Eksotiske biædere ynglede i den varme danske sommer

Den varme sommer med sin rigdom af insekter blev frugtbar for den eksotiske biæder. En koloni på tre par fostrede et dusin unger. I takt med klimaændringerne spås biæderen at kunne blive et fast, farvestrålende indslag i vores natur. Det skriver Dansk Ornitologisk Forening i […]

De elegante klyder ramt af stor tilbagegang

Den danske kystnatur huser 30 procent færre ynglepar af klyde end i 1990. Særligt Vadehavets klyder er i krise, mens det går fremad for arten i Øresunds-regionen. Det afslører de senere års optællinger af kolonirugende danske kystfugle. Siden 1990 er der blevet rundt regnet 30 […]

Hedehøgen trænger til en hjælpende hånd

  Trods en flere år lang og målrettet indsats for at hjælpe rovfuglene på hjemmefronten, udebliver succesen. Den truede danske bestand af hedehøge tæller i år blot 17 sikre par. Det skriver Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse 12. juni 2014. Til sammenligning blev der i […]

Ægtyve grebet på fersk gerning på Mandø

En mand, kvinde og to store drenge –  bevægede sig søgende gennem sølvmågekolonien på vej ind mod diget på sydvest forlandet af Mandø. Imens stod mågerne ude på vaden eller fløj uroligt rundt på pæn afstand. Personerne gik søgende frem og tilbage i det høje […]

Oplev de danske fugle på Fuglenes Dag

Kom og hør gøgen kukke og se landsvalens elegante flyveteknik. Lær mere om fuglene omkring dig. Søndag den 25. maj inviterer Dansk Ornitologisk Forening (DOF) til Fuglenes Dag over hele landet. Alle trækfuglene vender tilbage til Danmark fra varmere himmelstrøg i maj måned og markerer, […]

Danske ynglefugle i frit fald – eller i fremgang?

Går det godt eller skidt, når 38 procent af alle danske ynglefugle er i tilbagegang? Naturstyrelsen mener, det går rigtig godt. Begrundelsen? Det kunne jo være langt værre. Sådan må man tolke Naturstyrelsens valg af overskriften “Flere danske fuglearter er i fremgang” til en præsentation […]

Følg den store hornugle – dag og nat

I en sønderjysk grusgrav har der de seneste uger været travlt både dag og nat. I ly af mørket har en stor hornugle gravet en redeskål, som hans mage nu endelig har godkendt og indfundet sig i. Dansk Ornitologisk Forening tænder i den anledning for […]

Myten om den bæredygtige inuit ødelægger dyrelivet i Arktis

Mens overfangst af især fugle og pattedyr er ved at være under kontrol i lande som Rusland, Canada og USA, er Grønland regionens sorte får. Her er bestandene af dyr som hvalrosser, lomvier og spættede sæler styrtdykket igennem årtier, og de grønlandske politikere vægrer sig […]

Endelig: Havørne-TV er tilbage!

Nu kan du igen se med fra det fascinerende familieliv i en havørnerede direkte på din pc eller tablet. DOF tænder for kameraet ved en havørnerede i dag. Formålet er at beskytte truede fugle og den natur, de har brug for. Du klikker bare her.