Stor opstandelse vakte det, da to forskere med tilknytning til hvert sit universitet, undsagde miljøminister Lea Wermelins lovforslag om stop for sprøjtning og gødskning af de beskyttede §3-områder. Især i landbrugskredse blev de to forskere omfavnet, fordi deres kritik falder i tråd med den kampagne, som især den private lobbyorganisation Landbrug & Fødevarer kører mod ministeren og hendes lovforslag.

Nu viser det sig, at den ene forsker benægter at have udtalt sig som citeret i den artikel i Ingeniøren.dk, som 28. april 2020 ellers bærer overskriften ”Forskere: Regeringens forbud mod sprøjtemidler og gødning er ren symbolpolitik.” Hvad den anden forsker egentlig mener, er ikke klart.

Landmandsbladet Effektivt Landbrug har også slået “nyheden” stort op, og til overflod udnævnt begge forskere til professorer, hvad de ikke er.

Ifølge biologerne Hans Henrik Bruun fra KU og Rasmus Ejrnæs fra AU, der begge udnævnes til eksperter i biodiversitet i Ingeniøren.dk – og fejlagtigt til professorer – i dele af landbrugspressen, så er der ”ingen eller meget lille effekt på biodiversiteten at indføre et forbud imod at sprøjte, pløje og gøde engarealer.”

Det bebudede lovforslag omfatter 37.000 hektar engareal, der er klassificeret som §3-beskyttede naturområder og derfor skal være friholdt for pløjning, gødning og sprøjtemidler.

Miljøminister Lea Wermelin afviser pure de to “professorers” opsigtsvækkende udmelding om regeringens lovforslag.

Imidlertid skriver den ene forsker, lektor Hans Henrik Bruun fra KU, samme dag på de sociale medier, at journalisten på ingeniøren.dk har ændret hans udtalelser. Bruun skriver: ”Journalisten har foretaget et par stramninger i forhold til det jeg sagde, så lad os lige få dem udryddet først. Jeg har udtalt mig om KULTURenge – altså de ca. 10% af pgf3-arealet som, primært fersk eng, som lovligt er blevet omlagt og gødsket siden 1992.”

Hans Henrik Bruun er lektor på Københavns Universitet

Problemet er ifølge lektor Bruun åbenbart opstået, fordi journalisten ikke har opfanget forskellen mellem KULTURenge – og enge i al almindelighed.

Fejlen har angiveligt fået lov til at passere redaktionens nåleøje, fordi eksperten ikke har fået forelagt teksten før publicering, som de fleste medier ellers bruger det. Men det er ikke rigtigt.

Hans Henrik Bruun skriver på de sociale medier: ”Når journalisten citerer mig for at der ikke er meget natur tilbage på “eng-områderne”, så er det ikke et citat jeg har haft til godkendelse. Der burde have stået kulturenge. Og jeg har ikke udtalt mig om andet en disse.”

Først benægtede forskeren, at han havde haft sine citater til gennemsyn, men her indrømmer han det, omend han siger, at der er sket en “svipser”. Skærmbillede fra facebook.

Redaktionen har forelagt denne kritik af journalisten og hans optræden for redaktionschef Henrik Heide på Ingeniøren.dk, men han kan ikke genkende fremstillingen. Hans Henrik Bruun har fået forelagt og har godkendt alle citater, siger redaktionschefen, og da Bruun ikke efterfølgende har gjort indsigelse, afviser redaktionschefen kritikken.

Det er en bombe under fundamentet for regeringens forslag om at forbyde gødskning og sprøjtning af de beskyttede paragraf 3-arealer, at to forskere nu åbent kritiserer forslaget. Det mente landbrugsordfører for Venstre Erling Bonnesen, før den ene forsker havde dementeret sine udtalelser: “Det er en afsløring af regeringens symbolpolitik, når forskerne så klart og tydeligt hiver grundlaget væk under lovforslaget. Det er grotesk, når vi arbejder med, at der altid skal være et sagligt og fagligt grund for et lovforslag, og derfor bør regeringen trække det tilbage.”

I en senere kommentar på de sociale medier indrømmer Hans Henrik Bruun da også, at han faktisk HAR haft citaterne til godkendelse, men at der er tale om en ”svipser”. Bruun skriver: ”Jeg har – som allerede forklaret – godkendt de direkte citater, altså det der står i citationstegn. Men Ing-journalisten skriver “enge” og citerer derefter mig for et udsagn om “den slags områder”, hvor jeg i telefonen har udtalt mig specifikt om kulturenge. Eftersom jeg ikke har fået forelagt hele teksten i sammenhæng, har jeg ikke kunnet fange svipseren. Jeg er altså ikke blevet fejlciteret som sådan. Journalisten har blot sat citaterne ind i en sammenhæng, hvor det let kan misforstås. Og der er altid nogen, som decideret ønsker at misforstå, fx for at mele deres egen kage.”

Endelig hævder forskeren, at han aldrig har udpeget statsskov som et langt bedre alternativ for en biodiversitetsindsats end fredning af engene. I artiklen hos Ingeniøren.dk er han citeret for at sige: ”I stedet for at tage den symbolske slåskamp med landbruget, burde man fokusere på de områder, hvor der er reel natur. Her burde man indgå aftaler med ejerne, og lave støtteordninger til naturbeskyttelse. Og staten burde samtidig gå forrest med de statsejede skove.”

Dette citat har Bruun angiveligt godkendt ifølge redaktionschef Henrik Heide, men Bruun ønsker ikke længere at vedstå ordlyden “de statsejede skove.” Redaktionen har derfor ændret ordlyden til ”åbne områder.”

DOKUMENTATION

Her er det opslag på de sociale medier, hvor forsker Hans Henrik Bruun hævder at være blevet udsat for “journalistiske stramninger”, at han ikke har sagt, hvad han citeres for, og at han aldrig har nævnt ordet “statsskove” i interviewet.

Kommentarer

  1. Pingback: Sprøjte- og gødeforbud er et stort skridt i den rigtige retning | Gylle.dk

  2. Pingback: Grønne organisationer: Sprøjte-, gødsknings-og pløjeforbud i §3-områder er en håndsrækning til den trængte natur | Gylle.dk

  3. Pingback: Faunastriber slår alle rekorder hos vestjysk landboforening | Gylle.dk

Skriv en kommentar