HD_svin
MRSA-epidemien i den danske svineindustri har vakt stor uro i udlandet, hvor bl.a. svenske forbrugere og politikere har truet med en regulær boykot af dansk svinekød. Grafikken er fra forsiden på Helsingborg Dagblad 4. september 2014.

Det er op til landmændenes egen samvittighed, om de vil lade Fødevarestyrelsen foretage de nødvendige stikprøver, der skal kaste lys over, hvor udbredte MRSACC398-bakterier er i de danske svinestalde. Man vil ikke tvinge prøvetagningen igennem fordi Fødevarestyrelsen ikke betragter svineMRSA som en farlig bakterie. Det fremgår af en intern mailkorrespondance fra Fødevarestyrelsen, som Ingeniøren.dk refererer 10. december 2014.

»Juridisk har vi ret til at til at tiltvinge os adgang til denne kontrol. Men det er besluttet, at vi indtil videre ikke vil tiltvinge os adgang mod besætningsejernes ønske,« hedder det i en mail fra 18. juni.

StigMellergaard
Souschef og dyrlæge Stig Mellergaard mener ikke, at MRSACC398 er en farlige bakterie. Hvorvidt hans holdning afspejler en ny kurs i Fødevareministeriet, vides ikke.

Souschef Stig Mellergaard fra Fødevarestyrelsen forklarer, at man ikke har villet tvinge landmændene til at deltage, da han ikke mener, at svine-MRSA er en specielt farlig bakterie.

»Vi kunne godt finde hjemmel til det, men den meget drastiske mulighed vil vi gerne gemme, til hvis der skulle opstå noget farligere. Og traditionelt er vores samarbejde med landbruget baseret på dialog,« siger han.

Flere svinefabrikker har benyttet sig af muligheden for at sige nej til at blive stikprøvekontrolleret. Det er uklart, hvor mange besætninger, der slipper for at blive testet, men som eksempel kan man i en enkelt intern mail fra Fødevarestyrelsen fra juli læse, at ni besætningsejere har afvist at deltage.

Ifølge professor Frank Aarestrup fra DTU’s Afdeling for Epidemiologi og Genomisk Mikrobiologi er det ikke nødvendigvis problematisk, at man kan afvise stikprøvekontrollen. Så længe man holder sig for øje, om der er et mønster i, hvem der afviser, og hvorfor de gør det. Bevæggrundene for ikke at ville testes står dog hen i det uvisse. Fødevarestyrelsen har ikke bedt landmændene om at give en begrundelse, hvis de ikke ville indgå i testen.

»Det har vi ikke spurgt om, for vi skulle bare have resultaterne. Men det er mit indtryk, at stigmatisering og de mange skriverier spiller en rolle,« påstår Stig Mellergaard.

DanJ
Om fødevareminister Dan Jørgensen (S) har skiftet holdning og erklæret MRSACC398 for en “ikke farlig bakterie”, foreligger der intet om, men i givet fald vil han være på kollisionskurs med Rigsrevisionen, der netop har åbnet en kritisk undersøgelse af Fødevareministeriets manglende indsats mod MRSA-epidemien.

Alle virksomheder, der rummer sundhedsfarlige bakterier, skal oplyse medarbejdere og samarbejdspartnere om disse risici ifølge Arbejdsmiljølovgivningen og Købeloven. Det kan derfor betragtes som en fordel at fastholde uvidenheden om eventuelle smittefarlige bakterier på fabrikken, da man så slipper for at skulle oplyse dette. Om Fødevarestyrelsen reelt hjælper de afvisende svinefabrikker til at omgå lovgivningen, er der ikke taget stilling til, men ifølge souschef Stig Mellergaards udtalelser og den skriftlige dokumentation i sagen er styrelsen vidende om en række inficerede virksomheder, som man altså lader slippe.

Noget kan tyde på, at netop frygten for dårlig omtale ved at opfylde lovgivningen spiller en rolle, og den private interesseorganisation Landbrug og Fødevarer har på vegne af en håndfuld svinefabrikanter stævnet Fødevarestyrelsen ved Østre Landsret for at undgå, at resultatet af tidligere stikprøveundersøgelser bliver offentliggjort. Sagen kommer for retten 14.-16. januar 2015.

Se hele dokumentationen for de manglende stikprøvekontroller her. Den er indsamlet af mediesamarbejdet bag www.ir-d.dk.

Comments are closed.