Direktør Jørgen Steen Jensen fra Sjællands Lastvognsophug har vundet endnu en sejr i PCB-sagen mod Sorø Kommune.

Journalist Jette Hvidtfeldt skriver 21. december 2018:

Landsretten har stadfæstet byrettens nej til, at Sorø kommune må fjerne hele bevismaterialet i en alvorlig strid mellem kommunen og en lokal virksomhed, som har modtaget store mængder beton og andet materiale fra nedrivningen af en PCB-forurenet skole.

Den lokale virksomhed, Sjællands Lastvognsophug ApS, SLO, har gjort kommunen opmærksom på, at betonbrokkerne indeholder PCB i mængder, der langt overskrider det tilladte maksimum. Det har kommunen afvist med henvisning til, at den har målt PCB-indholdet i brokkerne, før de blev kørt ud til SLO i Fulby nord for Sorø.

Udsnit af en af de affaldsdynger, der indeholder PCB-rester.

Den strid har varet i et par år, og til sidst besluttede Sorø kommunes miljøafdeling at hente alle brokkerne for SLO’s regning (dvs. for 3,5–4 mio. kr.) med henblik på at få dem fragtet til Holland. Men derved ville beviserne for, hvor store mængder PCB, der er i brokkerne, også blive fjernet. SLO afviste derfor, at lade kommunen hente brokkerne, før der er foretaget en syns- og skønsforretning.

Sorø kommunes miljømyndighed valgte derefter at gå til retten i Næstved for at få rettens tilladelse til at foretage ”en selvhjælpshandling”, altså at fjerne brokkerne. Da retten i Næstved afviste kommunens anmodning, kærede Sorø kommune til landsretten, som nu også har givet SLO medhold.

Sorø kommune er i denne sag både involveret som bygherre og dermed affaldsproducent i denne sag, og som miljømyndighed, der skal kontrollere, at alt går til efter loven. Landsrettens kendelse underkender således en beslutning truffet af Sorø kommunes miljømyndighed om at foretage selvhjælpshandlingen.

Advokat Håkun Djurhuus fører sagen for SLO.

Kommunen havde ønsket at hente bygningsaffaldet fra den nedrevne Frederiksberg skole på SLO’s regning med en påstand om, at det lå og forurenede. SLO har holdt sig til, at PCB ifølge Miljøstyrelsen ikke er særlig vandopløseligt, hvorfor risikoen for forurening er yderst lille. SLO har nægtet at indbygge affaldet under et betondække, fordi virksomheden har målt langt større mængder af PCB end tilladt i den miljøgodkendelse, kommunen har udstedt til SLO.

Disse målinger har Sorø kommunes miljømyndighed hidtil nægtet at forholde sig til. SLO skulle slet ikke foretage egne kontrolmålinger, medde

Jette Hvidtfeldt er journalist og dækker Sorø-sagen for gylle.dk-redaktionen.

lte kommunens advokat i sagen, Henrik Græsdal, da sagen var for retten i Næstved. Samtidig har miljøafdelingen helt nedtonet en måling, som kommunens egen rådgiver har foretaget, og som viste et tilfælde af en overskridelse, der er fire gange større end tilladt. Kommunen har heller ikke ønsket, at der gennemføres en syns- og skønsforretning.

I sin kendelse har Landsretten navnlig ”lagt vægt på, at der ikke foreligger tilstrækkeligt sikre oplysninger om en potentiel forurening af jorden, der ikke vil kunne afværges med samtykke fra Sjællands Lastvognsophug ApS, når der er udtaget prøver af betonen, jf. den af Sjællands Lastvognsophug ApS meddelte proceserklæring.” Landsretten går med andre ord ud fra, at der skal gennemføres syn og skøn.

Læs pressemeddelelsen fra Sorø Kommune, og tidligere omtale af sagen nedenfor:

Sorø Kommune kærer PCB-kendelsen – og angriber samtidig retten i Næstved

Visited 8 times, 8 visit(s) today

Comments are closed.