Så mange svin er der i North Carolina, USA.

Indbyggere i lokalsamfund nær industrielle svinebedrifter i North Carolina udsættes for en øget risiko for potentielt dødelige sygdomme, rapporterer forskere fra Duke University i en undersøgelse, der blev udgivet i midten af september 2018.

Forskerne fandt, at i forhold til lokalsamfund uden store svinefabrikker oplever indbyggerne i lokalsamfund med den højeste svinetæthed 30 procent flere dødsfald blandt patienter med nyresygdomme, 50 procent flere dødsfald hos patienter med anæmi (blodmangel) og 130 procent flere dødsfald hos patienter med blodforgiftning (sepsis).

Gravide i lokalsamfund nær den største koncentration af store svinefabrikker løber også en større risiko for spædbarns dødelighed og lavere fødselsvægt.

Forskerne fra Duke University analyserede 2007-2013 data for sygdomsspecifik hospitalsindlæggelse, lægebesøg og dødsfald i hele Nord Carolina. De sammenlignede forekomsten af ​​disse sundhedsindikatorer blandt indbyggere, der lever en til tre miles (1,6 – 4,8 kilometer) fra en svinebedrift til beboere, der bor seks til 12 miles (9,7 – 19,3 kilometer) væk.

Anslået lever der 650.000 personer i North Carolina inden for tre miles (4,8 kilometer) af en stor svinefabrik, ifølge en EWG geospatial analyse af officielle data, som ikke var en del af Duke-undersøgelsen men foretaget af nyhedssitet EcoWatch.

* Disse data viser en forhøjet risiko for dødsfald, hospitalsindlæggelser og lægebesøg på grund af sundhedsproblemer som anæmi, nyresygdom og sepsis, når personer lever ca. 1,3 og 6 miles (2,1 – 9,7 kilometer) fra en svinefabrik. Sammenstillet af EcoWatch. Kilde: Data fra “Mortality and Health Outcomes in North Carolina Communities Located in Close Proximity to Hog Concentrated Animal Feeding Operations,” NCMedicalJournal.com, September 2018. Studiet demonstrerer et stort detaljeringsniveau i forhold til tidligere rapporter om forhøjet hyppighed af astma, bakterielle infektioner, forhøjet blodtryk og forskellige respiratoriske og neurologiske lidelser for arbejdstagere og beboere i nærheden af ​​store koncentrerede dyrefabrikker eller CAFO’er.

Forskerne understreger selv, at undersøgelser som denne beviser ikke, at forureninger fra svinefabrikker er ansvarlige for disse sygdomme. Andre faktorer, såsom tilgængelighed af lokale sundhedsfaciliteter og beboernes livsstil spiller også en rolle. Det samlede billede viser imidlertid en stærk sammenhæng mellem nærhed til og tæthed af svinefabrikker og nærtboende personers sundhed – et stærkt argument for øget beskyttelse af folkesundheden, som f.eks. ved at sætte grænser for antal, størrelse og placeringer af fremtidens store svinefabrikker.

Overlæge Kåre Mølbak, SSI.

Mere forskning er påkrævet

Vi har bedt Statens Serum Institut om en kommentar til de opsigtsvækkende resultater fra det amerikanske studie. Overlæge, dr. med. og faglig direktør for instituttets infektionsberedskab Kåre Mølbak har sendt en mail den 26. september 2018 med disse bemærkninger:

”Det er en interessant og tankevækkende undersøgelse. Den ser meget bredt på problemstillingen om nærhed til intensiv svineproduktion, og der ser ud til at være en betydelig oversygelighed og overdødelighed blandt den befolkning der bor i områder med intensiv produktion. Forfatterne er på ingen måde sikre i deres fortolkning af disse fund. Blandt andet bemærkes en høj risiko for tuberkulose, og da tuberkulose ikke stammer fra svin må der være noget andet på spil end udsættelse for eksponeringer fra svinebesætninger. Der er en del, der tyder på, at det er en selekteret og sårbar befolkning der bor i disse områder, og at forskerne ikke har haft mulighed for at justere for alle disse faktorer. Der er derfor flere mulige forklaringer, og man skal ikke lægge sig fast på en enkelt af disse mulige forklaringer. Derfor skal der laves yderligere forskning, før der kan konkluderes i forhold til en årsagsforklaring. Det bliver fremhævet af forskerne.”

Kåre Mølbak er ikke bekendt med tilsvarende danske undersøgelser.

Til trods for at Danmark er det mest svinetætte land i verden, undlader sundhedsmyndigheder og svineindustrien selv at tjekke de negative sundhedsvirkninger for lokalbefolkningen nær de store svinefabrikker.

Comments are closed.