Lektor Troels Troelsen, CBS fremlagde sin “forskning” i landbrugets rammevilkår 2. august i år. Foto: DR.

»Jeg kan ikke huske at have set noget tilsvarende i mine 20 år på CBS«, siger forskningsdekan Peter Møllgaard, CBS, om den såkaldte “forskningsrapport” om dansk landbrug, som viste sig at være manipuleret af protestlandmændene i Bæredygtigt Landbrug. CBS har besluttet, at rapporten ikke skal udgives på grund af dens tvivlsomme karakter.

Det er CBS-lektor Troels Troelsen, der udarbejdede rapporten på bestilling og med 400.000 kr. i økonomisk støtte fra Bæredygtigt Landbrug. Troelsen offentliggjorde en foreløbig version af rapporten 2. august i år, og den blev modtaget med begejstring i landbruget og blandt førende landbrugslobbyister.

Direktør Niels Peter Nørring.

Begejstring i landbruget
Hos Landbrug & Fødevarer læste man rapporten med stor interesse, og 5. august udtalte direktør Niels Peter Nørring:

»Det er meget interessant, at man ser på en så lang række af rammevilkår på en gang, det giver et glimrende billede af situationen«.

Nørring hæftede sig ved, at man stort set på alle undersøgte parametre står med de dårligste rammevilkår i Danmark.

»Det har både vores egne og andres analyser også allerede påpeget. Her kommer det på en ny måde, og viser, at der er et stort behov for at træffe politiske tiltag, der forbedrer vores rammevilkår og konkurrenceevne«.

Erling Bonnesen (V) var begejstret for CBS-rapporten.

CBS-rapportens påstande om, at det står værre til med landbrugets vilkår end hidtil antaget, overraskede ikke MF Erling Bonnesen, fødevareordfører for Venstre. »Vi skal fortsat have fokus på at forbedre rammevilkårene,« udtalte han.

Også Carsten Bach, miljøordfører hos Liberal Alliance, tog ukritisk rapporten for gode varer: »Vi skal hele tiden være opmærksomme på, hvor vi kan løsne eller helt afskaffe dansk overimplementering og national særlovgivning, og vi vil presse den til enhver tid siddende regering”.

MF Kristian Pihl Lorenzen (V).

MF Kristian Pihl Lorentzen, der er medlem af Miljø- og Fødevareudvalget for Venstre, skrev et læserbrev, der bakkede fuldt ud op om rapporten. Lorentzen benyttede også lejlighed til at lange ud efter Danmarks Radio:

“Mediemøllen kværner lystigt. Aldrig tidligere har vi haft så mange medier, der bringer alverdens nyheder døgnet rundt. Derfor skulle man tro, at alle væsentlige nyheder havde en mulighed for at komme ud. Dette gjaldt desværre ikke for den bemærkelsesværdige og uhyre vigtige forskningsrapport fra CBS om landbrugets rammevilkår, der kom forleden dag. Rapporten, der er udarbejdet af lektor Troels Troelsen, dokumenterer, at danske rammevilkår koster landbruget 6-7 milliarder kroner om året. Det er langt mere end hidtil antaget. Eksempelvis er et typisk dansk svinebrug 936.000 kr. dårligere stillet, end et tilsvarende i Tyskland.

Formanden for Bæredygtigt landbrug, Flemming Fuglede, skaffede de 400.000 kr. til rapporten.

Landmændene har længe vidst det. Men nu er det også dokumenteret med forskning, at dansk landbrug har totalt unfair rammevilkår. På denne baggrund var det på høje tid med landbrugspakken.

(…) Rapporten fra CBS er virkelig en øjenåbner. Derfor kan det undre, at DR med deres licensbetalte public serviceforpligtelser ikke har givet den en fremtrædende plads i de mange sendeflader”.

Også Bæredygtigt Landbrug tog de store ord i anvendelse. I et læserbrev af Alfred Tværsig Olesen og Jens Iversen, bestyrelsesmedlemmer i Bæredygtigt Landbrug, hævdedes det:

“Det er Bæredygtigt Landbrug, der i dag er det rette talerør for landbruget. Vi står for en faglig og juridisk korrekt regulering af landbruget. Tak til alle, der støtter den linje – vi har med CBS-rapporten fået bevis for, hvor alvorlig regeldanmark har været for landbruget. Det vil vi fortsat bekæmpe”.

