Af næstformand Henrik Kuske Schou, Frie Bønder – Levende Land.

Det er efterhånden velkendt, at Bæredygtigt Landbrug har stævnet professor ved Aarhus Universitet, Stiig Markager, der har været stærkt kritisk over for øget brug af kvælstofgødning efter Landbrugspakken.

Markager har rejst en fagligt begrundet bekymring for vandmiljø og drikkevand.

Desværre er angrebet på Markager ikke en enlig svale.

Senest truer Bæredygtigt Landbrug også Økologisk Landsforening med retssag, fordi foreningens kampagne Ren Madglæde opfordrer til at købe økologisk og dermed være med til at redde grundvandet. Man mener, at kampagnen er populistisk propaganda og et angreb på det øvrige landbrug.

Bæredygtigt Landbrug er efterhånden berygtet for sin brug af trusler om sagsanlæg som en måde at lukke munden på kritikere af konventionelt landbrug.

Debattør og gårdejer Kjeld Hansens kritik af landbruget resulterede i 2011 i, at Bæredygtigt Landbrugs daværende direktør, Vagn Lundsteen, i et medlemsblad opfordrede til at danne selvstyrende regionalgrupper for at »værne om landbrugets gode navn og rygte« og sågar nævnte Hansens privatadresse efterfulgt af spørgsmålet:

»Kender vi nogen, der bor i nærheden?«

René La Cour Sell. Foto: OrgaicToday

Samme år blev Danmarks Naturfredningsforenings daværende direktør, René La Cour Sell, trukket i retten for injurier efter at have påpeget, at 100 drikkevandsboringer årligt måtte lukke på grund af sprøjtegift.

Bæredygtigt Landbrug tabte sagen, og La Cour Sell blev frikendt.

For samme udtalelse blev daværende fødevareminister Mette Gjerskov truet med sagsanlæg. Det blev dog blev trukket tilbage, da hendes politiske ytringsfrihed var beskyttet.

Mette Gjerskov (S)

Heldigvis har Bæredygtigt Landbrug tabt langt størstedelen af sagerne. Men der er god grund til bekymring for, at disse metoder kan skabe frygt blandt kritikere af konventionelt landbrug. Og at vigtige stemmer fremover vil tie for at undgå sagsanlæg.

Det er højst sandsynligt netop det, Bæredygtigt Landbrug ønsker at opnå, når de fortsætter deres sagsanlæg til trods for, at de taber i retten. Det ligner en udmattelseskrig mod kritikerne. Og Bæredygtigt Landbrug har desværre tilsyneladende ressourcerne til at fortsætte krigen.

I så fald vil den vigtige demokratiske debat om vores landbrug blive meget fattigere.

Kommentarer

 1. Steen Ole Rasmussen

  RÅ (af)MAGT = FAKE NEWS = BL!

  Bæredygtigt landbrug, BL, vil og kan bæres økonomisk af resten af samfundet, dvs. vi har her nogle af de dyreste bistandsklienter, som velfærdsstaten endnu har skabt: http://www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-154.pdf

  Liberal Alliance, nu decimeret til tre folketingsmedlemmer, købte sin landbrugspolitik af BL, og er derfor det mest præcise udtryk for bevægelsen, som vi finder i folketinget. “Falleret og decimeret” er udtryk for “denne tabende vindermentalitet”, en præcis samlebetegnelse for BL og Liberal Alliance, den sande alliance mellem landbrug og politik!

  Alligevel kører BL fortsat frem med magt.

  Juridiske sagsanlæg koster, det er dyrt at intimidere dem, som man ikke bryder sig om, sådan som BL gør. Resultaterne er heller eller entydigt befordrende for sagen, BLs snævre økonomiske interesser.

  Men så længe sagerne kører, er de uafgjorte. Og en tabt sag kan altid erstattes af en anden, dvs. en ny uafgjort sag, som fanger den offentlige opmærksomhed, så længe den ikke er erstattet af en ny lige så klar tabersag. Derfor vil BL køre frem med nye sager, uanset udfaldet af de forudgående. Det er strategien, det som man bruger organisationens økonomiske råderum til.

