BL-sagfører trækker sig fra BL-godsejers millionsøgsmål mod Odder Kommune

Sagfører Hans Jørgen Sønderby Christensen.

Den 76-årige godsejer Johan Koed-Jørgensen er kendt som den grå eminence bag BL, som har afholdt stormøder med hundreder af utilfredse landmænd på Åkær Gods.

Fik han nok af godsejer Johan Kyed-Jørgensen – eller fik han sparket?

Sagfører Hans Jørgen Sønderby Christensen har ganske kortfattet meddelt byretten i Århus, at han ikke ikke længere optræder som sagfører for den kontroversielle godsejer Johan Koed-Jørgensen fra Aakjær Gods i Østjylland.

Meddelelsen er opsigtsvækkende, da det var Sønderby Christensen som udformede den 14 sider lange stævning mod Odder Kommune, som godsejeren afkræver en erstatning på 39 mio. kr. for påstået indtægtstab på grund af kommunens angiveligt manglende vedligeholdelse af nogle vandhuller og vandløb på godsejerens ejendom. Stævningen blev indgivet 16. april i år.

Fratrædelsen er bekræftet af kommunaldirektør Henning Haahr Pedersen, Odder Kommune, der skriver i en mail 31. august 2018 til gylle.dk:

“Jeg kan bekræfte at advokat Hans Sønderby Christensen i breve af 16/8-2018 meddeler retten i Århus, at han ikke længere repræsenterer Åkær Gods i sagerne mod Odder Kommune. Hvad årsagen til dette er, har Odder Kommune ikke kendskab til.”

Hverken sagfører Hans Jørgen Sønderby Christensen eller hans firma Sønderby Legal har ønsket at uddybe årsagerne. Gentagne henvendelser er simpelthen ikke blevet besvaret.

Sagfører for Bæredygtigt Landbrug (BL)

Gennem flere år optrådte Sønderby Christensen som højrøstet sagfører for Bæredygtigt Landbrug i en række kontroversielle søgsmål. Han var således dybt involveret i den snuskede studehandel, som daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) indgik med protestlandmændenes formand Flemming Fuglede Jørgensen i efteråret 2015. BL havde en klemme på ministeren og for at få den til at gå væk, accepterede Kjer Hansen at lade BL skrive med på et omdiskuterede kommissorium til en gruppe forskere, der skulle komme med input til nye regler for vedligeholdelse af vandløb.

Studehandlen blev dokumenteret af sagfører Hans Jørgen Sønderby Christensen i et interview med landbrugsbladet Effektivt Landbrug, 12. november 2015. Sagføreren, der arbejdede for BL, afslørede over for landbrugsbladet, at Kammeradvokaten på bestilling fra ministeren havde forhandlet med ham for at få BL til at stoppe sin retssag mod staten.

Kjer Hansen hemmeligholdt studehandel med protestlandmænd

Tabte injuriesag mod DN-formand

Godsejer Johan Koed-Jørgensen har tidligere været ude med en retssag omkring naturforholdene på godset, men den tabte han med et brag. Der var tale om en injuriesag mod formanden i Danmarks Naturfredningsforening i Odder, der havde anvendt ordet »uldent« i en omtale af et sagsforløb mellem godset og kommunen. Det var injurierende, mente Johan Koed-Jørgensen.

Hertil kommer, at DN-formanden havde skrevet et læserbrev om vandkvaliteten i en sø på godset, hvor det vrimlede med ænder. Også dette læserbrev var en overtrædelse af injurielovgivningen, mente godsejeren.

Der blev fældet dom den 21. juni 2017 ved retten i Horsens, og DN-formanden blev pure frifundet, mens godsejeren blev pålagt at betale 37.500 kr. i sagsomkostninger.

Comments

comments

En kommentar til BL-sagfører trækker sig fra BL-godsejers millionsøgsmål mod Odder Kommune

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.