Stiig Markager er professor ved Aarhus Universitet og tilknyttet Institut for Bioscience og Arctic Research Centre . Foto: Skærmbillede fra DR2 via Twitter

Under retsmødet i Hillerød den 8. juni 2021 i injuriesagen mod professor Stiig Markager endte Bæredygtigt Landbrug med at indrømme, at Markagers udsagn om udledningen af kvælstof godt kunne være korrekte. Selv var han “meget fortrøstningsfuld” efter retsmødet.

Det skriver journalist Lasse Højsgaard i Forskerforum Nr. 344, juni 2021. Vi bringer et uddrag af artiklen her:

“Havde vi fået dokumentationen i tide, havde man ikke indledt den her sag”. Det endte næsten som en tilståelsessag. Ikke for den sagsøgte AU-professor Stiig Markager, men for foreningen Bæredygtigt Landbrug (BL), der havde sagsøgt Markager for ærekrænkende udtalelser. For under den afsluttende procedure i Hillerød Byret konstaterede BL’s advokat, Uffe Baller, flere gange, at hvis man havde kendt de nærmere udregninger bag Markagers udsagn om landbrugets kvælstofudledning, som der nu var blevet redegjort for, havde man ikke trukket ham i retten. Med andre ord: Der var ikke noget faktuelt at komme efter.

For de fremmødte grønne NGO’er var der ingen tvivl om sagens indhold. Foto: Bente Hesselager/NOAH

Ærekrænkelsen, som det hele handlede om, skal vi mere end to år tilbage for at finde. Den 31. marts 2019 skrev Stiig Markager i en kronik i Berlingske, at “den mængde kvælstof, som tilføres havet, er steget 700 tons pr. år siden 2010, efter at der er korrigeret for udsving i nedbør. Stigningen er statistisk signifikant”.

BL reagerede skarpt på den indirekte kritik af landbrugets miljøbelastning, særligt da man ikke kunne genkende stigningen og det specifikke tal, og efter forgæves at have presset Markager til at trække udsagnet tilbage valgte foreningen til sidst at sagsøge ham – en sag, der 8. juni kom for retten i Hillerød.

Fagforeninger er ”dybt forundrede over Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg”

Demonstration foran retten

Advokat Jonas Christoffersen. Foto: Linkdin

At der stod mere på spil end rigtigheden at et udsagn, fik man tydelig fornemmelse af ved ankomsten til Retten i Hillerød. Her havde en flok demonstranter taget opstilling med bannere, der støttede Markager. Deltagerne kom fra flere miljøorganisationer, blandt andet Greenpeace og NOAH.

Men også i forskningsverdenen har der været stor interesse for sagen. Mange – blandt andre AU’s ledelse – har skarpt kritiseret BL for at forsøge at true Markager til tavshed og advaret imod et stigende pres på forskeres ytringsfrihed og deltagelse i den offentlige debat. Opbakningen kom konkret til udtryk ved, at Stiig Markager i retten var flankeret ikke bare af sin forsvarer, René Offersen – som AU har betalt – men også af advokat Jonas Christoffersen, som repræsenterede DM og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), der havde ønsket at biintervenere på Markagers side.

Der var derfor spændt forventning i retslokalet, som med omkring 25 tilhørere var fyldt så meget, som coronaafstanden tillod. (forts.)

Læs hele artiklen – der afsiges dom i sagen den 2. juli 2021.

Et udsnit af støtteaktionen for Stiig Markager. Foto: Bente Hesselager/NOAH

Støtteaktion for Stiig Markager

NOAH, Frie Bønder – Levende Land, Global Aktion, Dansk Vegetarisk Forening, Den Grønne Studenterbevægelse og Greenpeace står bag Stiig Markager og bakker op om hans ret til at ytre sig frit som forsker, hvilket han i øvrigt gør med stor saglighed, mener organisationerne. De seks organisationer skriver i en fælles støtteerklæring til Stiig Markager:

– Det er forkasteligt, at en af landbrugets store lobbyorganisationer på denne måde forsøger at lukke munden på en forsker og skræmme ham fra at deltage i den offentlige debat. Hvis vi skal i mål med en grøn omstilling af landbruget, kan det ikke nytte, at debatten domineres og dikteres af særlige interessegrupper med mange ressourcer.

Læs hele støtterklæringen her.

Bannerfoto: Bente Hesselager/NOAH

Visited 31 times, 13 visit(s) today

Kommentarer

 1. Jeg skulle ta’ meget fejl, hvis ikke Stig Markager vinder sagen, men det ender med garanti op med, at han selv må betale for alle de tusindvis af timer som han har investeret i sagen, da der ikke er tradition for, at de danske dommere dømmer den tabende part til, at betale alle modpartens sagsomkostninger.

 2. Jørn From

  Bl. mener at Stig Markagers målinger er ærekrænkende.
  Hvad så når BL betaler Copenhagen Business School for at skrive rapporten om Landbrugets rammevilkår, der måtte trækkes tilbage for uredelighed. Inden da var den bla brugt af Lars Løkke i folketinget, er det ikke ærekrænkende over for befolkningen.
  Landbruget har flere sager med rapporter fra AU, ulovlige pesticider, ulovlig import af gødning og pesticider. braklægningsstøtten osv. hvor meget ære har de at tabe?

  • Steen Ole Rasmussen

   Præcist!

   Sagen er faktisk taget op af retssystemet, og det i sig selv er et problem, for det intimiderer forskningens frihed, de forskere, der udtaler sig og orienterer sig frit.

   Men skaden kan måske vendes om og anvendes mod landbruget og dets repræsentanter selv. I den sammenhæng er der meget mere at komme efter, end i den her sag, hvor BL står dårligt.

   Metoden, at lægge sag an mod BL og de medier, som organisationen benytter sammen med andre repræsentanter for landbrugets interesser til at fremføre forkerte påstande med det formål at give landbruget et bedre image, end det fortjener, bør nok for alvor tages i anvendelse fra nu af. Det, at retssystemet har ladet sig misbruge, hvilket siger et og andet om retssystemet, åbner en ladeport af sager, som kan rettes mod alle de steder, hvor landbruget kører frem med løgn og misinformation med det slet skjulte formål, at dække over erhvervets klima og miljøprofil.

   Det kræver så lidt økonomiske ressourcer. Men dem ar Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening. Jeg tror så egentlig ikke, at DN har nosserne i orden til at gå ind af den ladeport, som åbner sig her. Den har nok i at reklamere for de nuttede pelsdyr med store mørke øjne, som har fået sin frihed i naturplejens navn, på nogle af de få arealer, der i forvejen var af “natur”.

 3. Pingback: Breaking news: Landbrugets barske lobbyorganisation taber injuriesag mod professor, der skrev debatindlæg | Gylle.dk

Skriv en kommentar