Jesper Sølver Schou.

Makværk
Festen sluttede brat, da to forskere fra Københavns Universitet 24. august leverede en sønderlemmende kritik af “forskningsrapporten” på Altinget.dk. Jesper S. Schou og Bo Jellesmark Thorsen, henholdsvis lektor, sektionsleder og professor, institutleder ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi sluttede deres gennemgang med disse klare ord:

“Nu er denne rapport ikke forskning, og den er knap nok at betragte som forskningsbaseret i og med ovenstående fundamentale mangler. Derfor vil et brud på disse retningslinjer for forfatterskab næppe kunne sanktioneres under de faglige organer. Alligevel er det sådan, at seriøse forskere, fagmiljøer og universiteter gennem egne retningslinjer iagttager disse regler for kvalitetssikring, forfatterskab og ansvarlig forskningsadfærd også for publikationer, der er rette mod eksempelvis offentligheden eller myndigheder.

Det er fundamentalt for at bevare deres troværdighed.

Samlet set efterlader CBS-rapporten et indtryk af et arbejde, som tabes aldeles på gulvet på grund af manglende professionelle og faglige kompetencer hos parterne og deres organisationer. Det er en lærestreg for os alle og en påmindelse om behovet for løbende selvransagelse hos forskere og universiteter.

Der skal udvises agtpågivenhed og rettidig omhu for at sikre det faglige niveau og den nødvendige uafhængighed af særinteresser, også når vi leverer analyser og anvendt forskning som grundlag for en faglig, politisk debat”.

Afsløret af aktindsigt

Da Danmarks Radio i begyndelsen af december fik aktindsigt i rapportens tilblivelse, kom det frem, at forskerne bag rapporten kopierede data fra Bæredygtigt Landbrug direkte ind i rapporten, forsøgte at nedtone data, som gik i en anden retning end den, som Bæredygtigt Landbrug ønskede, og at forskeren bag rapporten forsøgte at fremme Bæredygtigt Landbrugs politiske dagsorden, mens han gennemførte tilsyneladende uvildig forskning på CBS.

Forskningsdekan Peter Møllgaard, CBS.

Kritikken var ikke længere til at komme udenom, og CBS besluttede at igangsætte en undersøgelse af den omdiskuterede landbrugsrapport. Undersøgelsen skulle ske gennem CBS’ forskningspraksisudvalg, som kan undersøge om god videnskabelig praksis er blevet fulgt. I begrundelse for at få undersøgt den foreliggende rapport fokuserede man på følgende punkter:

* Der er muligvis foretaget biased selektion af data og resultater
* Der er indikation af en generel interessekonflikt, herunder irt. om bevillingsgiver har forfattet dele af rapporten
* Finansieringskilden/bevillingsgiver til projektet er tilsyneladende ikke korrekt angivet
* Bidragsydere, der har bidraget substantielt, er muligvis udeladt fra forfatterlisten   
* Der mangler formentlig kildeangivelser

Allerede nu har den forskningsfaglige styregruppe bag projektet “Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne” droppet den endelig rapport. Lukningen af projektet får dog ikke indflydelse på forskningspraksisudvalgets arbejde med den foreløbige rapport.

Det er derfor for tidligt at sige, om sagen vil få konsekvenser for forskeren, fortæller forskningsdekan Peter Møllgaard, der kalder sagen “usædvanlig”.

Tavshed er guld eller sølv?

Ganske apropos den rullende skandale afholder CBS et seminar først i det nye år med titlen:

Lisbeth Knudsen.

“Sig noget eller ti stille – samarbejde med medierne: Af pligt, nødvendighed eller lyst? Hvordan samarbejder du med pressen, når du vil have din forskning bedst muligt ud? Samarbejder du overhovedet med pressen og samarbejder du nok med pressen?”

Seminaret finder sted mandag, 9. januar 2017 – 15:30 til 17:00, hvor Lisbeth Knudsen, en af de mest indflydelsesrige mediepersoner i Danmark, direktør for Mandag Morgen (tidligere direktør for Berlingske Media) og adjungeret professor på CBS, giver sit bud på, hvordan forskere og medierne kan samarbejde bedre til fælles gavn.

Ifølge CBS kan seminaret give inspiration og nye ideer til forskningsformidling i 2017. Seminaret er for alle CBS-forskere og vil foregå på engelsk.

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.