Seatrout3_4kg030701-1-300x430Længe før der overhovedet var nogen, der havde sagt “vandplaner” første gang, var projektet Havørred Fyn i fuld gang med at højne miljøkvaliteten i de fynske vandløb – og tjene penge hjem til øen.

I dag bidrager Havørred Fyn årligt med et beløb på 3 mio. kr. til kommune-skatterne.

Havørred Fyn begyndte for mere end 20 år siden i det daværende Fyns Amt som et kombineret erhvervs- og miljøprojekt. Formålet var at forbedre natur- og miljøgrundlaget, således at bestanden af havørred bliver selvreproducerende. Dernæst skulle der sikres et godt fiskeri efter havørred langs kysterne og med henblik på at forbedre turisterhvervets økonomi.

De fynske kommuner overtog Havørred Fyn i 2007. Projektet er politisk forankret i et borgmesterforum, hvor alle fynske kommuner deltager. Havørred Fyn styres af en styregruppe med repræsentanter fra de 10 kommuner, og det daglige arbejde gøres af et sekretariat i Odense. Der samarbejdes med et netværk af virksomheder, som har services målrettet havørredfiskere og -turister.

Af kommunernes investering går ca. 41 procent til vandløbsforbedringer, 45 procent til fiskeudsæt­ninger og de sidste 14 procent til marketing i ind- og udland. Havørred Fyn har foreløbigt fjernet mere end 200 spærringer og åbnet mere end 500 km rørlagte vandløb.

En vandløbsprojektgruppe fordeler de fælles midler til forbedring og restaurering af åer og vandløb, og der samarbejdes med bl.a. Vandpleje Fyn om vandløbsrestaureringer.

Havørred Fyn er flere gange blevet evalueret undervejs, hvorfor der i dag findes et solidt kend­skab til projektets konkrete resultater. Projektet har vundet en international pris i en konkurrence for innovative projekter, der demon­strerer bæredygtighed og miljøbevidsthed, og som har en positiv effekt på lokalsamfundet og miljøet: FN’s Environmentally Sustainable Project Awards i USA.

Projektet succes skyldes bl.a., at de 10 kommuner på Fyn og omliggende øer står sammen i en stærk op­bakning til projektet. Kommunernes bidrag til projektet betales efter antal indbyggere.

Comments are closed.