Her er den koklappende bondemand, som DRTV interviewede uden at oplyse, at han er toplobbyist for de danske mælkeproducenter ud over at være formand for Sønderjysk Landboforening (SLF).

DRTV foregav at interviewe en helt almindelig bondemand, men i virkeligheden var han storlobbyist for kvæginteresser. Redaktionschef bagatelliserer fejlen, men nu skal DRs Seerredaktør tage stilling til misinformationen

AF JOURNALIST JØRGEN ØLLGAARD

”Christian Lunds tilknytning til interesseorganisationen Landbrug og Fødevare fremgik ikke tydeligt, og det tilhørsforhold burde have stået klart. Det skal jeg beklage, det er en overvejelse DR Nyheder vil tage videre i vores redaktionelle arbejde”.

Sådan lyder ”beklagelsen” uden yderligere forklaringer eller konsekvenser fra redaktionschef Sabine Matz, DRs 21-nyheder efter en klage fra GYLLE.DK på et særdeles mangelfuldt og bias’ed indslag for syv uger siden.

Mandag d. 2. oktober sendte DRnyhederne et 5 minutter langt indslag om den aktuelle CO2-afgift, som landbruget står til at blive pålagt, fordi branchen er kilde til 35 procent af den danske CO2-udledning.

Indslaget var entydigt mikrofonholderi for landbrugets lobbyinteresser: ”650 køer skal hver dag fodres og malkes på Christian Lunds gård i Skodborg i Sønderjylland”, sagde DR-reporterens speak, mens man så billeder af bondemand og Venstremand Lund, der klapper sine velnærede og højtproducerende malkekøer ude på en grøn græsmark og inde i stalden.

”Men nu trues den travle hverdag i staldene af en CO2-afgift …”, lød det dramatiserende fra reporteren, som viste sympati for bondemanden lange udredninger om, hvor meget danske landmænd gør for miljøet og nationen.

Læs nærmere om indslaget her:

Regeringen er ved at købe et holdkæftbolsje til landmændene – og du betaler

Hvad DR ikke fortalte

Reporteren gjorde sig ikke upopulær ved at stille det nærliggende spørgsmål: Hvorfor har landbruget ikke frivilligt omstillet sig til ikke at forurene jord, vandløb og grundvand?

“Der var altså tale om en grov journalistisk forsømmelse fra DR-Nyhederne. Manglende kilde-deklarering gjorde indslaget enøjet og bias’ed – seerne blev misinformeret / vildledt, fordi indslaget foregav at interviewe en helt almindelig, koklappende bondemand”

Jesper Termansen. Pressefoto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Men værre var, at reporteren ”glemte” at deklarere solokilden Christian Lund. Han er nemlig ikke bare en helt almindelig koklappende bondemand, men (målt i jord) godsejer. Og så er han superlobbyist, nemlig formand for de danske kvægproducenter under erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Den manglende deklarering fik GYLLE.DK til at klage over indslaget. Og det er altså den undladelse, som DR nu mener kan bagatelliseres med en ”beklagelse”. Redaktionschefen mener ikke, at udeladelsen er så alvorligt, at det kaldes ”en alvorlig journalistisk fejl, som ikke må ske”. Sagen beklages således ikke via en korrektion eller vurdering og kritik hos DRs LæserSeerRedaktør.

Grov bevidst udeladelse gav bias’ed vildledning

Det er journalistisk grundkrav, at journalisten altid skal være kildekritisk over for interessekilder. Og bruger man en partskilde med særinteresser – fx interesseorganisationer eller lobbyister – skal det klart deklareres over for læserne eller seerne. Ellers er det misinformation eller vildledning.

Men kunne DR-reporteren ikke have været uvidende om Lunds interesser? Det er usandsynligt, for for kilden Lund kommer ikke ud af ingenting, men er sandsynligvis henvist af enten det politiske parti Venstre eller af lobbyisterne i Landbrug & Fødevarer.

