SorenWium
Søren Wium-Andersen.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver:

For at sikre drikkevandsresurserne betaler en række kommuner allerede i dag store summer for at sikre drikkevandet mod forureninger fra landbruget. Derfor er det bekymrende, når jeg i en pressemeddelelse den 20. november kan læse: Med et nyt lovforslag vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen give landmænd lov til at bruge mere gødning. Det vil give landmændene en årlig gevinst på op til en mia. kroner.

I høringssvarene til lovforslag kan jeg læse, hvem der skal betale for landbrugets øgede indtjening. DANVA, Vandværksforeningen, skriver bl.a. om forslaget: … For forbrugerne og erhvervslivet vil det betyde kraftige stigninger i vandprisen, fordi vandselskaberne skal finde nye kildepladser og indgå flere aftaler om kompenserende tiltag for at beskytte grundvandet…

3512070-redningsplan-for-drikkevand-truet-af-sprjtegift--
Vore børn må drikke dårligere vand i fremtiden, hvis landbruget får lov at forurene mere end hidtil.

GEUS, De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland skriver : …at udfasning af de reducerede kvælstofnormer … kan risikere at øge nitratudvaskningen og dermed nitratindholdet i grundvandet… Det kan betyde, at den generelle beskyttelse af grundvandet mod nitrat forringes…

Kritikerne af forslaget påpeger således, at det må forventes, at kvaliteten af vores grundvand vil blive forringet i de kommende år, og at det bliver dyrt for borgerne at bevare grundvandskvaliteten. Jeg finder det ulykkeligt, at de blå partier nu vil tvinge en lov igennem, der for kortsigtet økonomisk vindings skyld vil give landbruget tilladelse til at forurene vort grundvand endnu mere. Det er ikke bæredygtigt, og det er ikke klogt.

Folketingets flertal burde i stedet have påpeget, at landbruget ikke fremover vil blive kompenseret for ikke at forurene, men at det er forureneren, der skal betale. Den regel er gældende for alle andre erhverv.

Visited 5 times, 3 visit(s) today

Comments are closed.