Kinesiske forskere advarer om en voksende trussel mod folkesundheden fra antibiotikamisbrug i den hastigt voksende svineproduktion. Det rapporterer Christina Larson fra Tongxiang og Xiamen i Kina, 13. februar 2015 i sciencemag.org:

How is the river in your hometown ?
Forureningen af de kinesiske floder er ekstrem.

Alt omkring Kinas svineindustri er helt ekstremt. Riget i midten opdrætter og fortærer omtrent halvdelen af verdens svineproduktion – omkring 500 millioner svin årligt, og middelklassens appetit på svinekød vokser stadig.

Svinene producerer en anslået mængde på 618 milliarder kilo gylle om år, de konsumerer og udskiller titusinder af tons antibiotika, der tilsættes deres foder for at holde dem sygdomsfri og fremme deres vækst.

Aktuelle undersøgelser dokumentere det forudsigelige resultatet: en spredning af bakterier i Kinas vandløb, der indeholder gener for resistens over for antibiotika.

Kina_Ying Guangguo
Ying Guangguo er kemiker med speciale i miljøforurening.

Det er et fænomen, der er velkendt i andre lande med industriproduktion af kød, men her i en helt ny skala. “I Kina bruger vi hvert år 150.000 tons til 200.000 tons antibiotika – omkring 10 gange det amerikanske forbrug,” siger Ying Guangguo, en miljøkemiker ved Chinese Academy of Sciences (CAS) State Key Laboratory of Organic Geokemi i Guangzhou. Halvdelen anvendes til human brug, og den anden halvdel blandes i husdyrfoder, hovedsageligt til svin.

I de seneste år har den kinesiske regering taget skridt til at begrænse overforbrug af antibiotika til mennesker (Science, den 18. maj 2012, s. 795), men anvendelsen af antibiotika i dyrefoder er stadig dårligt reguleret.

Zhu Yongguan, direktør for CAS Institut for bymiljø i Xiamen, håber de nye resultater vil tilskynde regeringen til at sætte ind.

Zhu Yongguan
Direktør Zhu Yongguan har påvist resistensgener i enorme mængder i floderne i Kina

I en undersøgelse fra 2013, der er offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), har Zhu Yongguan og hans kolleger påvist bekymrende høje niveauer af gener med antibiotikaresistens (args) i gylle fra tre store kinesiske svinefabrikker. De fleste almindelige ”args” var tilstede i mængder, der var hundreder eller tusindvis af gange højere end i kontrolprøverne.

Det skaber bekymring for, siger Zhu, at disse ”args” skal blive “overført til patogene bakterier og skabe kliniske forhold, der vil have direkte skadelig indflydelse på mennesker – altså såkaldte superbakterier. “

SvinVietnam
I dag opdrættes svin i Kina i kæmpefabrikker som i resten af verden.

I – hvad Zhu Yongguan kalder – Kinas “første undersøgelse af ”args” i flodvand ved hjælp af højmolekylære tests”, har man påvist, at antibiotikaresistente bakterier opformeres i Jiulong-floden, som udspringer i bjergene i Fujian-provinsen i det sydlige Kina og løber gennem rismarker og forbi svinefabrikker.

Forskerne har oprettet 26 prøveudtagningssteder langs floden, og det giver mulighed for at spore, hvorfra ”args” udledes til floden. I undersøgelsen, som snart vil blive offentliggjort i Applied Microbiology and Biotechnology, rapporteres det, at hyppigheden af ”args” i vandet, der flyder gennem byen Longyan, som ligger nedstrøms svinefabrikkerne, er “omkring hundrede gange større” end oppe i nærheden af fabrikkerne.

Læs hele artiklen.

Comments are closed.