Gaveboden til landbruget koster samfundet dyrt

SorenWium

Søren Wium-Andersen.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver:

For at sikre drikkevandsresurserne betaler en række kommuner allerede i dag store summer for at sikre drikkevandet mod forureninger fra landbruget. Derfor er det bekymrende, når jeg i en pressemeddelelse den 20. november kan læse: Med et nyt lovforslag vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen give landmænd lov til at bruge mere gødning. Det vil give landmændene en årlig gevinst på op til en mia. kroner.

I høringssvarene til lovforslag kan jeg læse, hvem der skal betale for landbrugets øgede indtjening. DANVA, Vandværksforeningen, skriver bl.a. om forslaget: … For forbrugerne og erhvervslivet vil det betyde kraftige stigninger i vandprisen, fordi vandselskaberne skal finde nye kildepladser og indgå flere aftaler om kompenserende tiltag for at beskytte grundvandet…

3512070-redningsplan-for-drikkevand-truet-af-sprjtegift--

Vore børn må drikke dårligere vand i fremtiden, hvis landbruget får lov at forurene mere end hidtil.

GEUS, De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland skriver : …at udfasning af de reducerede kvælstofnormer … kan risikere at øge nitratudvaskningen og dermed nitratindholdet i grundvandet… Det kan betyde, at den generelle beskyttelse af grundvandet mod nitrat forringes…

Kritikerne af forslaget påpeger således, at det må forventes, at kvaliteten af vores grundvand vil blive forringet i de kommende år, og at det bliver dyrt for borgerne at bevare grundvandskvaliteten. Jeg finder det ulykkeligt, at de blå partier nu vil tvinge en lov igennem, der for kortsigtet økonomisk vindings skyld vil give landbruget tilladelse til at forurene vort grundvand endnu mere. Det er ikke bæredygtigt, og det er ikke klogt.

Folketingets flertal burde i stedet have påpeget, at landbruget ikke fremover vil blive kompenseret for ikke at forurene, men at det er forureneren, der skal betale. Den regel er gældende for alle andre erhverv.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.