PerHenriksen
Veterinærdirektør Per Henriksen har haft ansvaret siden 2011 for den mislykkede indsats mod svineMRSA, men politisk bliver det formentlig Dan Jørgensen (S), der får regningen. Per Henriksen har ingen særlige sundhedsfaglige forudsætninger for at bekæmpe svine-MRSA. Han er uddannet dyrlæge og har tidligere har været ansat hos Dansk Pelsdyravlerforening. Han har haft jobbet som veterinærdirektør siden 1. marts 2011, hvor han afløste dyrlæge Jan Mousing, som blev administrerende direktør i det såkaldte Videncentret for Landbrug under Landbrug & Fødevarer.

Rigsrevisionen har de seneste tre måneder gennemført en såkaldt forundersøgelse af Fødevarestyrelsens indsats mod resistente bakterier fra landbruget, herunder den multiresistente svine-MRSA. Forundersøgelsen fører nu til, at Rigsrevisionen vil sætte en større kulegravning i gang, som ventes færdig i efteråret 2015.

»Vi vurderer, at der er grundlag for at undersøge området nærmere«, siger pressechef Lisbeth Sørensen, Rigsrevisionen til Politiken 11. december 2014.

I forbindelse med, at forundersøgelsen blev sat i gang, oplyste Rigsrevisionen i en mail til Politiken, at det var den markante stigning i antallet af danskere, der bliver smittet med svine-MRSA, samt et voksende forbrug af antibiotika i især svineproduktionen – som kan føre til udviklingen af resistente bakterier – der fik instansen til at interessere sig for sagen. Alene fra 2011 og til i dag er antallet af smittede tidoblet fra 111 til foreløbig 1124 i begyndelsen af december i år.

Forundersøgelsen skulle blandt andet kortlægge, om der var grund til at kulegrave, hvorvidt Fødevareministeriet har brugt skatteborgernes penge på bedste vis eller ej, og det har Rigsrevisionen altså besluttet, at der er grund til.

En af de skarpeste kritikere af myndighedernes håndtering af svine-MRSA, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos, finder det helt på sin plads, at Rigsrevisionen nu vil kulegrave indsatsen for at komme svine-MRSA til livs.

Mette Gjerskov - Fødevareminister, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet
Den daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) havde ansvaret, da MRSA-epidemien for alvor tog fart, men hun valgte at mørklægge branchens problemer i stedet for at lægge dem åbent frem. Af den årsag ved man stadig ikke, hvilke af de 6000 svinefabrikker der huser de smittefarlige bakterier.

»Det fortjener at blive belyst. Vi ved jo ikke, hvad man vil finde frem til, men min fornemmelse er, at man fra Fødevareministeriets side ikke har været voldsomt aktiv i kampen for at forebygge, at de multiresistente bakterier spreder sig i samfundet«, siger Hans Jørn Kolmos og henviser til, at et sted mellem 6.000 og 12.000 danskere sandsynligvis er smittet med bakterien i dag.

»Seks år efter, vi så de første tegn på, at det her kunne brede sig til en epidemi, så ved vi stadig ikke, præcis hvor udbredt bakterien er i de danske svinebesætninger. Det kan da ikke være rigtigt«, siger Hans Jørn Kolmos.

Hele fire fødevareministre vil sandsynligvis blive stillet til ansvar for deres manglende indsats mod svineMRSA-epidemien, som for alvor begyndte at udvikle sig fra 2010. Det er Henrik Høegh (V), Mette Gjerskov (S), Karen Hækkerup (S) og Dan Jørgensen (S). På embedsmandsniveau vil pilen pege stærkt på den tidligere veterinærdirektør Jan Mousing og den nuværende veterinærdirektør Per Henriksen. De har begge haft ansvaret for en række halvhjertede forsøg på at dæmme op for smitten.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.