Over 300 mennesker deltog i mødet om de forkætrede havbrug på Kattegat-centret i Grenå. Foto: Flemming Seiersen.

Flertallet bag Lov nr. 111 om flere havbrug i Kattegat vakler. Loven bliver taget op til ny behandling i Folketinget efter valget den 5. juni.

Det kom tydeligt frem på det politiske møde om ”Livet i Havet” på Kattegatcentret i Grenå onsdag den 22. maj. Over 300 mennesker var med til mødet med et panel af politikere og eksperter på scenen foran akvariet med store hajer, der svømmede forbi bag panel-deltagerne.

Flemming Seiersen

Det skriver Flemming Seiersen for gylle.dk.

Socialdemokratiet trak for et stykke tid siden deres støtte til den omstridte lov. De radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet har hele tiden været imod. På mødet i Grenå rejste også Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance tvivl om loven.

Venstre og Dansk Folkeparti rejser tvivl om nye havbrug

Venstres politiske ordfører, Britt Bager – valg i Østjylland:  – Hvis det ikke er godt for havet, så skal der ikke laves havbrug.

Dansk Folkepartis Kim Christiansen, også valgt i Østjylland:

MF Kim Chrisiansen

– Vi tager meget gerne loven op til ny behandling efter valget og ser på, om det ikke er en fjollet lov, vi har vedtaget. Vi har bygget på oplysninger fra embedsmændene. De oplysninger skal vi have kigget nærmere på.

Liberal Alliances folketingskandidat, Jens Meilvang, opstillet i Østjylland:

– Vi er også imod loven om nye havbrug.

Et havbrug udleder 10 gange så meget som to kommuner

Forinden havde det socialdemokratiske folketingsmedlem, Leif Lahn Jensen, gentaget sit partis nej til loven om nye havbrug: – Vi er gået ud af aftalen på grund af de store udledninger af kvælstof fra havbrug og forureningen i det hele taget.

MF Søren Egge Rasmussen

Enhedslistens folketingsmedlem i Østjylland, Søren Egge Rasmussen sagde, at bare et af de nye havbrug, der er søgt om i Kattegat, vil udlede 10 gange så meget kvælstof, som Nord- og Syddjurs Kommuner tilsammen udleder.

Det er helt hen i vejret, fastslog Søren Egge Rasmussen.

Derfor gik også borgmesteren i Norddjurs, Jan Petersen, kraftigt imod nye havbrug: – Hvis der er et miljømæssigt råderum i Kattegat, så bør vi forære det til Kattegat.

Intet miljømæssigt råderum

Men der er ikke noget miljømæssigt råderum, som det påstås. Det sagde professor i marin økologi og forvaltning ved Århus Universitet, Bo Riemann. Miljøkvaliteten i havene er blevet dårligere. Havmiljøet har det rigtig dårligt: – Der udledes 62.000 tons kvælstof om året i de danske farvande. Vi skal ned på 42.000 tons.

Fra højre: byrådsmedlem Mette Skautrup, Århus, formanden for Djurslands Landboforening, Hans Gæmelke, Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund, direktør Brian Thomsen, Dansk Akvakultur, direktør Jens Haugsted, Dansk Kyst- og Naturturisme, viceborgmester og kandidat til EU-parlamentet, Kirstine Bille, Syddjurs Kommune, folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten, folketingsmedlem Britt Bager, Venstre, folketingsmedlem Kim Christiansen, Dansk Folkeparti, folketingsmedlem Leif Lahn Jensen, Socialdemokratiet, byrådsmedlem Henrik Leth, Randers og folketingskandidat Jens Meilvang, Liberal Alliance. Foto: Flemming Seiersen.

Kommunerne SKAL have indflydelse på havplanen

Der blev fra flere sider også rejst kritik af den måde, Havplanen for de danske farvande bliver til på. Den skal være færdig i år og skal være en plan for, hvordan havet må bruges.

Borgmester Jan Pedrsen

-Kommunerne fra Randers i nord og til Hedensted i syd er enige om, at vi SKAL høres. Men i i bestemmelserne står der, at vi KAN høres. det skal laves om til SKAL, og derfor kræver de østjyske kommuner nu samlet, at disse bestemmelser laves om, sagde borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune.

Flere af folketingsmedlemmerne på mødet lovede at tage denne sag op. Aktiviteterne som havbrug og vindmøller på havet har nemlig stor betydning for ikke mindst turismen på land.

Skriv en kommentar