EFSA_antibiotikaRapport
Den hidtil mest omfattende analyse af forbruget af antibiotika i landbruget får alarmklokkerne til at ringe.

Både hos mennesker og dyr er der konstateret en klar forbindelse mellem forbruget af antibiotika og den tilsvarende udvikling af resistente bakterier. Det gælder for de fleste kombinationer, der er undersøgt. I nogle tilfælde er der også fundet en sammenhæng mellem antibiotikaforbruget hos dyr og udvikling af resistens i bakterier fra mennesker.

Det er de tre velrenomerede EU-organisationer, ECDC, EFSA og EMA, der afviser al tvivl om sammenhængen mellem højt antibiotikaforbrug og udviklingen af resistente bakterier, som enkelte danske dyrlæger fra private interesseorganisationer har forsøgt at skabe tvivl om.

SkoleMRSAJanDahl
Dyrlæge Jan Dahl fra Landbrug & Fødevarer er en hårdnakket resistens-benægter.

Det er første gang, der gennemføres en fælles udforskning af sammenhængene mellem forbruget af antibiotika hos mennesker og husdyr, der opdrættes til fødevareproduktion, og udviklingen af antibiotikaresistens hos bakterier fra både mennesker og husdyr. Projektet er gennemført ved hjælp af data fra 2011 og 2012 fra EU-lande samt enkelte andre; i alt 26 lande er repræsenteret. Den danske repræsentant i EFSA er direktør Jan Mousing fra det såkaldte Videncenter for Landbrug, der drives af den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer.

Antibiotika_smitteveje
EU-rapporten fastlægger også smittevejene for MRSACC398.

En oversigtsindikator er udregnet for andelen af resistente bakterier i de vigtigste husdyr. Desuden er der foretaget en sammenligning af forbruget af antibiotika til dyr og mennesker i 2012, udtrykt i milligram pr. kg anslået biomasse, og den viste, at det samlede antibiotikaforbrug var højere hos dyr end hos mennesker, selvom der er mindre forskelle mellem landene.

Forbruget af flere antimikrobielle stoffer var højere til husdyr end hos mennesker, mens forbruget af enkelte kritisk vigtige antibiotika i human medicin (f.eks fluoroquinoloner og 3.-og 4. generations cefalosporiner) var højere hos mennesker.

Samtidig med at man fremhæver årsagerne til bekymring, maner man også til forsigtighed ved fortolkningen af disse resultater på grund af begrænsede data og kompleksiteten af hele problemstillingen, der er påvirket af flere faktorer ud over antibiotikaforbruget. Det understreges dog, at under alle omstændigheder bør man fremme en ansvarlig anvendelse af antimikrobielle stoffer til både mennesker og dyr.

Comments are closed.