Parti fra Vigerslevparken med Harrestrup Å. Foto: Wikipedia

Harrestrup Å i Vigerslevparken står over for en større forvandling. Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning vil samtænke klimatilpasning med en forbedring af biodiversitet og de rekreative værdier, og opgaven skal løses af WSP med Schønherr som underrådgiver. Det skriver WSP i en pressemeddelelse fra

Projektet er en del af Kapacitetsprojektet for Harrestrup Å, som WSP også er rådgiver på. Opgaven går ud på at projektere en samlet løsning for klimatilpasning, naturgenopretning og skybrudshåndtering omkring Harrestrup Å i Vigerslevparken. Med fokus på landskabsbaseret regnvandshåndtering, naturværdi og byliv skal samarbejdet udvikle et helhedsorienteret projekt, der rummer løsninger for regnvandshåndtering, udvider kapaciteten i åen, styrker stedets egenart og højner naturværdien i parken.

IMG-vigerslevparken
Visualisering fra helhedsplanen, Schønherr 2015

 

PRT-vigerslevparken
Harrestrup Å-samarbejdet består af kommunerne Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup, Albertslund, Rødovre, Brøndby, Hvidovre, Frederiksberg og København sammen med HOFOR, Frederiksberg Forsyning, Glostrup Forsyning og Novafos

Bannerfoto: Keld Skytte Petersen

One Comment

  1. Kim Houmøller

    Samtlige åer i København trænger til en reetablering tilbage til naturtilstand. Sidste gang det var til debat skete der intet. Er det den samme sang, eller kan man som borger endelig se fremskridt?

Skriv en kommentar