Biæder
Tre dygtige jægere på rad og række. Foto: Klaus Dichmann.

Den varme sommer med sin rigdom af insekter blev frugtbar for den eksotiske biæder. En koloni på tre par fostrede et dusin unger. I takt med klimaændringerne spås biæderen at kunne blive et fast, farvestrålende indslag i vores natur. Det skriver Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse 12. august 2014.

Nogle er verdens formentlig nordligst ynglende biædere har denne sommer fået et dusin unger på vingerne fra en ynglelokalitet i Jylland. Tre par har ynglet på lokaliteten, en sandet og gruset skrænt i et kulturlandskab med græs og korn tæt på skove, enge og moser, hvor der er en god variation af insekter.

– Det har været fantastisk at opleve de luftakrobatiske biædere på nært hold fange sommerfugle, guldsmede, fluer, biller og humlebier. Særligt sommerfuglene har været hyppige på menuen. Biæderne er ofte kommet hjem til deres unger i redehullerne i skrænten med admiraler og dagpåfugleøjer (sommerfugle. red.), fortæller ornitologen og fotografen Klaus Dichmann, som har fulgt de farvestrålende fugle siden deres ankomst i foråret.

Han undrer sig over, at biæderne er fløjet uden om alle hvide sommerfugle, selv om de har været ekstremt talrige denne sommer. Noget tyder på, at kålsommerfugle smager dårligt i en biæders mund.

De jyske biædere har måske ynglet på lokaliteten de seneste fem år, mener Klaus Dichmann. Hvis det er tilfældet, er der tale om en af de længste sammenhængende perioder med ynglende biædere i Danmark.

SE OTTE FANTASTISKE BILLEDER!

Comments are closed.