Vandfugle

Ni store havområder er kvalificerede til at blive udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde, fordi de blandt andet har stor betydning for vandfugle, som for eksempel ederfugl, sortand, fløjlsand og gråstrubet lappedykker. Foto: Svend Erik Rasmussen, Jørn Skeldahl, Torben Andersen og Albert Steen-Hansen.

Mindst ni store havområder i Danmark er relevante at udpege som nye EU-fuglebeskyttelsesområder. Det viser en hemmeligholdt rapport, som EU-kommissionen har med i overvejelserne om et sagsanlæg mod Danmark. Det skriver Anton Gundersen Lihn for Dansk Ornitologisk Forening, 8. juli 2020.

Et sagsanlæg truer den danske stat, hvis ikke Danmark lever op til sine internationale forpligtelser og sikrer den påkrævede fuglebeskyttelse.

Truslen kommer fra EU-kommissionen, der løfter pegefingeren efter længere tids dialog med både den nuværende og den tidligere regering om udpegning af Danmarks vigtigste fugleområder på havet.

– Vi kan kun håbe på, at EU-kommissionen vil holde den danske stat i ørene og sikre den naturbeskyttelse, man fra dansk side har forpligtet sig til, siger formand for Dansk Ornitologisk Forening BirdLife, Egon Østergaard.

Dialogen om Danmarks fuglebeskyttelse i EU er opstået på baggrund af DOF BirdLifes store caretakerprojekt og henvendelser fra både DOF BirdLife og BirdLife International til EU-kommissionen.

Tilbageholdelsen af rapporten har blandt andet resulteret i, at vigtige oplysninger om Smålandsfarvandets internationale betydning for vandfugle tilsyneladende ikke er indgået i processen om at begynde forundersøgelser til en enorm vindmøllepark i Smålandsfarvandet syd for Omø.

Hemmeligholdt rapport udpeger ni kvalificerede områder

Egon Østergaard, formand for DOF

Miljøministeriet fik i den anledning foretaget en faglig vurdering af grundlaget for fuglebeskyttelsen hos Aarhus Universitet i 2016. Men siden har rapporten været hemmeligholdt. Først for få dage siden kom den frem i lyset her i landet. DOF BirdLife er imidlertid gjort bekendt med, at EU-kommissionen har været i besiddelse af rapporten gennem længere tid.

I rapporten fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Aarhus Universitet har forskerne vurderet 22 vigtige fugleområder (såkaldte IBA’er), som DOF BirdLife i 2015 fremlagde data for.

Forskerne konkluderer, at mindst ni af disse områder har så stor betydning for vandfugle, som for eksempel ederfugl, sortand, fløjlsand og gråstrubet lappedykker, at de kvalificerer til at blive udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000).

Danmark har forpligtet sig til fuglebeskyttelse

– Rapporten bekræfter, hvad vi har sagt i DOF BirdLife, at flere af de danske farvande er enormt vigtige for nogle væsentlige dele af de europæiske bestande af bestemte vandfugle. Derfor kan det gå hårdt ud over de sårbare fugle, hvis Danmark ikke sikrer beskyttelsen. Og det er vi faktisk forpligtet til gennem lovgivningen, siger formand Egon Østergaard.

De røde markeringer viser de ni vigtige fugleområder (Important Bird Area, IBA), som rapporten fra DCE vurderer, er kvalificerede til en status som EU-fuglebeskyttelsesområde.

Danmark er gennem EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv forpligtet til at beskytte de internationalt vigtigste levesteder for vilde fugle – ikke mindst vandfugle, som Danmark har et særligt ansvar for at beskytte på grund af de danske farvandes centrale placering for en række vandfuglearter.

Hverken de tidligere miljø- og fødevareministre Esben Lunde Larsen og Jakob Ellemann Jensen valgte at offentliggøre rapporten efter færdiggørelsen i 2016.

De røde markeringer viser de ni vigtige fugleområder (Important Bird Area, IBA), som rapporten fra DCE vurderer, er kvalificerede til en status som EU-fuglebeskyttelsesområde.

Hemmeligholdelse giver risiko for fejl

Og senest har miljøminister Lea Wermelin afvist en anmodning om at udlevere rapporten til Folketinget fra folketingsmedlem Anne Valentina Berthelsen (SF). Forklaringen lyder, at rapporten er en del af lukkede forhandlinger med EU-Kommissionen om Danmarks overholdelse af EU-lovgivningen.

Biolog Knud Flensted, DOF

– En ting er, at skiftende regeringer gør, hvad de kan for at undgå en EU-retssag. Men man risikerer, at vigtige beslutninger træffes på et forkert og ufuldstændigt grundlag, når væsentlige oplysninger om de danske havområders betydning for globalt truede vandfugle ikke deles med Folketinget og offentligheden, siger Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife.

Tilbageholdelsen af rapporten har blandt andet resulteret i, at vigtige oplysninger om Smålandsfarvandets internationale betydning for vandfugle tilsyneladende ikke er indgået i processen om at begynde forundersøgelser til en enorm vindmøllepark i Smålandsfarvandet syd for Omø.

Byggeriet af en vindmøllepark i området vil få stor negativ betydning for fuglelivet i området. Derfor er det problematisk, at rapportens oplysninger ikke er indgået i beslutningsprocessen, fordi den har været hemmeligholdt, mener DOF BirdLife.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Jan Stampe Nielsen

    Hvor bliver det dog mere og mere frustrerende og sørgeligt, at have en såkaldt miljø minister som Wermelin godt suppleret af en flæskeminister som rådgives af LF.
    Er du til miljø, skal der på næste valgdag nok ses i andre retninger og mod andre partibogstaver.

  2. Rene' Dahl

    Hvorfor kan jeg ikke læse kommentarene mere?

  3. Hvorfor vises kommentar ikke?

Skriv en kommentar