PerClausen
Per Clausen, Enhedslisten.

En ny, amerikansk undersøgelse viser, at risikoen for at blive smittet med antibiotikaresistente bakterier er dobbelt så stor for mennesker, der bor tæt på en svinefarm. Man skal bo længere væk end 1,6 kilometer for at undgå den forhøjede risiko.

Enhedslisten vil nu tage initiativ til at undersøge, om det samme er tilfældet i Danmark. Det er Per Clausen, der har stillet spørgsmålet til fødevareminister Dan Jørgensen (S).

Spørgsmål S 854: Vil ministeren på baggrund af resultaterne af en amerikansk undersøgelse refereret i Ingeniøren den 27. januar 2013, som viser, at risikoen for at blive smittet med antibiotikaresistente bakterier er dobbelt så stor for mennesker, der bor tæt på en svinefarm, tage initiativ til at undersøge, om det samme er tilfældet i Danmark?

Undersøgelsen har tidligere været præsenteret her på gylle.dk.

 

Comments are closed.