Fhv. folketingsformand spændt for protestlandbrugets vogn

  Den tidligere formand for Folketinget Christian Mejdahal (V) har ladet sig overtale til at gå sammen med tre andre, ældre landbrugspersonligheder i en selverklæret “kamp” for intet mindre end “dansk landbrugs fremtid”. Det skriver Maskinbladet.dk 19. juni 2014. Seniorgruppen har dog ikke haft den […]

Miljøminister Brosbøl styrer bevidst mod vandplan-2-fiasko

Med den dårligst tænkelige timing har SR regeringen besluttet, at vandplanernes vigtigste virkemiddel, ”ændret grødeskæring” udgår. Og det sker lige nu, hvor vandrådene skal i gang med vandplan-arbejdet. Beslutningen gør det vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at nå de EU- krævede mål, med mindre […]

Landbrugets sløsede brug af sprøjtegifte koster os kassen

Over en kvart milliard kroner blev anvendt i 2013 på beskyttelsen af grundvandet mod landbrugets sprøjtemidler. Det skriver dknyt.dk 1. april 2014. Grundvandet er en dyrebar og ikke mindst en dyr ressource at passe og pleje. Det viser en opgørelse over Danmarks samlede samfundsmæssige omkostninger […]

Usande påstande om DCE-rådgivning tilbagevises

I usædvanligt skarpe vendinger tilbagevises en række forkerte påstande fra en af de såkaldte vandløbseksperter, som protest-bevægelsen Bæredygtigt Landbrug finansierer. Det er DCE (tidl. DMU), der har udsendt en pressemeddelelse 17. december med en skarp påtale af de usande påstande. Bæredygtigt Landbrug påstår i et […]

Vandrammedirektivet halter langt bagefter tidsplanen

I 2012 kunne det endnu ikke implementerede EU’s Vandrammedirektiv (VRD) fejre sin 12 års fødselsdag i Danmark ved, at de afledte vandplaner blev erklæret ugyldige på grund af en for kort høringsfrist. Sådan skriver mag. scient Bent Lauge Madsen i Aktuel Naturvidenskab nr. 5, 2013. […]

Professor: Glem ikke, til slut ender det hele ude i Kattegat

  En af Danmarks største ferskvandsøkologer tager nu også afstand fra en af de mest omdiskuterede anbefalinger i Natur- og Landbrugskommissionens slutrapport fra april i år. Ifølge professor Kaj Sand-Jensen, Københavns Universitet, er det et blålys, at landbruget skulle kunne øge forbruget af kvælstofgødninger uden […]

Fattig S-SF-R-regering tilbydes millionhjælp fra sportsfiskere

Sportsfiskerne tilbyder miljøminister Ida Auken millioner af kroner til at løse problemet ved Tangeværket, så Gudenåen endeligt kan slippes fri. Samtidigt skal der bevilliges ekstraordinært mange millioner til fiskepleje på Sjælland. Det skriver Danmarks Sportsfiskerforbund i en pressemeddelelse 20/11. Det skal ikke være pengene, der […]

Protestbønder taber injuriesag for 2. gang i Østre Landsret

Det er tilladt at sige, at landbrugets forurening hvert år er skyld i hundredvis af lukkede drikkevandsboringer. Østre Landsret slår fast, at tidligere direktør i Danmarks Naturfred-ningsforening, René la Cour Sell, ikke kan dømmes for injurier efter udtalelser i 2010 om landbrugets rolle i lukningerne. […]

Landbrug med gift og gylle skal væk fra vandløbene

EU’s Vandrammedirektiv (VRD) fejrede sin 12 års fødselsdag i Danmark ved, at de afledte vandplaner blev erklæret ugyldige på grund af en for kort høringsfrist. Og det er ikke den eneste indvending, der kan rejses mod planerne, der utvivlsomt vil blive vedtaget efter en ny […]