Kystfiskeriet er stort set ophørt i Køge Bugt, hvor der hverken fanges fisk i bundgarn eller i net, fordi der simpelthen ingen er. Foto: Niels Riis Ebbesen

Af Bent Rasmussen, bundgarnsreder, Solrød Strand

De syv kommuner, der samarbejder om at værne om havmiljøet i Køge Bugt har alle svigtet og glemmer at feje for egen dør.

Man forbedrer ikke vandmiljøet ved blot at være efter Lynetten og de ni kunstige øer ved Avedøre. Det er heller ikke nok, at Socialdemokratiets næstformand får bevilget 17 millioner kroner til forsøgsordning om bortskaffelse af 80 procent af de urensede medicinrester. Forsøgene er foretaget. Det er blot et spørgsmål om henvendelse til Aarhus og Herning kommuner. Det er heller ikke nok, at de syv kommuner melder sig ind i Købe Bugt Stenrev.

Her er de syv ansvarlige politikere for den elendige miljøtilstand i Køge Bugt. Fra venstre side er det Henning Urban Dam Nielsen (S), Stevns, Marie Stærke (S), Køge, Emil Blücher (LA), Solrød, Pernille Bechmann (V) Greve, Merete Amdisen (S), Ishøj, Henrik Rasmussen (K), Vallensbæk og Kent Max Magelund (S), Brøndby. Pressefotos

Det, der skal til, er forbedring af samtlige rensningsanlæg, så man kan rense for de stoffer, der har ødelagt vandmiljøet i Køge Bugt og været hovedårsagen til fiskens totale forsvinden og usikre forhold for badegæsterne. Ingen kender den fulde sandhed, da man ikke analyserer fedtemøget og bundslammet. Kommunerne påstår, det er Miljøstyrelsens ansvar. Miljøstyrelsen siger det modsatte. Intet sker. Alle løber fra ansvaret.

Sådan ligger fedtemøget som en giftig bræmme langs stranden ud for Hundige Havn. Det er denne forurening, politikerne har vendt det blinde øje til i årevis. Foto: Jan Henningsen

Det er en kendsgerning, at samtlige rensningsanlæg ved Køge Bugt, København og Øresund ikke har rensetrin og ikke lever op til bedst mulige teknologi. Det medfører, at en stor del af følgende stoffer udledes urenset i vandmiljøet, især ved heftige regnskyl:

Medicinrester, multiresistente bakterier, mikroplast, PFAS og næringssalte.

Vores rensningsanlæg udleder 50 procent næringssaltene. Herudover tungmetaller, cadmium, kviksølv og TBT, som findes i bundslammet. Det er grumme ting, vi bader i. Mange af stofferne er kræftfremkaldende. Kvælstof og fosfor har ødelagt bundplanterne, især ålegræsset.

Engang var der masser af fisk og masser af arbejdspladser i bundgarnsfiskeriet langs de danske kyster. Her røgtes der bundgarn i Limfjorden, men det er også lagt øde i dag af forureningen. Foto: Hals Arkiv

For at sætte problemet lidt i perspektiv, så er prisen for anlæg i Aarhus, der kan rense effektivt, en halv milliard. Anlægget dækker det samme antal borgere, som anlægget i Avedøre. Derfor sætter alle borgmestre og folketingsmedlemmer kikkerten for det blinde øje.

Ingen kender den fulde sandhed om årsagerne til den uhæmmede algevækst i Køge Bugt, da man ikke analyserer fedtemøget og bundslammet. Kommunerne påstår, det er Miljøstyrelsens ansvar. Miljøstyrelsen siger det modsatte. Intet sker. Alle løber fra ansvaret. Foto: Niels Riis Ebbesen

Det er også påfaldende, at ingen kommuner har benyttet muligheden for høring i forbindelse med de forsinkede vandområdeplaner 2021-2027, som er grundlag for EU’s vandrammedirektiv. Hvorfor vente til 2027, når problemer er der i dag og har været kendt i mindst 15 år. Økonomi, økonomi, økonomi.

Så slemt står det til med forureningen af Køge Bugt. Kilde: Geohav notat

For at være på forkant har jeg foreslået flere borgmestre og miljømyndighederne, at man analyserer fedtemøget på vores strande på lige fod med colibakterier og enterokokker.

Det ville være en sikkerhed for badegæsterne, indtil ministeren eller EU stiller krav om bedre rensningsanlæg. Det skulle være sket for mange år siden. Nu er det en hastesag.

Dette indlæg blev bragt hos Sjællandske Nyheder, 12. maj 2023 og gengives her med forfatterens tilladelse.

