Miljøstyrelsen beslaglægger stadig mange ulovlige bekæmpelsesmidler, når privatpersoner forsøger at importere dem til Danmark

Toldstyrelsen har siden årets start tilbageholdt 154 ulovlige bekæmpelsesmidler for Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. Heraf er 59 af dem pesticider og 95 er biocider, der bruges som bekæmpelsesmidler mod blandt andet ukrudt og skadedyr.

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse 15. september 2022

For pesticider drejer det sig primært om Roundup, Weed Killer og lignende ukrudtsmidler. Det har siden 1. juli 2020 været forbudt for private uden autorisation at købe koncentreret Roundup. Men efter forbuddet er trådt i kraft, er der sket en stigning i privates forsøg på at importere de ulovlige, udenlandske pesticider.

For biocider er der typisk tale om ulovlig import af midler mod myg, myrer, rottegift, alger, pool-tabeletter og andre desinfektionsmidler. Der er også eksempler på private, som forsøger at importere midler mod møl, edderkopper, kakerlakker, muldvarp, mosegrise og loppehalsbånd.

Det er ulovligt at købe bekæmpelsesmidler i udlandet eller via en udenlands webshop, da man bringer det danske miljø- og sundhed i fare. Hvis man som privatperson f.eks. anvender ikke-godkendt rottegift, risikerer man, at den lokale rottebestand bliver immun over for aktivstoffet, og dermed bliver fremtidig rottebekæmpelse vanskelig. Desuden kræver det uddannelse at håndtere rottegift i Danmark på lovlig vis, så man dermed undgår at forgifte husdyr og mindsker risikoen for, at de vilde dyr kommer i kontakt med giften.

Bekæmpelsesmidler, der anvendes i Danmark, skal derfor være godkendt af Miljøstyrelsen. Fordelen ved at anvende et godkendt bekæmpelsesmiddel er, at der er dokumentation for effektiviteten af produktet. Der er samtidig foretaget en vurdering af den risiko, som produktet udgør over for miljøet samt over for dyr og menneskers sundhed, så det ikke påvirker miljø og sundhed unødigt.

Man kan finde flere informationer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Alle fotos: Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion.

Visited 16 times, 9 visit(s) today

Kommentarer

  1. Torben Aagesen

    Kan kun håbe disse forsøg strafes med bøder.

  2. Holger Øster Mortensen

    En tommelfingerregel siger, at 3 procent af alle sprøjtemidler bruges af private haveejere, men hele 93 procent bruges af landmænd. Der går også rygter om, at nogle haveejere fylder dunken op med gift hos visse landmænd, men det kan nok ikke passe. Men under alle omstændigheder bør haveejere ikke bruge plantegifte – brug hakkejernet. Og landbruget? Jamen – det giftige og kemiske industrilandbrug skal jo lukkes…

Skriv en kommentar