Blodforgiftninger med MRSA i 2. kvartal 2015

MRSA_USA_WIKIReferencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker, Statens Serum Institut, har opgjort antal af blodforgiftninger af MRSA, herunder MRSA af svinetypen CC398, for andet kvartal af 2015.

I andet kvartal af 2015 blev der konstateret syv nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, heraf var 1 med typen CC398. Ingen af de smittede personer døde indenfor 30 dage.

Samlet er der i det første halvår af 2015 registreret 18 tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, heraf fire med typen CC398. To personer er døde indenfor 30 dage; ingen af dem var dog smittet med CC398.

Oversigt over MRSA i 2015 (første halvår):
Alle typer af MRSA: 1332, heraf CC398: 550

Fordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald i 2015:

t008/CC8: 1

t024/CC8: 1

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.