Af statsminister Mette Frederiksen (S)

Forestil jer en fremtid i Danmark, hvor luften er helt ren.

Følelsen af at trække vejret dybt og trygt.

Byer med grønne arealer. Haver på tagene. Slyngplanter op ad facaderne.

Elbiler, som er til at betale. Og hvor familien kan køre på ferie uden bøvl med at lade op.

Forestil jer også, at turen i elbilen går gennem et landskab med mere natur, dyreliv og planteliv.

Sortspætter. Vilde orkideer og forglemmigej. Højmoser og heder. Det kribler og krabler og blomstrer og gror.

Hjemme i familierne. Rundt om middagsbordet. Spiser vi mere grønt, mere lokalt og efter årstiderne.

Og dansk landbrug er verdens mest bæredygtige. Med de nyeste teknologier, mere plantebaseret produktion og mere økologi.

De varer, vi henter fra resten af verden, bliver transporteret på skibe, der ikke sejler på olie, men på grønne brændstoffer.

Vores industri får energi fra de danske energiøer og biogas fra landbruget.

Og endnu flere i Danmark arbejder med at producere grønne løsninger til hele verden.

Lyder det vildt?

Måske lidt.

Men vi er i gang.

Her vil jeg bringe et citat:

”Klimapolitik må ikke kun blive til frygtens politik.”

Hvem sagde det?

Det gjorde fru Mai Villadsen på regeringens konference i Fredericia om fremtidens Danmark.

Det er jo rigtigt. Vi skal ikke lade frygten lede os – men håbet.

Vores fremtid skal være grøn. Og luften ren.

Vel vil det koste kræfter, beslutninger, investeringer. Nye vaner.

Og mod.

Men alternativet – at lade klimakrisen løbe løbsk – det er ikke en mulighed.

Menneskeskabte klimaforandringer påvirker allerede i dag hele verden. Oversvømmelser. Tørke. Tropiske storme.

Det er ikke en mulighed bare at fortsætte. Vi er i færd med at ødelægge vores egen jord.

Vi mennesker er nødt til at se os selv som en del af naturen. Dyrene og planterne, luften og vandet – er ikke noget uden for os selv. Men en del af vores egen eksistens.

Klimakrisen er så voldsom, at selv når vi udfaser gas og olieproduktion. Bygger verdens første energiøer. Genanvender mere affald. Omstiller vejtransporten. Gør landbruget mere bæredygtigt. Indfører en ensartet CO2-afgift. Forsker for milliarder. Udbreder de nye teknologier.

Og sætter et ambitiøst mål for at nedbringe landbrugets udledninger. Forpligter os til, at dansk landbrug skal være et grønt udstillingsvindue for resten af verden. Tak til alle ni partier bag den meget brede og visionære aftale.

Selv når vi gør alt det. Her i Danmark.

Så er det ikke nok.

Danmark har et af verdens mest ambitiøse klimamål. På bare to år er vi nået næsten halvdelen af vejen. Men med FN’s seneste rapport står det brutalt klart. Vi skal gøre endnu mere.

Konkret handling allerede i år. Til næste år. Året efter.

Vi vil forene høje grønne ambitioner med gode arbejdspladser. Og med hensynet til dem, der har mindst.

Dét er den danske strategi: En ambitiøs, grøn omstilling. Båret af en bred folkelig opbakning.

Læs hele talen

One Comment

  1. Dorthe Lerfeldt

    Hvis vi skal have gjort noget for klima, hvorfor har regeringen og miljøministeren så vedtaget naturnationalparker, hvor de nedlægger skovbruget? Træer er den bedste støvsuger vi har til en renere luft. De optager og lagrer drivhusgasser, mens døde og rådnende træer afgiver drivhus gasser. Miljøministeren vil fælde og sprænge træer i stykker, og lade dem rådne, for at gøre plads til dyr der afgiver drivhusgasser, og tillige bliver vanrøget bag statens hegn. Statens dyr afgiver måske ikke lige så meget, som bondemand Hansens kvæg?
    Import af træ fra Sydamerikanske lande er da heller ikke ligefrem bæredygtigt, da den lange transport vil bidrage til klimakrisen.

Skriv en kommentar