Christian Lund har tidligere drevet gæk med medierne, da hans bestyrelse manipulerede en nytårstale, som daværende fødevareminister Rasmus Prehn leverede.

Der var altså tale om en grov journalistisk forsømmelse fra DR-Nyhederne. Manglende kilde-deklarering gjorde indslaget enøjet og bias’ed – seerne blev misinformeret / vildledt, fordi indslaget foregav at interviewe en helt almindelig, koklappende bondemand. Selv om der var tale om en magtfuld parts-interesse, som DR holdt mikrofon for, mens konflikten om CO2-afgift og landbrugets ansvar for miljøskader er til aktuel debat.

Mener DRs Seerredaktør også, at det er en bagatel?

En detalje i sagen er, at klagen blev sendt til LSR (DRs Lytter-og Seer-redaktør), som afviste af straksbehandle klagen – men blot videresendte den til kommentar hos DR-Nyhederne. Der overskred en svarfrist på en måned for at sende svar ”Det beklages…”

GYLLE.DK har anket beklagelsen til LæserSeerRedaktøren Jesper Hermansen, der som ”Ombudsmand” skal vurdere om DR-produkter ”lever op til en høj programetisk og journalistisk standard”.

GYLLE.DK spørger LSR, om denne er enig i, at den manglende deklaration af en magtfuld partskilde er så bagatelagtig, at den kan klares og glemmes med en beklagelse?  Eller om han bedømmer det til at være en så grov journalistisk fejl, at den skal påtales / kritiseret og offentliggøres på LSRs hjemmeside?

Der spørges også, hvorfor LSR behandler ensartede klager over manglende deklaration vilkårligt og uens. Mens LSR nemlig afviste at behandle GYLLE.DKs klage, har han efter lynbehandling givet en anden klager medhold i i en helt parallel sag og offentliggjort kritikken på sin hjemmeside: DR deklarerede ikke, at sundhedsministeriet i Gaza er styret af Hamas ”...

Læs nærmere om Gaza-indslaget her.

DRs Ombudsmand har givet sig selv en måneds sagsbehandlingstid, indtil 7. december. Så er der gået to måneder efter indslaget om den koklappende bondemand.

Bannerbillede: Jerseykøer på rad og række venter på at blive klappet af bondemanden. Foto: Niels Reiter.

Visited 12 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Danielle Lindstrøm

  Misundformation
  Det er jo ikke nyt,at medierne misindformerer Danskerne.
  De sender jo kun info som har en negativ “klang” da vi reagerer bedre på dem istedet for de “gode”historier.

 2. Anna Sørensen

  Faktisk tænker jeg der godt kan være tale om uvidenhed hos journalisten og dem, der har lavet indslaget… For uvidenhed om landbrug, natur, klimakrise set i en helhed og ikke mindst biodiversitetskrisen alvor, ja hele naturens klode-krise, er det jeg oplever igen og igen hos medierne. Herunder DR.
  Det er selvfølgelig ikke nogen undskyldning!! ALLE medarbejdere hos DR Nyheder(Deadline, Debatten, osv.) skal på natur-genopdragelse, NU! ;o)

 3. Ole Roed Jensen

  Hvor det godt at der er dygtige folk, som magter, orker og gider at tage kvalificeret fat i sjuskede medier og lobbyister, der med tvivlsomme og uhæderlige metoder prøver at påvirke vores naive og ret uvidende politikere. Men hvorfor F….. er der ikke en masse andre medier, som følger indlæggene på “Gylle” til dørs??

 4. Jan Stampe Nielsen

  Se DRs Platforme/Website/Hjemmeside – de er ligeså skævvredne når det drejer sig om landbrug og Fødevarer. LFs magt er stor og den rækker langt ind i næsten alle Folketingets partier og en del af dem får et kors af en slags.

 5. Pingback: Gylle.dk får medhold: DR-Nyhederne misinformerede | Gylle.dk

Skriv en kommentar