Biæder
De eksotiske biædere har haft alletiders sæson i 2015. Foto: Klaus Dichman.

Den danske sommer var kold og våd og dermed ikke umiddelbart gavmild over for fugle, der æder bier. Alligevel blev Danmarks ynglebestand af eksotiske biædere næsten tredoblet fra tre til otte par fra 2014 til i år. Det meddeler Jan Skriver fra Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse 16. september 2015.

Selv om sommeren 2015 var præget af regn og rusk i lange perioder, blev sæsonen frugtbar for Danmarks beskedne bestand af biædere. De danske biædere yngler på to jyske lokaliteter. I den ene koloni har syv par fået unger på vingerne, mens en anden lokalitet har huset et enkelt par biædere med redehul i en stejl skrænt.

– Biæderne ankom cirka to uger senere til deres største jyske ynglelokalitet, hvor de har holdt til i en årrække. Og vi troede ikke, at de ville yngle i år, men sæsonen har været frugtbar. De syv par biædere med redehuller i grusgraven er blevet til en flok på 25-30 fugle, der nu har forladt ynglelokaliteten for at sætte kursen mod Afrikas mylder af insekter, siger ornitologen og fotografen Klaus Dichman, der sammen med to andre ornitologer har fulgt biæderne i en årrække.

De mellem 11 og 16 unger er formentlig det største antal unger, biæderen har fået i Danmark hidtil.

Oplev biæderen i fire videoer her.

 

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.