Knap en million færre svin i de danske kødfabrikker lover godt for fremtidens innovative landmænd, der vil mere end blot producere billigt flæsk. Foto: Compassion in World Farming.

Et kraftigt fald i svinebestanden på næsten en million dyr på bare et år lover godt for fremtidens Danmark, da færre svin vil betyde bedre forhold for bosætning i landdistrikterne, samtidig med at der frigøres tidligere svinefodermarker til at dyrke mere perspektivrige afgrøder som f.eks. økologiske planteproteiner. Endelig kan nedgangen i svinebestanden også hjælpe landbrugserhvervet med at reducere sin enorme klimapåvirkning og sit forbrug af antibiotika. Faldet udløses efter flere års vigende afsætning, hvor stadig flere forbrugere fravælger svinekødet.

Danmarks Statistik har opgjort svinebestanden pr. 1. juli 2022, og den var på 12.179.000 dyr, hvilket er et fald på 991.000, svarende til 7,5 pct. færre end samme tidspunkt sidste år, og bestanden er nu på samme niveau som april 2019.

Der ses et fald i stort set alle typer af svin. Antallet af søer faldt med 83.000, mens både antallet af pattegrise hos søerne og slagtesvinene faldt 250.000. Der var 413.000 færre smågrise (fravænnede svin under 50 kg). Nedgangen i svinebestanden skyldtes den dårlige økonomi i produktionen, som har betydet at flere producenter sanerer deres besætninger, mens andre lukker produktionen helt eller delvist.

Regnes landbrugets transport- og energiforbrug med er andelen omkring 25 %. Reduktionsmålet for landbruget er 20 % Dansk landbrug og fremtidens klima.

Økonomien i svineproduktion faldt kraftigt i 2021. De seneste foreløbige økonomiske tal for heltidsbedrifter med svineproduktion viser, at driftsresultatet faldt fra 2,6 mio. kr. i 2020 til 0,8 mio. kr. i 2021, grundet nedgangen i de gennemsnitlige salgspriser for smågrise og slagtesvin.

Mindre kød i indkøbsvognen

Andelen af danskere, som mener, at det samlede kødforbrug i Danmark bør reduceres, er steget kraftigt fra 2020 til 2021.

Det viser undersøgelsen “Danskernes kødforbrug og holdninger til kød og plantebaserede fødevarer”, som Coop og Dansk Vegetarisk Forening har offentliggjort i efteråret 2021 i en pressemeddelelse.

Hele 49 pct. af de adspurgte svarer i dette års undersøgelse ja til spørgsmålet “Mener du, at det samlede kødforbrug i Danmark bør reduceres?”, hvilket er en stigning på over 10 procentpoint i forhold til sidste år. Samtidig er andelen, der mener, at vores kødforbrug ikke skal ned, faldet til 28 pct. i år mod 36 pct. sidste år.

De danske svinekødsproducenter er de helt store forbrugere af landbrugets antibiotika på grund af den intensive produktionsform. Det samlede forbrug i landbruget er dobbelt så stort som forbruget i sundhedssektoren. Kilde: Danmap.

Helt aktuelt har forbrugerne de seneste måneder skåret markant ned på indkøbet af svinekød og oksekød, lyder vurderingen fra Coop, der har konstateret et fald på 10 pct. i juni-juli sammenlignet med samme periode sidste år.

Stort fald i antallet af fravænnede svin under 50 kg og slagtesvin

Når man ser nærmere på den voldsomme nedgang i svinebestanden, så er antallet af fravænnede svin under 50 kg faldt med 6,8 pct. til 5.664.000 stk., og slagtesvin på 50 kg og derover faldt med 8,2 pct. til 2.794.000 stk. Opgørelsen af slagtesvin er påvirket af, at en del af disse har gået et par uger mere i stalden pga. kapacitetsproblemer på slagterierne.

Af størst betydning for fremtidens landbrug i Danmark er nedgangen i antallet af søer, da det jo er dem, der leverer pattegrisene. Pr. 1. juli 2022 var antallet 968.000 søer, hvilket er 7,9 pct. færre end sidste år. Antallet af diegivende søer faldt ligeledes 8,2 pct. til 201.000 stk. og antallet af pattegrise ved søerne faldt 9,0 pct. til 2.512.000 stk. Det største fald ses i antallet af andre drægtige søer, som faldt 8,7 pct. til 548.000 stk. Antallet af sopolte (kommende søer) var kun 223.000 stk.

Koncentrationen af stadig flere landbrugsejendomme på stadig færre ejere sætter sit triste præg på landskabet i form af ruiner overalt. Foto: Holger Øster Mortensen.

Færre bedrifter med svin men større

I perioden 2001 til 2021 er antallet af bedrifter med svin faldet 80 pct., men til gengæld er antallet af svin steget 4 pct. Antallet af bedrifter med søer er faldet 81 pct., mens det samlede antal af søer er faldet 7 pct.

Bannerbillede: Moderne svinefabrik. Fotocollage: Veganerpartiet.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Holger Øster Mortensen

  Slutspillet for dansk svineindustri er begyndt

 2. Lad os håbe det Holger!
  Det gør så ondt i hjertet når jeg passerer en Holocaust farm (søer).
  Men jeg er bange for at det tilsidst levner de helt store svinebaroner hvor enhederne er så store at dyrevelfærd vil være næsten ikke eksisterende, kun det helt uundgåelige for at sikre investeringen…. Kød bør koste mindst det dobbelte, så helt små frilandsbrug kan leve af det. Og så væk med fabrikkerne. Ønsketænkning I know…

 3. Anja Eberhardt

  “Driftsresultatet viser, hvor meget en virksomhed giver i overskud, inden afskrivninger, renter og andet tages med i regnestykket.” Desværre er landbrugsstatistikker opbygget, så det er svært at se, om der overhovedet er tjent penge på hele svineriet. Afskrivninger og renter kan godt æde de 0,8 mio. kr. i driftsoverskud på en bedrift. Der er heller ikke indregnet løn til landmanden i driftsresultatet.

Skriv en kommentar