Her er dokumentationen for de forkerte tal i EPInyt 23/2017. Kilde: Screendump 8.6.2017 fra SSI-hjemmeside.

Forkerte tal i den netop udsendte 2016-statistik over MRSA-epidemien i Danmark giver et ukorrekt billede af smitten med husdyr-MRSA CC398, og tallene medfører falske konklusioner om udviklingen.

I EPI-nyt Uge 23, der blev offentliggjort 7. juni skriver SSI, at:

”Antallet af husdyr-MRSA CC398-tilfælde steg i 2016 til 1.249 fra 1.173 i 2015. Indtil 2014, hvor flest tilfælde blev identificeret (1.276), steg antallet kraftigt, men er siden stagneret.”

De markerede tal er ukorrekte. Ifølge den løbende opdaterede SSI-statistik er der registreret 1.298 nysmittede personer i 2016, hvilket er rekord. I 2014 blev der kun identificeret 1.280 tilfælde, hvorfor det ikke er korrekt at udnævne 2014 til året med flest tilfælde. Af de korrekte tal følger det logisk, at der heller ikke kan være tale om en stagnation.

De fejlagtige angivelser er ordet viderebragt i landbrugsavisen. dk, der skrev 7. juni:

”Antallet af husdyr-MRSA CC398-tilfælde steg i 2016 til 1.249 tilfælde fra 1.173 tilfælde i 2015. Indtil 2014, hvor flest tilfælde blev identificeret – 1.276 tilfælde, steg antallet kraftigt, men er siden stagneret.”

MRSA-inficerede sår har svært ved at læges, fordi bakterierne er resistente overfor en række antibiotika.

Smitte fra svin dominerer

I alt 218 personer (17 % af de 1.249 smittede) havde i 2016 en klinisk infektion på diagnosetidspunktet, det vil sige sår, bylder eller lignende, og 83 % af tilfældene blev fundet hos personer med direkte kontakt til svin eller hos disse personers husstandsmedlemmer. Der blev i 2016 konstateret syv tilfælde af bakteriæmi (blodforgiftning) med husdyr-MRSA CC398, hvoraf én patient døde indenfor 30 dage. Der var ingen påviselig kontakt til svin for denne patient. I alt er syv personer nu døde af blodforgiftning på grund af MRSACC398 siden det første tilfælde i 2010.

Forskere fra Statens Serum Institut har gennemgået alle 17 tilfælde af blodforgiftning med husdyr-MRSA CC398, der har været i Danmark siden første tilfælde i 2010. For 16 af de 17 bakterier fra patienter med blodforgiftninger var der tale om de samme typer, som findes i danske svin. Resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Clinical Infectious Diseases, og en af forskerne bag undersøgelsen siger: ”Vores resultater tyder på, at den stigende forekomst af livstruende infektioner hos landmænd og i den generelle befolkning hænger sammen med den fortsatte spredning af husdyr-MRSA blandt danske svinebesætninger.”

Husdyr-MRSA CC398 er også registreret hos personer med kontakt til mink, hvilket falder sammen med MRSA-fund i minkene og deres foder. I 2016 udgjorde minkkontakt 26 tilfælde af husdyr-MRSA CC398, hvilket var en stigning sammenlignet med 2014 og 2015, hvor der årligt blev fundet 15 tilfælde.

Antallet af nye MRSA-tilfælde steg atter i 2016 efter en stagnering i 2015. Stigningen skyldes en fortsat vækst i antallet af importerede og samfundserhvervede tilfælde. Blandt de importerede tilfælde udgjorde asylansøgere en stigende andel af tilfældene i 2016. I 2016 var der fortsat en meget lav forekomst af hospitalserhvervet MRSA som tegn på, at de danske nationale MRSA-retningslinjer fungerer efter hensigten.

Mørketallet vokser

Om årsagerne til den tilsyneladende stagnation i smitteudbredelsen af CC398 hedder det i EPInyt:

”Dette skyldes formentligt, at en stadig større del af personer med direkte kontakt til svin er blevet undersøgt. Herved falder antallet af personer, der er i risiko for nysmitte. Det skal bemærkes, at der trods stagnationen med stor sandsynlighed vil være en ophobning af raske smittebærere over tid, specielt for bærere af husdyr-MRSA CC398 med husdyrkontakt. Dette skyldes, at disse ikke er omfattet af MRSA-behandlingsprogrammer.”

På almindelig dansk betyder dette, at i de kommende år vil antallet af årligt registrerede CC398-inficerede personer falde i takt med at flere og flere personer i svineindustrien bliver bærere af bakterien. Dette paradoks skyldes, at SSI udelukkende registrerer nysmittede. Siden 2007 og frem til i dag er 5.556 personer blevet konstaterede nysmittede, og de udgør mere end halvdelen af den umiddelbare risikogruppe. Ifølge Landbrug & Fødevarer var der godt 10.000 personer beskæftigede i 2014 indenfor landbrugets og slagteriernes produktion af svinekød.

Indtil videre har svineindustrien vasket sine hænder og afvist at tage ansvar for MRSACC398-epidemien, som derfor har kunne brede sig til 88 procent af svinefabrikkerne.

Smitten breder sig i samfundet

Hvor mange af de 5.556 registrede nysmittede siden 2007, der enten fortsætter med at være smittebærere eller geninficeres gang på gang i svinestaldene eller på minkfarmene, undersøges ikke. Er man en gang fundet nysmittet, ryger man ud af statistikkerne, men SSI vurderer, at der “med stor sandsynlighed vil være en ophobning af raske smittebærere over tid, specielt for bærere af husdyr-MRSA CC398 med husdyrkontakt. Dette skyldes, at disse ikke er omfattet af MRSA-behandlingsprogrammer.” Disse personer udgør en stadig større risikogruppe, fordi de færdes frit i samfundet, hvor de kan overfører de smitsomme bakterier til intetanende personer uden tilknytning til svin eller andre husdyr.

SSI konkluderer også, at ”Antallet af personer med husdyr-MRSA CC398 uden kendt kontakt til svin er steget, og der findes også flere infektioner i denne gruppe. Denne udvikling må forventes at fortsætte grundet det stigende smittetryk fra husdyr-MRSA CC398. Som konsekvens af udviklingen i husdyr-MRSA CC398, blev der under revisionen af MRSA-vejledningen i 2016 indført, at alle hospitalspatienter, der har kontakt til svin, skal forblive isoleret indtil der foreligger negativ test, samt at kontakt til mink nu også udgør en særlig risikogruppe.”

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today