Kornblomste_edited“Fødevareminister Dan Jørgensen (S) bør snarest få un­dersøgt hvor store mængder af kobber og zink, der nu findes i danske basis fødevarer. Specielt fra marker, der får til­ført gylle fra smågriseproduktionerne, da kobbertilsætningen i foderet til smågrisene er ek­stremt højt.”

Kobber_Soren
Søren Wium-Andersen er biolog og bor i Hillerød.

Sådan skriver biolog Søren Wium-Andersen i Frederiksborg Amts Avis 25. juni 2014. Her kan du læse hele indlægget:

Den norske komite for fødevaresikkerhed har i en ny rapport beskrevet, at det norske svinebrug ud­leder store mængder af kobber og zink til landbrugsjorden. Effekten er, at kobber og zink indholdet vil øges i norske fødevarer, hvilket giver komiteen anledning til bekymring for nordmændenes sundhed.

Danske marker har længe modtaget fem gange mere kobber pr. hektar end de norske, hvorfor vore problemer er meget større end i Norge. DTU Fødevareinstituttet administrerer den danske ”Fødevaredataban­ken”. En gennemgang af bankens data afslører, at oplysningerne om indholdet af zink og kobber i danske kornprodukter er fra 1984!

Det er forbløffende, at et institut, der indgår i det na­tionale beredskab vedrørende fødevaresikkerhed, anvender et så forældet vidensgrundlag. Hvorfor har DTU Fødevareinstituttet ikke bekymret sig om de danske udledninger af gylles indehold af bl.a. kobber og zink? Hvorfor har det ikke resulteret i, at der er gennemført nye målinger af fødevarernes indhold af disse stoffer?

Zink og kobber er essentielle stoffer, men kun i moderate doser. Fødevareminister Dan Jørgensen (S) bør snarest få un­dersøgt hvor store mængder af kobber og zink, der nu findes i danske basis fødevarer. Specielt fra marker, der får til­ført gylle fra smågriseproduktionerne, da kobbertilsætningen i foderet til smågrisene er ek­stremt højt.

Brev_JanMousing1100
Jan Mousing betragtes af mange som inhabil, når det gælder borgernes sikkerhed mod forurenede fødevarer.

Ministeren vil sikkert henvise til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har sagt god for anvendelsen af fx kobber i svineindustrien. Sker det, så glemmer ministeren, at fra så­vel EU Parlamentet som den Europæiske Ombudsmand har EFSA gennem årene været udsat for en vedvarende kritik af organisations videnskabelige paneler for manglende økonomisk uafhængighed af industrien.

Jeg vil derfor gerne opfordre fødevareministeren til at prioritere danskernes fødevaresikkerhed frem for antallet af producerede svin og snarest få belyst effekten af svineindustriens anvendelse af kobber og zink. Det vil være beskæmmende om uvidenhed endnu engang udsætter en indgriben overfor svineindustrien.

Det er på tide, at forsigtighedsprincippet tages i anvendelse. Kobber og zink er ikke kun skadeligt i høje doser, det øger også antibiotikaresistensen hos bakterier.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.