Biædere fik ynglesucces trods regnfuld sommer

Biæder

De eksotiske biædere har haft alletiders sæson i 2015. Foto: Klaus Dichman.

Den danske sommer var kold og våd og dermed ikke umiddelbart gavmild over for fugle, der æder bier. Alligevel blev Danmarks ynglebestand af eksotiske biædere næsten tredoblet fra tre til otte par fra 2014 til i år. Det meddeler Jan Skriver fra Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse 16. september 2015.

Selv om sommeren 2015 var præget af regn og rusk i lange perioder, blev sæsonen frugtbar for Danmarks beskedne bestand af biædere. De danske biædere yngler på to jyske lokaliteter. I den ene koloni har syv par fået unger på vingerne, mens en anden lokalitet har huset et enkelt par biædere med redehul i en stejl skrænt.

– Biæderne ankom cirka to uger senere til deres største jyske ynglelokalitet, hvor de har holdt til i en årrække. Og vi troede ikke, at de ville yngle i år, men sæsonen har været frugtbar. De syv par biædere med redehuller i grusgraven er blevet til en flok på 25-30 fugle, der nu har forladt ynglelokaliteten for at sætte kursen mod Afrikas mylder af insekter, siger ornitologen og fotografen Klaus Dichman, der sammen med to andre ornitologer har fulgt biæderne i en årrække.

De mellem 11 og 16 unger er formentlig det største antal unger, biæderen har fået i Danmark hidtil.

Oplev biæderen i fire videoer her.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.