Mads Nikolajsen KV13
Mads Nikolajsen.

Nedenstående læserbrev bragte Jyllands-Posten 10. august 2015. Det er skrevet af Mads Nikolajsen, Grenaa, der har givet sin tilladelse til at alde det aftrykke her på siden. Mads Nikolajsen er medlem af Norddjurs miljøudvalg (SF) og af SF´s udvalg for grøn fremtid.

Letsindige banker har lånt enorme summer ud til dansk landbrug. Samlet er gælden nu over 360 milliarder kroner. Den kan landbruget ikke betale tilbage.

Den nye regering vil i stedet sende regningen videre til danske vandløb og farvande. Regeringen vil nemlig fjerne krav til randzoner og i stedet tillade dyrkning af jorden, der grænser op til åer, søer og vandløb. Disse randzoner beskytter i dag mod sprøjtegift, kvælstof og fosfor. Randzonerne fungerer nemlig som rensningsanlæg, så mindre forurening når ud i vandløb og i havet.

Hvis landbruget får lov til at sløjfe randzonerne, pløje dem op og dyrke dem, kan landbruget tjene lidt mere. Og betale lidt mere gæld tilbage til bankerne. Regeringen har dog ikke planer om, at dersom landbrugets gæld bliver nedbragt, så bliver krav til rene vandløb genindført.

Dyrkning af randzonerne er en meget kortsigtet ”støtte” til landbruget. På langt sigt sendes regningen for forurening af vandløb videre til næste generation.

Hvem ved om miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen også med randzoneindgrebet vil omdøbe vore vandløb og farvande? Så det bliver synligt, hvilke banker der får hjælp via den ekstra forurening med sprøjtegift, kvælstof og fosfor.

Her er nogle forslag: De er stillet uden at jeg har kendskab til præcis hvilke vandløb der skal finansiere hvilke banker og kreditinstitutters udlån, så det er foreløbige navne:

Susåen kan omdøbes til Lånestrømmen, der udmunder i Karrebæksminde Bugt, forbundet med Storegæld Bælt

Kolindsund: Nordea-Deltaet, som udløber i Realkredithavet (Kattegat).

Uggerby Å med udløb til Tannis Bugt kan omdøbes til Udlåns Å og Danske Banks Bugt.

V-regeringens forslag vil forringe naturen markant og sender regningen videre. Tænker regeringen på, at det også forringer omdømmet for kreditverdenen og for dansk landbrug?

Comments are closed.