  Man laver konflikterne for at mudre billedet, de gigantiske problemer som det konventionelle landbrug laver for samfundet ved at ødelægge havmiljø, grundvand, livsbetingelserne for mennesker, dyr og planter på landet, for sundhedsvæsenet og den folkelige sundhed, klimaet osv.

  Det er meget vigtigt, at holde fast i den underliggende konflikt, det faktum at vi som forbrugere og biologiske væsener er afhængig af en natur, som BL kæmper for retten til at ødelægge. Det er den egentlige trussel fra disse bønder, det som BL kæmper med FAKE NEWS OG MAGT for at fortrænge opmærksomheden fra.

  Offentlighedens opmærksomhed styres af medierne, der igen er lette at styre med de metoder, som BL bruger.

  De beretter pligtopfyldende om de juridiske sager som uafgjorte, så længe de kører, og går over til den næste, så snart BL har tabt en forudgående. BLs taktik virker, så længe der er penge i kassen til at køre sagerne.

  Vi skal også huske på, at alle de regeringsbærende partier er dybt afhængige af de bredere økonomiske interesser, der knytter sig til de kapitalintensive produktionsformer, som dansk landbrug benytter sig af. I virkeligheden er det nuværende regeringsparti såvel som de tidligere regeringspartier del af problemet, fordi oplandet til landbruget trods alt repræsentere meget store økonomisk faktorer, det som socialdemokrater og venstrefolk lever af at pleje.

  Dækningsbidraget i den gennemsnitlige bedrift overstiger ganske vist ikke det, som man modtager i offentlige subsidier, men underleverandører (maskinproducenter/olieselskaber/grovvareselskaber/kemisk industri) til erhvervet samt finanssektor er dybt afhængig af erhvervet, sådan som det fungerer nu, og de muligheder, der ville være i en anderledes forvaltning af landbrugsjorden, er endnu kun fugle på taget i politisk forstand. Dvs. der er store interesser i at opretholde dansk landbrug, sådan som det er.

  De store interesser er ikke interesseret i at blive identificeret med BL og de metoder, som BL benytter sig af.

  De store interesser forsøger på, lige som Lisbeth Knudsen, at stå for alt andet end fake news. Men de går ikke i rette med BL! De er tavse i forhold til BL. Det er fordi, man gerne vil have frugten af BLs metoder, men ikke betale prisen for dem, dvs. stå som taber, hver gang en sag er afsluttet og afsløret som illegitimt forsøg på intimidering af de budskaber, som ikke er fake news.

  Tjekdet.dk kunne aldrig drømme om at gå ind i en behandling af BL!

  Hverken Venstre eller Socialdemokratiet går ind og forholder sig eksplicit til BL!

  Public servicekanalerne og de demokratistøttede kommercielle medier går heller ikke i flæsket på BL.

  Det er pinligt, for det afslører selektiviteten bag det disse medier bringer, og som er langt mere afgørende for, hvor oplyst befolkningen er, end det, at de bragte budskaber isoleret set er sande nok.

  I det hele taget, så er det kun, når fx Århus Universitet bliver afsløret i at have ladet L&F skrive med i rapporterne om landbrugets miljøprofil, at der bliver skrevet lidt i den lille søde modstandsavis, Ínformation, som andre medier så føler sig forpligtet på at viderebringe, netop fordi det er afgørende eksempel på at forskningen er gået under for snævre økonomiske interesser.

  På ing.dk, hvor man faktisk har fornemmelse for det, der kommer frem videnskabeligt omkring sammenhængene mellem fx havmiljø og brug af gødning i landbruget, der skrives en gang imellem noget, som er kritisk og forpligtende viden i forhold til landbrugets miljøprofil. Men også her har man sans for det politiske billede, økonomiske interesser, og vil ikke risikere at komme til at stå ud.

 2. Jens Andersen

  Jyllandsposten skriver i dag den 25.10.2019, at der er drevet 7 døde vildsvin i land ved Ærø. Dyrene kan være smittet med afrikansk svinepest, der er udbredt i Østeuropa, men testes ikke, for hvis sygdommen bliver registreret i Dk vil den store svineeksport blive minimeret.

Skriv en kommentar