Bannerbillede: Bundgarnsfiskeriet synger på sidste vers ved de danske kyster. Foto: Niels Riis Ebbesen

Visited 9 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Poul Evald Hansen

  Der skal ske noget nu. Lad os få folketinget ind i billedet og placeret et forpligtende ansvar.

  • Hansen, Kjeld

   Måske kunne der opstå et grønt flertal uden om regeringen? Det kræver blot to-tre overløbere fra partierne bag sammenskudsregeringen…

 2. Jan Stampe Nielsen

  Folketinget og forpligtigelser – det sker bare ikke.
  Et grønt flertal kræver ikke overløbere, men vælgere der ikke bare tænker grønt, men handler grønt i stemmeboksen.

  • Lene Larsen

   Artiklen får mig til at tænke på, at man snildt kunne fange 20 ål på stribe i løbet af en nat for små 40 år siden. Til gengæld var der en kraftig luftforurening fra fabrikkerne, al vasketøj stank, og jeg turde dårligt trække vejret, når fabrikkerne luftede ud.

 3. Jan Henningsen

  Det er også på tide at undersøge bundforholdene ud for Køge havn og især NCC`jagt på fint sand de kan benytte til vejarbejde o.l. Det harmer mig virkelig at se store sandbunker på min villavej med friske muslingeskaller og så dagen efter se det smidt ned i et hul med kloakrør. Jeg har filmet havbunden hvor NCC graver og det efterlader store huller i havbunden der nu fyldes op med fedtemøg. Jeg filmer tit strandene langs Køge Bugt og det gør jeg også idag 19/5. Mængden af det brune snask der ligger her er støt stigende. I Køge Bugt ligger der et 50 år gammelt sandsugehul der hedder Akvariet hvorfra der nu bobler H2S op fra hullerne. Det er som at dykke i en nyrystet sodavand. NCC`s gravearbejde bliver til fremtidens Akvarier. Stakkels de mennesker der nu køber ejendomme helt ned til stranden syd for Køge Havn og dermed bliver tæt nabo til et slamdepot. Jeg har lavet en lille video om emnet. https://youtu.be/50wZexpf_iw Sandsugning i Køge Bugt 5 min

 4. Carsten Troelsgaard

  Det er svært at forstå, at der kan gives grave-tilladelse på ålegræs. Jeg vil anslå, at der kan vokse ålegræs ned til ~7m’s dybde.
  Den nemmeste nærings-reduktion (og do tungmetaller) vi kan få er at forbedre renseanlægene .. fordi det er punkt-kilder.

 5. Nora Tams

  Ja jeg tror på — at vi er nødt til at at tro på – at det kan lade sig gøre at vende skuden – ellers bliver vi sorte i bolden

 6. Problemet har jo altid været, at her i Danmark kan der ikke vindes et valg på en fornuftig miljøpolitik, så alle folketingets partier har nedprioriteret miljøpolitiken, og alt det gode som politikerne vil gøre for miljøet, er blevet til nogle floskler, som de kan fyre af ved festlige lejlighedder.

  Sandheden er desværre, at vælgernes første prioritet er, at de vil have lavere skatter og afgifter, så de har råd til parcelhuset, bilerne, sommerhuset, ferier i de varme lande, de nyeste smartphones og fladskærms-TV, og da politikerne ikke må spare på velfærden, så er der kun miljøet tilbage, som så må betale prisen for danskernes overforbrug.

  Men erhvervsfiskerne har også et medansvar for, at kystfiskeriet i Danmark er nødlidende, de har simpelhen været for dygtige og effektive, op gennem den anden halvdel af 1900-tallet, der tømte de bogstaveligt talt de danske farvande for fisk, og det har naturligvis skabt en biologisk uballance, hvor nogle arter stortrives på bekostning af andre arter.

  Og erhvervsfiskerne har i deres naivitet troet, at de kunne få flere fisk i havet, hvis de rent politisk stemte på Venstre og gjorde en fælles front med landbruget, men der er i virkeligheden sket det, at landbruget har snydt fiskerne, for det danske industrilandbrug har i en voldsom grad forurenet de indre danske farvande med kvælstof, fosfor og sprøjtegiftrester.

 7. Jan Stampe Nielsen

  Niels Riis Ebbesen: Særdeles enig. Godt brølt!

 8. Seneste nyt: Ingen grund til bekymring for badevandet siger Styrelsen for Patientsikkerhed: https://www.dr.dk/nyheder/seneste/koege-bugt-kommuner-bekymrede-over-badesikkerheden

 9. Pingback: Vi ved, hvorfor fiskene er væk. Alligevel gør vi ikke noget | Gylle.dk

Skriv en kommentar