muslingefestival1
Fundet af svinefækalier i Limfjordsmuslinger kan blive et ødelæggende slag for turisterhvervets forsøg på at brande området med muslinger.

Muslingerne i Limfjorden, som ellers regnes for nogle af de reneste i verden, er blevet inficeret med en virus fra fækalieforurening med svinegylle, som fra markerne er udledt urenset til fjordens vand.

Infektionerne er især udbredt i muslingebestande tæt på landbrugsmarker, har danske forskere fundet frem til, skriver Ingeniøren 27/9.

Selvom der er tale om en virus ved navn porcint circovirus Type 2 (PCV2), som er specifik for svin, er forskerne forundrede. For muslingeindustrien kan det blive tale om et ødelæggende slag, hvis forbrugerne vælger at sige nej tak til de fækalieinficerede skaldyr.

»Vi havde ikke regnet med at finde så udbredt fækalieforurening fra svin i danske muslinger. Vi har jo monitoreret muslinger herhjemme i 15 år og finder meget sjældent colibakterier, der anvendes som indikator for generel fækalie-forurening. Derfor er vi overraskede over, at så mange muslinger blev testet positive for PCV2«, siger forsker Anna Charlotte Schultz fra DTU Fødevareinstituttet til Ingeniøren.

I forbindelse med en undersøgelse for svinevirus, der kan smitte mennesker, har ph.d.-studerende Jesper Schak Krog også fundet hepatitis-virus i i såvel svin på flere slagterier samt et enkelt fund i svinekød i en køledisk i et supermarked i Danmark, men det kom som en overraskelse, at der også var virus fra svin i muslinger.

Det er indtil videre kun muslinger i Limfjorden, der er inficerede og ikke muslinger fra bestande på den østjyske kyst fra Aarhus og ned til Fyn, som også er undersøgt.

Den fundne svinevirus i muslingerne, PCV2, smitter ikke mennesker, og ifølge Anna Charlotte Schultz bør fundet heller ikke vække bekymring for at spise muslinger, selvom det kan være udfordrende for de fleste at skulle spise fødevarer med vira fra fækalier.

»Vi skal slet ikke råbe vagt i gevær. Men det er klart, at fundet af PCV2 får os til at overveje, om man bør undersøge, om andre virustyper fra svin også kan ende i vores muslinger«, siger Anna Charlotte Schultz til Ingeniøren.

Virustyper som noro-virus, der kan give mennesker roskildesyge, bliver i dag ikke tjekket i de ellers grundige prøver, der bliver taget af muslinger.

MuslingeriFlode
Dampede muslinger – med svinefækalier – vil forbrugerne nok spørge…?

For virksomheder som Glyngøre Shellfish kan fundet af svinefækalier i muslingerne komme til at betyde en alvorlig udfordring, da mange kritiske forbrugere nok vil forholde sig skeptisk til skaldyrsprodukter fra Limfjorden i årene frem. Glyngøre Shellfish har dog endnu ikke reageret på fundet.

Også turistindustrien i Limfjordsområdet risikerer et alvorligt tilbageslag, hvis fækaliefundet udbasuneret i turistkredse og i den internationale presse. Gennem de seneste år er der opbygget en ganske betydelig turistattraktion med de såkaldte muslingefestivaller i Løgstør og Nykøbing Mors, hvor titusinder af turister strømmer til for at prøvesmage fjordens skaldyr.

For den private lobbyistorganisation Landbrug & Fødevarer (L&F) har forskernes afsløring af fækalieforureningen skabt en vanskelig situation, da L&F angiveligt repræsenterer både svinefabrikkerne og muslingeindustrien. L&F har da heller ikke udtalt sig endnu om den alvorlige situation.

Muslinger_EUlogo
Det er uklart, hvilken betydning fundet af fækalier i Limfjordsmuslingerne vil få for den fortsatte, massive EU-støtte til erhvervet.

FAKTA

(fra Glyngøre Shellfish-hjemmesiden)

Blå muslinger (Mytilus edulis) findes i store mængder. Rent faktisk er Limfjorden noget af verdens bedste muslingevand, også når det drejer sig om kvalitet og smag. Der bliver fanget mange tusinde tons om året, og det er det største antal naturligt fangede(MSC) Limfjordsmuslinger i verden.

Limfjordsmuslingen kaldes også pælemusling og er noget af en vitaminbombe. Den er rig på A, B, C og D vitamin samt på proteiner og mange sunde mineralsalte. Nogle enkle og få forholdsregler skal overholdes, når man spiser Limfjordsmuslinger. De skal være friske, og skallerne skal i ubehandlet stand være lukkede. Efter -kogning skal de, som ikke åbner sig, kasseres.

KENDETEGN

Limfjordsmuslingens skal er næsten trekantet. Skallens farve er blålig hos ældre eksemplarer og brunlig hos de yngre. På indersiden er den forsynet med et perlemorslag

SMAG

Limfjordsmuslingen er et velsmagende og sundt skaldyr. Inden kogningen fjernes “skægget”, som sidder lige i åbningen af muslingen. Muslingerne er MSC certificeret som Vilsund Blue.

 

 

Comments are closed.