Trods millionkrav bør vandboringer beskyttes

dc5263_DANVA_DEBAT_steen_gade_m_skilt[1]

Steen Gade, MF, fremviser DN og DANVA-kravet om giftfrie arealer omkring vandboringer.

Alle danske vandboringer bør beskyttes mod sprøjte-gift. Sådan lød forslaget fra både folketingspolitikere, eksperter og brancherepræ-sentanter, da DANVA og Danmarks Naturfrednings-forening holdt workshop 14. juni om rent drikkevand på Folkemødet på Bornholm. Workshoppens deltagere var enige på tværs af interesser om, at det ikke kan vente at indføre obligatoriske boringsnære beskyttelses-områder, der, hvor vi henter vores drikkevand.

Formanden for Folketingets miljøudvalg, Lone Loklindt (R), miljøordfører Vivi Kier (K) og miljøordfører Steen Gade (SF), eksperter og brancherepræsentanter konkluderede, at den mest effektive måde at beskytte drikkevandet på er at indføre obligatoriske beskyttelsesområder omkring boringer, så sprøjtegifte ikke siver ned og forurener grundvandet.

Den afgørende udfordring bliver at finde de millioner af kroner, som landbruget kræver i kompensation, hvis giftsprøjten skal parkeres. Der tales ikke om frivillige ordninger, men skatteyderfinansierede frikøb på en eller anden måde.

Læs hele pressemeddelelsen her:

www.pressemeddelelse.info/e10/parker/pm/ba7a6c6b01896ecf/mc1712902/view/

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.