EU fastslår: Ingen tvivl – overforbrug af antibiotika til husdyr skaber farlige resistente bakterier

EFSA_antibiotikaRapport

Den hidtil mest omfattende analyse af forbruget af antibiotika i landbruget får alarmklokkerne til at ringe.

Både hos mennesker og dyr er der konstateret en klar forbindelse mellem forbruget af antibiotika og den tilsvarende udvikling af resistente bakterier. Det gælder for de fleste kombinationer, der er undersøgt. I nogle tilfælde er der også fundet en sammenhæng mellem antibiotikaforbruget hos dyr og udvikling af resistens i bakterier fra mennesker.

Det er de tre velrenomerede EU-organisationer, ECDC, EFSA og EMA, der afviser al tvivl om sammenhængen mellem højt antibiotikaforbrug og udviklingen af resistente bakterier, som enkelte danske dyrlæger fra private interesseorganisationer har forsøgt at skabe tvivl om.

SkoleMRSAJanDahl

Dyrlæge Jan Dahl fra Landbrug & Fødevarer er en hårdnakket resistens-benægter.

Det er første gang, der gennemføres en fælles udforskning af sammenhængene mellem forbruget af antibiotika hos mennesker og husdyr, der opdrættes til fødevareproduktion, og udviklingen af antibiotikaresistens hos bakterier fra både mennesker og husdyr. Projektet er gennemført ved hjælp af data fra 2011 og 2012 fra EU-lande samt enkelte andre; i alt 26 lande er repræsenteret. Den danske repræsentant i EFSA er direktør Jan Mousing fra det såkaldte Videncenter for Landbrug, der drives af den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer.

Antibiotika_smitteveje

EU-rapporten fastlægger også smittevejene for MRSACC398.

En oversigtsindikator er udregnet for andelen af resistente bakterier i de vigtigste husdyr. Desuden er der foretaget en sammenligning af forbruget af antibiotika til dyr og mennesker i 2012, udtrykt i milligram pr. kg anslået biomasse, og den viste, at det samlede antibiotikaforbrug var højere hos dyr end hos mennesker, selvom der er mindre forskelle mellem landene.

Forbruget af flere antimikrobielle stoffer var højere til husdyr end hos mennesker, mens forbruget af enkelte kritisk vigtige antibiotika i human medicin (f.eks fluoroquinoloner og 3.-og 4. generations cefalosporiner) var højere hos mennesker.

Samtidig med at man fremhæver årsagerne til bekymring, maner man også til forsigtighed ved fortolkningen af disse resultater på grund af begrænsede data og kompleksiteten af hele problemstillingen, der er påvirket af flere faktorer ud over antibiotikaforbruget. Det understreges dog, at under alle omstændigheder bør man fremme en ansvarlig anvendelse af antimikrobielle stoffer til både mennesker og dyr.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.