første kvartal af 2015

MRSA2015_1_kvartal

Den opdaterede kurve over CC398-epidemien pr. 8. maj 2015. Kilde: Statens serum Institut.

MRSACC398-epidemien breder sig fortsat fra de danske svinefabrikker og ud i lokalsamfundene, hvor bakterien forårsager vanskelige infektioner og livstruende blodforgiftninger.

I første kvartal af 2015 har Statens Serum Institut modtaget indberetninger om 295 tilfælde af patienter med de særlige CC398-stafylokker (svine-MRSA), og CC398 udgjorde 41 pct. af samtlige 719 antibiotikaresistente MRSA-tilfælde.

Desuden er der konstateret 11 MRSA-tilfælde af livstruende blodforgiftninger  i første kvartal, hvoraf de tre var forårsaget af svine-MRSA. Der er tale om to mænd og een kvinde; alder 25, 38 og 67 år, hvoraf een har kontakt med svin. Desuden er der konstateret to MRSA-dødsfald, men begge uden relation til svine-MRSA. Siden 2012 er der indtil nu konstateret fem dødsfald på grund af de antbiotikaresistente svine-MRSA-stafylokokker.

Det fremgår af nyhedsbrevet 6. maj 2015 fra Statens Serum Institut. Overlæge Robert Leo Skov bekræfter, at epidemien fortsat vokser, selvom antallet af smittede i første kvartal kan synes at være nedadgående. Robert Skov skriver i en mail til gylle.dk:

OmbudsmandRobertSkov

Overlæge Robert L. Skov har ansvaret for dataindsamlingen hos Statens Serum Institut.

”Det er normalt, at der ses færre nysmittede i årets første måneder sammenlignet med efterår/de sidste af årets måneder – samme tendens kunne også ses sidste år – Når man sammenligner januar-marts 2014 med 2015 så ses flere anmeldte måned for måned i 2015 sammenlignet med 2014 – men stigningstakten synes aftagende.”

Svine-MRSA (CC398) er den særlige betegnelse for de antibiotikaresistente stafylokokker, der skyldes svinefabrikkernes overforbrug af humane lægemidler til den sygdomsfremkaldende produktionsform, der efterhånden dominerer den danske svineindustri.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.