Trods millionkrav bør vandboringer beskyttes

Alle danske vandboringer bør beskyttes mod sprøjte-gift. Sådan lød forslaget fra både folketingspolitikere, eksperter og brancherepræ-sentanter, da DANVA og Danmarks Naturfrednings-forening holdt workshop 14. juni om rent drikkevand på Folkemødet på Bornholm. Workshoppens deltagere var enige på tværs af interesser om, at det ikke kan […]

Spildevand bliver dyrere

Store vandforbrugende virksom-heder som slagterier og mejerier får med regeringens vækstplan tilskud til udgifterne til rensning af spildevand. Målet er at sikre arbejdspladser ved at indføre priser, der subsideres af familie-hustande og småvirksomheder. Lavere udgifter til rensning af spildevand skal styrke store vandforbrugende virksomheders konkurrenceevne, […]

Betal, eller vi sprøjter!

Hvad har MekPek’s forældre og Danmarks næstrigeste familie til fælles med en pensioneret zoologilektor fra Naturhistorisk Museum samt Elsted Menighedsråd? De afkræver borgerne i Århus en fyrstelig betaling for at undlade at forgifte byens drikkevand. Nogle ville nok kalde det bestikkelse, andre pengeafpresning, men selv […]

Sprøjtegifte i 4 ud af 10 drikkevandsboringer

Der findes stadig en betydelig udbredelse af sprøjtegifte i grundvandet. I 2011 blev der i grundvandsovervågningen fundet pesticider i 39% af indtagene, mens kvalitetskravet for drikkevand var direkte overskredet i hver 10. boring (11% af indtagene). Det viser den seneste GEUS-rapport over kvaliteten af vores […]