Direktør Jørgen Steen Jensen fra Sjællands Lastvognsophug A/S fremviser de forurenede betonblokke, hele sagen drejer sig om.

Sagen om det PCB-holdige bjerg af betonbrokker i Sorø er på vej til miljøminister Esben Lunde Larsens skrivebord. Det skriver Jette Hvidtfeldt og Lars Rugaard 19. marts 2018.

I næsten tre år har et lokalt firma vægret sig ved at indbygge PCB-forurenet beton, der er leveret af kommunen, med henvisning til, at der gang på gang er målt et større indhold af den farlige miljøgift, end kommunens egen miljøafdeling har tilladt. Kommunen har blankt afvist firmaets målinger og bl.a. truet med politianmeldelse, hvis det ikke bygger betonen ind i et betondække.

MF Christian Rabjerg Madsen (S).

Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er næstformand i Folketingets miljøudvalg, siger 19. marts 2018 til både P4 Sjælland og Sjællandske medier, at han vil tage sagen op med miljøministeren. Det vil ske i form af et spørgsmål til ministeren.

Han siger til begge medier, at han vil have ministeren til se nærmere på, om det er rimeligt i en sag som denne, at kommunen optræder som både bygherre og miljømyndighed, uden at kommunens afgørelse kan ankes.

– Det er jo helt almindeligt, at kommuner kan have flere kasketter på i forløb, hvor kommunen står på hver sin side. Men den konkrete sag har givet anledning til forvirring. Derfor vil jeg bede ministeren kigge på sagen, siger Christian Rabjerg Madsen ifølge P4 Sjælland.

Sjællandske medier citerer ham for at sige:

”Jeg kan ikke på afstand se, om der er den ene eller anden mængde pcb-gift i affaldet. Jeg kan bare se, at kommunen har en interesse i at træffe en bestemt afgørelse, for den vil gerne af med affaldet. Det behøver ikke at være problematisk. Men man kunne godt overveje, om der skal være en ankemulighed. Derfor vil jeg have ministeren og embedsværket til at vurdere sagen, og vurdere om der i denne type sager er problematiske dobbeltroller.”

Betonbrokkerne stammer fra Sorøs PCB-forurenede Frederiksberg skole, der er under nedbrydning. I 2014 aftalte Sorø Kommune og Sjællandske Lastvognsophug (SLO), at betonbrokker, der kunne indeholde op til 10 mg/kg PCB skulle sendes til firmaet til indbygning i et betondække. Da betonbrokkerne blev leveret, foretog SLO kontrolprøver og fandt mere PCB-indhold, end miljøgodkendelsen tillod. Uanset af SLO har fremlagt et meget stort antal prøver, hvoraf mange har vist et PBC-indhold ud over de tilladte 10 mg/kg, har kommunen konsekvent fastholdt, at betonen ikke indeholder for meget PCB, og at den skal indkapsles i betondækket hos SLO.

SÅDAN GJORDE VI

Journalist Jette Hvidtfeldt.
Journalist Lars Rugaard.

Sagen om PCB-forureningen i Sorø blev rejst af journalisterne Jette Hvidtfeldt og Lars Rugaard for www. gylle.dk. I en stor artikel 8. januar 2018 afslørede de to journalister, at nedrivningen af en skole med et højt PCB-indhold i Sorø havde udviklet sig ganske problematisk, fordi bygherre og miljømyndighed udgøres af de samme personer.

Det havde medført, at nedrivningen af den første del af skolen i følge kontrolprøver foretaget hos modtageren af affaldet ikke blev håndteret miljømæssigt forsvarligt,  at den anden halvdel af den PCB-forurenede skole stadig ikke er nedrevet, at de PCB-forurenede murbrokker ikke er blevet genanvendt som planlagt, at hele projektet bliver mange millioner kroner dyrere end først antaget, og endelig at en lokal erhvervsdrivende bliver gjort til Sorteper.

Skolen var stærkt forurenet af PCB – men murbrokkerne blev erklæret rene

I en ny artikel 16. januar 2018 kunne journalisterne afsløre gennem en aktindsigt i dokumenter om nedrivningen og bortskaffelsen af kommunens PCB-forgiftede skole i bydelen Frederiksberg, at kommunes politiske og administrative top i fællesskab havde lagt en slagplan mod virksomheden Sjællands Lastvognsophug A/S (SLO). Virksomheden har kontrakt med kommunen om at indbygge affaldet fra nedrivningen under sit parkeringsanlæg.

Sorø-borgmester i aktion mod virksomhed i lokal miljøsag

Endelig skrev de to en dybdeborende og veldokumenteret artikel 10. marts 2018. Her kunne de påvise, at der indgår byggematerialer i sagen, som indeholder 7.800 gange mere af den farlige miljøgift PCB, end Sorø Kommune har tilladt til indstøbning under et betondække hos en lokal virksomhed. Dermed er den blevet en alvorlig klods om benet på Sorø Kommune, der forsøger at tvinge virksomheden til at indbygge denne og andre betonklodser, uanset at virksomheden igen har målt og orienteret kommunen om alvorlige overskridelser af kommunens egne miljøkrav.

En klods om benet på Sorø Kommune

Gennem hele forløbet har P4 Sjælland og Sjællandske medier refereret loyalt fra de tre artikler, der nu fører frem til at sagen rejses i Folketingets miljøudvalg.

 

 

Visited 4 times, 3 visit(s) today