Den offentlige støtte til at plante småskove på privat grund tilfalder stort set altid landmænd, da det er dem, der ejer jord i Danmark. Motivationen vil ofte være ønsket om at forbedre jagtmulighederne på privat grund, som skiltet her illustrerer. Foto: Søren Wium-Andersen

Under coronanedlukningen blev de offentlige skove et af danskernes foretrukne udflugtsmål. Nu er der flere på vej, men næppe som nye udflugtsmål. Landbrugsstyrelsen uddeler ganske vist 70 millioner til etableringen af nye skove, men en stor del vil ske på bittesmå private arealer, hvor danskerne kan formenes adgang. Det fremgår indirekte af en pressemeddelelse 7.9. 2021 fra Landbrugsstyrelsen, der ganske vist beskriver formålet ganske anderledes.

”Kan man lide skovens dufte og lyde, er der grund til at glæde sig. Flere skove er nemlig på vej. Lige nu kan private lodsejere søge om tilskud til at etablere skov på deres jord.” Sådan lyder det lokkende tilbud fra Landbrugsstyrelsen, der tidligere på året gav økonomisk støtte til at etablere 420 nye skove. Det er dog på ingen måde sikkert, at offentligheden vil få nogen glæde af skovene.

Ifølge pressemeddelelsen var en af dem, der fik støtte til at plante skov, landmand Palle Jørgensen fra Nørre Broby på Fyn. I maj måned plantede han to hektar egetræsskov på sin grund. Og det har han ikke fortrudt.

– Jeg er rigtig glad for min nye skov, da det tiltaler mig meget at være med til at skabe noget natur. Den er selvfølgelig meget lille lige nu, men det er herligt at se den vokse hver dag. Det er nok først en fuldvoksen skov om 30 år, men så håber jeg jo også, at flere generationer efter mig kan have glæde af den, siger Palle Jørgensen.

Palles Jørgensens nye skov og alle de andre nye skove er blandt andet med til at forbedre vandmiljøet, fordi de reducerer landbrugets udledninger af kvælstof til søer og fjorde, fremhæver Landbrugsstyrelsen. Palle Jørgensen og hans landmandskolleger får altså offentlig støtte til at reducere deres selvskabte forurening.

Private småskove kan lukkes af for offentligheden

Sådan en rigtig oplevelsesskov med masser af biodiversitet får man først skabt efter flere hundrede år uden skovdrift. Privatfoto

For at opnå støtten fra staten skal man kun plante minimum to hektar skov, der svarer til cirka tre fodboldbaner. En så lille skov kan ejeren lukke for al offentlig adgang, hvis det passer ham. Ifølge Mark- og vejfredslovens § 17 skal ejeren bare opsætte en færdselstavle eller andet lovligt opslag, der tilkendegiver, at al færdsel er forbudt. Overtræder man forbuddet, straffes der med bøde. Så længe skovarealet er mindre end 5 hektar, gælder denne regel, og så er den økonomiske støtte til skovrejsningen ren foræring.

Miljø står forrest i køen

Det er muligt at søge om tilskud til privat skovrejsning frem til og med den 30. september. Herefter vil Landbrugsstyrelsen fordele puljen, så vi opnår den største miljøgevinst for pengene. Der er regionale forskelle på, hvor meget kvælstof der potentielt udledes til vandmiljøet, og ny skov i områder, hvor der er meget kvælstof, bliver prioriteret.

– Vi har mærket en stor efterspørgsel på at plante nye skove de seneste par år. Vi hører fra mange lodsejere, at det giver dem en stor tilfredsstillelse at være med til at skabe ny natur på landbrugsjord og samtidig se skoven vokse dag for dag, hævder Hans Meulengracht, teamleder i Landbrugsstyrelsen.

Fakta

Tilskud til privat skovrejsning er en støtteordning under det danske landdistriktsprogram for private ejere af landbrugsjord, som ønsker at plante skov. Tilskuddet finansieres 100 procent af EU. Puljen er i år på 70 millioner kroner.

Kommentarer

 1. Kjeld Hansen

  Coop inviterer til åbning af første folkeskov
  7.9.2021 09:25:19 | Coop Danmark A/S

  Coops første Folkeskov ved Idomlund i Holstebro åbnder søndag den 12. september.

  Søndag den 12. september kl. 10-14 inviterer Coop og Hedeselskabet til præsentation af den første af en række folkeskove, som Coop vil etablere hen over de næste 10 år.
  Den første folkeskov er ved Idomlund i Holstebro.
  De første 250.000 træer og buske er blevet plantet i løbet af de seneste måneder.
  Arealet ved Idomlund er på 113 hektarer (svarende til knap 200 fodboldbaner). Coop har købt det i samarbejde med Hedeselskabet.
  Ved præsentationen vil der være en lang række aktiviteter for hele familien:
  • Hestevognstur med Vestjydsk Køreselskab
  • Hør om Storå fiskeriet fra Holstebro og omegns fiskeriforening
  • Vandring og naturvejledning med Hedeselskabet
  • Få jagt- og dyre viden med Holstebro-, Råsted og Naur-Sir jagtforeninger
  • Få viden om fuglelivet i området med Dansk Ornitologisk forening
  • Mød repræsentanter fra det lokale skovråd
  • Gratis kaffe og wienerbrød til de voksne og goodie bag til børnene
  Det er gratis for alle at deltage.
  Den officielle indvielse foretages af Coops bestyrelsesformand Lasse Bolander, Holstebros borgmester H.C. Østerby, Coop folkeskoves direktør Signe Frese og direktøren for Hedeselskabet, Torben Friis Lange.
  Over de næste 10 år er målet at plante 1000 hektarer skov, som er en del af Coops klimastrategi. Formålet med Coop Folkeskove er at skabe ny natur, der kan bidrage til øget biodiversitet, beskytte drikkevandet, skabe rekreative fællesarealer og forbedre klimaet.
  Finansieringen sker blandt andet gennem salg af skovbeviser og donation af tomme flasker i Kvickly, SuperBrugsen, Fakta, Coop 365 og Dagli´Brugsen. Status er, at der er solgt skovbeviser for godt 250.000 kr., og kunderne har foreløbig doneret ca. 2,5 millioner kr.
  Adressen for Idomlund er: Idomlundvej 12, 7500 Holstebro

  Kontakter:

  Tilmelding og yderligere information: Klimastrategisk projektleder Kira Toft Schmidt, 21 57 09 52 / kira.toft.schmidt@coop.dk

 2. Jan Stampe Nielsen

  Glæder mig til at gå ture i de små skove, som jo bl.a. er betalt med mine skattekroner. Eller er det hele bare en ny finte for at sikre det statsfinansierede landbrug endnu flere offentlige midler (og naturligivis/vanligvis kalde det noget andet).

 3. Skal der nu betales støtte til skove, som man formenes adgang til…..nu må det være nok.

 4. Frank Hammer

  Jeg forstår så udemærket, at I gerne vil have adgang til disse skove og nyde herligheden.
  På den anden side kan netop adgangsbegrænsningerne i disse private skove give tiltrængt fred for visse sårbare fuglearter, som har det meget svært i offentlige skove, hvor vores mange fritidsaktiviteter er stærkt forstyrrende.

Skriv en kommentar