MRSA2015_1_kvartal
Den opdaterede kurve over CC398-epidemien pr. 8. maj 2015. Kilde: Statens serum Institut.

MRSACC398-epidemien breder sig fortsat fra de danske svinefabrikker og ud i lokalsamfundene, hvor bakterien forårsager vanskelige infektioner og livstruende blodforgiftninger.

I første kvartal af 2015 har Statens Serum Institut modtaget indberetninger om 295 tilfælde af patienter med de særlige CC398-stafylokker (svine-MRSA), og CC398 udgjorde 41 pct. af samtlige 719 antibiotikaresistente MRSA-tilfælde.

Desuden er der konstateret 11 MRSA-tilfælde af livstruende blodforgiftninger  i første kvartal, hvoraf de tre var forårsaget af svine-MRSA. Der er tale om to mænd og een kvinde; alder 25, 38 og 67 år, hvoraf een har kontakt med svin. Desuden er der konstateret to MRSA-dødsfald, men begge uden relation til svine-MRSA. Siden 2012 er der indtil nu konstateret fem dødsfald på grund af de antbiotikaresistente svine-MRSA-stafylokokker.

Det fremgår af nyhedsbrevet 6. maj 2015 fra Statens Serum Institut. Overlæge Robert Leo Skov bekræfter, at epidemien fortsat vokser, selvom antallet af smittede i første kvartal kan synes at være nedadgående. Robert Skov skriver i en mail til gylle.dk:

OmbudsmandRobertSkov
Overlæge Robert L. Skov har ansvaret for dataindsamlingen hos Statens Serum Institut.

”Det er normalt, at der ses færre nysmittede i årets første måneder sammenlignet med efterår/de sidste af årets måneder – samme tendens kunne også ses sidste år – Når man sammenligner januar-marts 2014 med 2015 så ses flere anmeldte måned for måned i 2015 sammenlignet med 2014 – men stigningstakten synes aftagende.”

Svine-MRSA (CC398) er den særlige betegnelse for de antibiotikaresistente stafylokokker, der skyldes svinefabrikkernes overforbrug af humane lægemidler til den sygdomsfremkaldende produktionsform, der efterhånden dominerer den danske svineindustri.

Comments are closed.