dc5263_DANVA_DEBAT_steen_gade_m_skilt[1]
Steen Gade, MF, fremviser DN og DANVA-kravet om giftfrie arealer omkring vandboringer.
Alle danske vandboringer bør beskyttes mod sprøjte-gift. Sådan lød forslaget fra både folketingspolitikere, eksperter og brancherepræ-sentanter, da DANVA og Danmarks Naturfrednings-forening holdt workshop 14. juni om rent drikkevand på Folkemødet på Bornholm. Workshoppens deltagere var enige på tværs af interesser om, at det ikke kan vente at indføre obligatoriske boringsnære beskyttelses-områder, der, hvor vi henter vores drikkevand.

Formanden for Folketingets miljøudvalg, Lone Loklindt (R), miljøordfører Vivi Kier (K) og miljøordfører Steen Gade (SF), eksperter og brancherepræsentanter konkluderede, at den mest effektive måde at beskytte drikkevandet på er at indføre obligatoriske beskyttelsesområder omkring boringer, så sprøjtegifte ikke siver ned og forurener grundvandet.

Den afgørende udfordring bliver at finde de millioner af kroner, som landbruget kræver i kompensation, hvis giftsprøjten skal parkeres. Der tales ikke om frivillige ordninger, men skatteyderfinansierede frikøb på en eller anden måde.

Læs hele pressemeddelelsen her:

www.pressemeddelelse.info/e10/parker/pm/ba7a6c6b01896ecf/mc1712902/view/

 

Comments are closed.