Pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen 14-02-2022

Hvis du finder en død fugl, der ligner en måge, på den jyske vestkyst, vil Miljøstyrelsen gerne høre fra dig. Fugle af arten mallemuk bliver undersøgt for plastik i maven.

Her er en mallemuk skyllet op på stranden. Hvis du finder finder en mallemuk på strandturen, må du meget gerne tage kontakt til Skagen Fuglestation. Foto: Skagen Fuglestation

Fugle bliver snydt af plastik i havet, som de forveksler med mad. Forskerne beder nu borgerne om hjælp for at finde ud af, hvor stort problemet med plastikforureningen er.

I et projekt mellem Miljøstyrelsen, Aarhus Universitet og Skagen Fuglestation i Det Grå Fyr efterlyses døde mallemukker, som skyller i land langs de danske kyster, særligt på den jydske vestkyst.

Finder du derfor en død mallemuk på strandturen hører vi meget gerne fra dig, for at aftale nærmere omkring indsamling og afhentning af fuglen. Tag gerne et billede af fuglen med din mobiltelefon og kontakt derefter naturvejleder Simon S. Christiansen fra Skagen Fuglestation på 40217314 eller ssc@dof.dk. Simon kan ud fra fotoet fastslå, om det er en mallemuk, der skal undersøges.

Forveksler plastik med føde

Mallemuk er en havfugl der er særligt følsom overfor plastikforurening i havet. Deres føde består hovedsageligt af småfisk, krebsdyr og blæksprutter, som de samler op fra havoverfladen. Plastik i vandoverfladen forveksles med føde, og ender derfor i fuglenes mavesæk. Plastik ophobes efterfølgende i mavesækken, hvor det ikke kan udskilles.

Det betyder dog også ,at mallemukkerne derved er en god indikator for at undersøge plastikforurening. Mavesækken bliver åbnet og undersøgt på et laboratorium.

Projektet er en del af en international bestræbelse på at undersøge og forbedre det marine miljø.

Sådan kender du en malemuk

Mallemukken er knap 50 centimeter lang fra næb til halespids. Vingefanget er cirka en meter, og kroppen hvid hvid med en grå overside. På næbbet findes store rørformede næsebor.

Mallemuk. Foto: Lisa Vergin, Skagen Fuglestation

Et liv på havet

Mallemukken er en ægte havfugl, som tilbringer det meste af tiden til havs. Arten yngler på klippesider i Nordatlanten og Arktis med store bestande i bl.a. Storbritannien, Færøerne, Norge og Island. Den har førhen ynglet ved Bulbjerg i Thy med enkelte par. På svensk kaldes mallemukken ”Stormfågel”, hvilket passer meget godt med, at det særligt er på dage med kraftig vestenvind, at fuglene herhjemme blæses nærmere land. De kan her ses langs især vestkysten af Jylland. I situationer hvor fuglene når langt ind i Kattegat, kan de også ses svæve forbi på stive vinger på f.eks. nordkysten af Sjælland.

Læs også: www.gylle.dk/havfugle-med-25-stykker-plastik-i-maven/

Bannerbillede: Mallemuk. Foto: Vince Gx/Unsplash

Skriv en kommentar