Vandløb betaler landbrugsgæld

Mads Nikolajsen KV13

Mads Nikolajsen.

Nedenstående læserbrev bragte Jyllands-Posten 10. august 2015. Det er skrevet af Mads Nikolajsen, Grenaa, der har givet sin tilladelse til at alde det aftrykke her på siden. Mads Nikolajsen er medlem af Norddjurs miljøudvalg (SF) og af SF´s udvalg for grøn fremtid.

Letsindige banker har lånt enorme summer ud til dansk landbrug. Samlet er gælden nu over 360 milliarder kroner. Den kan landbruget ikke betale tilbage.

Den nye regering vil i stedet sende regningen videre til danske vandløb og farvande. Regeringen vil nemlig fjerne krav til randzoner og i stedet tillade dyrkning af jorden, der grænser op til åer, søer og vandløb. Disse randzoner beskytter i dag mod sprøjtegift, kvælstof og fosfor. Randzonerne fungerer nemlig som rensningsanlæg, så mindre forurening når ud i vandløb og i havet.

Hvis landbruget får lov til at sløjfe randzonerne, pløje dem op og dyrke dem, kan landbruget tjene lidt mere. Og betale lidt mere gæld tilbage til bankerne. Regeringen har dog ikke planer om, at dersom landbrugets gæld bliver nedbragt, så bliver krav til rene vandløb genindført.

Dyrkning af randzonerne er en meget kortsigtet ”støtte” til landbruget. På langt sigt sendes regningen for forurening af vandløb videre til næste generation.

Hvem ved om miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen også med randzoneindgrebet vil omdøbe vore vandløb og farvande? Så det bliver synligt, hvilke banker der får hjælp via den ekstra forurening med sprøjtegift, kvælstof og fosfor.

Her er nogle forslag: De er stillet uden at jeg har kendskab til præcis hvilke vandløb der skal finansiere hvilke banker og kreditinstitutters udlån, så det er foreløbige navne:

Susåen kan omdøbes til Lånestrømmen, der udmunder i Karrebæksminde Bugt, forbundet med Storegæld Bælt

Kolindsund: Nordea-Deltaet, som udløber i Realkredithavet (Kattegat).

Uggerby Å med udløb til Tannis Bugt kan omdøbes til Udlåns Å og Danske Banks Bugt.

V-regeringens forslag vil forringe naturen markant og sender regningen videre. Tænker regeringen på, at det også forringer omdømmet for kreditverdenen og for dansk landbrug?

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.