Europa-Parlamentet vedtager ambitiøse klimamål

Med stemmerne 341 for og 263 imod har Europa-Parlamentet netop vedtaget at bakke op om EU’s miljø- og industriudvalgs anbefalinger om en ambitiøst klimakurs, hvor CO2-udledningen skal reduceres med 40 procent, et energieffektiviseringsmål på 40 procent og andelen af vedvarende energi skal op på 30

Amerikanerne spiser mindre kød

I USA spiser en tredjedel af alle voksne amerikanere vegetariske eller andre kødfri måltider, ifølge The Guardian. Det er en udvikling, der har fundet sted i de seneste 10 år. Interessen for måltider uden kød har også betydet at fastfood-kæder som Chipotle, Sudway og Starbucks

Hilsen fra elfenbenstårnet

22. november 2013 kl. 1:00 Altinget.dk Direktøren i Concito, Thomas Færgeman, svarer igen på et indlæg fra Landbrug & Fødevarers Søren Korsholm og uddyber, hvorfor køb af danske fødevarer ikke nødvendigvis er klimavenligt. Søren Korsholm er afdelingsleder for Klima og Energi-politik. I en ubehagelig tone

Menneskeskabte klimaændringer presser livet i havene

Et verdensomspændende studie afliver tidligere tvivl om temperaturstigningens konsekvenser. Varmere havvand får bl.a. fisk til at vandre hen, hvor de normalt ikke lever. »Vi mennesker spiller en rolle i det her,« siger uafhængig forsker. Det skriver videnskab.dk 4. august 2013. Læs hele artiklen her.

Ophedet debat om klodens mest følsomme sag

Opvarmningen af det globale klima – som reaktion på udslippet af drivhusgasser – kan blive mindre, end man engang troede. Men det betyder ikke, at problemet er ved at gå væk. Så langt fra endda. Gennem de sidste femten år har luftens temperatur ved Jordens

Biogas er en økonomisk dødssejler

Politikernes ambitiøse mål om, at halvdelen af landbrugets gylle skal gennem et biogasanlæg i 2020, synes mere og mere umuligt at nå. Trods øgede tilskud og mere i anlægsstøtte via energiforliget sidste forår mener rådgivere og aktører stadig ikke, at ret mange store biogasanlæg vil

Hvor smiler fager den danske kyst?

Dansk Kystkonference bliver i 2013 igen et mødested for alle kystfaglige interessenter, som ønsker at udveksle viden, holdninger og erfaringer om udviklingen af de danske kyster. Kystkonferencen afholdes den 11.-12. september 2013 på Hotel Hvide Hus i Køge og har til formål at sætte fokus på