Eva Kjer Hansen danser efter protestlandmændenes pisk

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) meddelte 18. november 2015, at hun har besluttet at nedsætte et ekspertudvalg af forskere, der skal se nærmere på afvanding af lavtliggende arealer langs vandløb og søer. Ministeren lagde ikke skjul på, at initiativet var bestilt af protestorganisationen […]

Gaveboden til landbruget koster samfundet dyrt

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver: For at sikre drikkevandsresurserne betaler en række kommuner allerede i dag store summer for at sikre drikkevandet mod forureninger fra landbruget. Derfor er det bekymrende, når jeg i en pressemeddelelse den 20. november kan læse: Med et nyt lovforslag vil […]

Miraklet i Filsø

Trods 60 år med intensivt landbrug sætter den genskabte kæmpesø Filsø i Vestjylland rekord som landets mest enestående, hvad angår vandplanter. Omhyggelige undersøgelser i dagene 24.-28. august i år dokumenterer, at vandplanterne har reageret uhyre positivt på de genskabte muligheder og er dukket op i […]

Sprøjtegifte ødelægger biodiversiteten i vore vandløb

Fire ud af ti vandinsekter dør, når regnvand fosser gennem danske marker og bærer sprøjtegift med ud i vand­løbene. Det tager godkendelsen af pesticider alt for lidt hensyn til, mener forskere. Det skriver Ingeniøren, 21 august 2015. Danske vandløb lider i perioder med kraftig regn […]

Vandløb betaler landbrugsgæld

Nedenstående læserbrev bragte Jyllands-Posten 10. august 2015. Det er skrevet af Mads Nikolajsen, Grenaa, der har givet sin tilladelse til at alde det aftrykke her på siden. Mads Nikolajsen er medlem af Norddjurs miljøudvalg (SF) og af SF´s udvalg for grøn fremtid. Letsindige banker har […]

KTC: Vi skal samarbejde med naturen

Drop kontrol og modellering af vandløbene, og sæt nogle mål for en helhedsorienteret håndtering af vandet i stedet. Sådan skriver Steen Ravn Christensen fra KTC Overfladevand. Han ønsker sig nye rammer for bæredygtig og omkostningseffektiv vandhåndtering. Steen Ravn Christensen arbejder i Syddjurs Kommune, og indlægget her […]

Påstanden om “overimplementering” af miljøregler er en myte

Professor Stiig Markager, Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet skriver om vandrammedirektivet og gør op med påstandene om “overimplementering” i Danmark i Teknik & Miljø, 21. maj 2015. Ifølge professor Markager skal fremtidens forvaltning af næringsstoffer bestå af en visionær og vidensbaseret indsats på land, […]

Hold op med det sprøjt!

Vi danskere hader ukrudt og griber lidt for ofte til giftsprøjten, som faktisk slet ikke burde stå fremme i supermarkedet. Det skriver direktør Lars Therkildsen, adm. direktør, Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab 9. maj 2015 i et debatindlæg i Jyllands-Posten. Det bringes nedenfor med tilladelse fra Lars […]

Kinas gyllelaguner brygger antibiotikaresistens

Kinesiske forskere advarer om en voksende trussel mod folkesundheden fra antibiotikamisbrug i den hastigt voksende svineproduktion. Det rapporterer Christina Larson fra Tongxiang og Xiamen i Kina, 13. februar 2015 i sciencemag.org: Alt omkring Kinas svineindustri er helt ekstremt. Riget i midten opdrætter og fortærer omtrent […]