Kinas gyllelaguner brygger antibiotikaresistens

Kinesiske forskere advarer om en voksende trussel mod folkesundheden fra antibiotikamisbrug i den hastigt voksende svineproduktion. Det rapporterer Christina Larson fra Tongxiang og Xiamen i Kina, 13. februar 2015 i sciencemag.org:

How is the river in your hometown ?

Forureningen af de kinesiske floder er ekstrem.

Alt omkring Kinas svineindustri er helt ekstremt. Riget i midten opdrætter og fortærer omtrent halvdelen af verdens svineproduktion – omkring 500 millioner svin årligt, og middelklassens appetit på svinekød vokser stadig.

Svinene producerer en anslået mængde på 618 milliarder kilo gylle om år, de konsumerer og udskiller titusinder af tons antibiotika, der tilsættes deres foder for at holde dem sygdomsfri og fremme deres vækst.

Aktuelle undersøgelser dokumentere det forudsigelige resultatet: en spredning af bakterier i Kinas vandløb, der indeholder gener for resistens over for antibiotika.

Kina_Ying Guangguo

Ying Guangguo er kemiker med speciale i miljøforurening.

Det er et fænomen, der er velkendt i andre lande med industriproduktion af kød, men her i en helt ny skala. “I Kina bruger vi hvert år 150.000 tons til 200.000 tons antibiotika – omkring 10 gange det amerikanske forbrug,” siger Ying Guangguo, en miljøkemiker ved Chinese Academy of Sciences (CAS) State Key Laboratory of Organic Geokemi i Guangzhou. Halvdelen anvendes til human brug, og den anden halvdel blandes i husdyrfoder, hovedsageligt til svin.

I de seneste år har den kinesiske regering taget skridt til at begrænse overforbrug af antibiotika til mennesker (Science, den 18. maj 2012, s. 795), men anvendelsen af antibiotika i dyrefoder er stadig dårligt reguleret.

Zhu Yongguan, direktør for CAS Institut for bymiljø i Xiamen, håber de nye resultater vil tilskynde regeringen til at sætte ind.

Zhu Yongguan

Direktør Zhu Yongguan har påvist resistensgener i enorme mængder i floderne i Kina

I en undersøgelse fra 2013, der er offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), har Zhu Yongguan og hans kolleger påvist bekymrende høje niveauer af gener med antibiotikaresistens (args) i gylle fra tre store kinesiske svinefabrikker. De fleste almindelige ”args” var tilstede i mængder, der var hundreder eller tusindvis af gange højere end i kontrolprøverne.

Det skaber bekymring for, siger Zhu, at disse ”args” skal blive “overført til patogene bakterier og skabe kliniske forhold, der vil have direkte skadelig indflydelse på mennesker – altså såkaldte superbakterier. “

SvinVietnam

I dag opdrættes svin i Kina i kæmpefabrikker som i resten af verden.

I – hvad Zhu Yongguan kalder – Kinas “første undersøgelse af ”args” i flodvand ved hjælp af højmolekylære tests”, har man påvist, at antibiotikaresistente bakterier opformeres i Jiulong-floden, som udspringer i bjergene i Fujian-provinsen i det sydlige Kina og løber gennem rismarker og forbi svinefabrikker.

Forskerne har oprettet 26 prøveudtagningssteder langs floden, og det giver mulighed for at spore, hvorfra ”args” udledes til floden. I undersøgelsen, som snart vil blive offentliggjort i Applied Microbiology and Biotechnology, rapporteres det, at hyppigheden af ”args” i vandet, der flyder gennem byen Longyan, som ligger nedstrøms svinefabrikkerne, er “omkring hundrede gange større” end oppe i nærheden af fabrikkerne.

Læs hele artiklen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.