Kina er hårdt ramt af svinepesten, der har tvunget verdens største svinenation til at destruere millioner af dyr. Foto: Wiki/SCJiang

Frygten for smitte med Afrikansk Svine Pest (AFS) forstærkes nu af det tidsrum, hvor AFS kan overleve i importerede sojabaserede foderbestanddele, og derfor anmoder svinekødsindustrien i USA det amerikanske landbrugsministerium om at begrænse importen af foderbestanddele fra især Kina, hvor AFS stadig hærger.

Det skriver Aerin Einstein-Curtis, hos feednavigator.com, 27. februar 2020.

National Pork Producers Council (NPPC) og flere statslige svinekødorganisationer har anmodet Sonny Perdue, USAs landbrugsminister, og det amerikanske landbrugsministerium (USDA) om at begrænse importen af ​​økologisk soja beregnet til dyrefoder fra lande, som er smittede med afrikansk svinepest.

”Forebyggelse af afrikansk svinepest fra at komme ind i De Forenede Stater er NPPC’s indenlandske prioritering,” sagde en talsmand for rådet til FeedNavigator. ”Takket være et effektivt svar fra USDA, told og grænsebeskyttelse og den amerikanske svinekødindustri er vi i en markant styrket position i forhold til ASF-risikoen, end vi var for 18 måneder siden, da det brød ud i Kina.”

Flere skridt er taget siden sygdommens udbrud i Kina, men der er stadig nogle bekymringsområder, sagde talsmanden.

 “Denne anmodning blev anmodet om af nyere undersøgelser, der indikerede, at organisk sojafeedning og foderbestanddele kan indeholde virussen i længere tid end konventionelle foderprodukter, hvilket gør holdetider til en upraktisk afhjælpning,” sagde han. “NPPC vil fortsat gå ind for enhver og alle foranstaltninger, der kan træffes for at beskytte sundheden i den amerikanske svinebesætning.”

Sojaeksporten er stærkt kritiseret, fordi den medvirker til at ødelægge de naturlige skove i Sydamerika. Foto: NOAH

Selvom NPPC er i en regelmæssig dialog med USDA om truslen fra ASF, er der ingen opdatering på anmodningen på dette tidspunkt, sagde han.

Organic Trade Association (OTA) sagde, at den støtter de nødvendige handlinger for at beskytte husdyrindustrien.

”Selvom der ikke er nogen videnskab, der understøtter vurderingen af, at økologiske dyrefoderprodukter er mere risikable end andre foderprodukter fra lande med afrikansk svinepest-udbrud, støtter den økologiske industri de skridt, der skal tages for at beskytte amerikanske husdyr,” udtaler OTA.

Cirka 2 % af de økologiske sojabønner, der blev importeret i 2018, kom fra Kina, siger foreningen.

Brug for karantæne

Forskning i foderstoffer som kan overføre dyresygdomme, herunder ASF og PEDV, har dokumenteret, at disse sygdomme kan overleve i foder- og foderingredienser i en periode. I teorien ville det derfor være muligt for sygdomskimene at overleve i produkter selv efter længere international transport.

At holde importerede foderstoffer i karantæne i en længere periode for at muliggøre nedbrydningen af vira har været en foreslået afhjælpning, ifølge oplysninger fra Swine Health Information Center.

Imidlertid antyder en ny undersøgelse, der undersøger brugen af ​​karantæne, at der er behov for længere tid for at tackle visse sygdomme i specifikke produkter, ifølge Swine Health Information Center. Den nye anbefaling er at tilbageholde sojabønnemel 125 dage i stedet for 52 dage og at tilbageholde økologisk sojabønnemel i 168 dage.

Direktør Mikkel Stenbæk Hansen, DIEH

Ingen forholdsregler i Danmark

Til trods for den ekstremt store svineproduktion i Danmark, der er baseret på meget store mængder af importerede foderstoffer, er der tilsyneladende ingen opmærksomhed på risiko for at få AFS ind i landet med foder. I september 2019 blev Dansk Alliance for Ansvarlig Soja (DAAS) stiftet med det formål at ”samle relevante danske aktører i et forpligtende samarbejde for at sikre fremdrift mod ansvarligt produceret soja.”

DAAS er et projekt under Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), og redaktionen har spurgt direktør Mikkel Stenbæk Hansen hos DIEH om, ”hvilke initiativer resp. anbefalinger DAAS har taget vedr. sojaimport fra lande, der er ramt af ASF?”

Mikkel Stenbæk Hansen har ikke besvaret henvendelsen.

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) er den danske alliance for etisk handel, der hævder at samle førende virksomheder, NGO’er, erhvervs- og brancheorganisationer, offentlige instanser og fagbevægelsen i et netværk.

Spørgsmålet om import af risikofoder er ikke uden betydning, da den danske svineindustri henter større mængder af foder fra bl.a. Kina, hvor ASF er vidt udbredt. Det fremgår af et notat fra IFRO til fødevareministeren fra januar 2020, at i 2018 importerede den danske svineindustri 67.793 tons soja fra Kina og importen er fortsat usvækket i 2019, hvor der i perioden januar-oktober blev importeret 62.765 tons soja fra det ASF-hærgede land.

Her er dokumentation for import af foderstoffer fra det AFS-ramte Kina til den danske svineindustri.

Skriv en kommentar