Indbydelse til protestaktion mandag den 16. maj 2022 kl. 16.10-17.00 foran Nordic Sugar

Med aktionen trækker vi elkablerne til sukkerfabrikken, fordi det det er på tide helt at droppe gas.

“På trods af gode muligheder for elektrificering, holder regeringen fast i sin beslutning om at forsyne de to sukkerfabrikker på Lolland-Falster med fossilgas. Dermed forærer samfundet over en milliard kr. til status quo og forbrænding i stedet for at udvikle ny forbrændingsfri teknologi,” siger Jacob Sørensen, talsperson for aktionen.

Den fossile gas til sukkerfabrikkerne skal på sigt erstattes med biogas, men biogas er langt fra klimaneutral. Myndighederne benytter regnskabstekniske fiksfakserier til at give indtryk af, at biogas er klimaneutral. Det kan godt være, at det belaster klimaet mindre at lave biogas af gylle, end at sprede gyllen på markerne, men det gør ikke gylle til en klimaneutral energikilde. En lille bil bliver heller ikke klimaneutral, fordi der findes større biler med større CO2-udledning.

Derfor henvender tre bevægelser sig med denne aktion til Nordic Sugar med et forslag om i fællesskab at bede om offentlig støtte til at elektrificere sukkerproduktion. Udgifterne for samfundet bliver de samme, Nordic Sugar sparer penge, og udledning af klimagasser bliver mindre.

Sukkerrøret er en gasfælde

Nordic Sugar i Nakskov. Privatfoto

Hvis der bliver bygget et gasrør til over en milliard kroner, bliver det sværere og endnu dyrere at etablere løsninger, som hverken involverer fossilgas eller biogas. Gasrøret til Lolland-Falster er en gasfælde. Også i andre dele af landet, er gasfælden ved at lukke sig om energisystemet.

“Gas bliver anvendt mange steder, hvor det samfundsøkonomisk og klimamæssigt ville være bedre at erstatte forbruget af gas med elektricitet eller udnytte andre alternativer. Når først infrastrukturen til gas er bygget, bliver det sværere og dyrere at gennemføre den nødvendige transformation af energisystemet til at være forbrændingsfrit”, siger Jacob Sørensen.

Elektrificering er mulig

I et svar til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg vurderer Energistyrelsen, at gasledningen på sigt vil medføre de samme udgifter for samfundsøkonomien som en elektrificering af produktionen af sukker. På kort sigt vil gasløsningen dog være billigere end elektrificering, hvilket skyldes, at man først på længere sigt forventer, at biogas vil erstatte fossilgas, og da biogas kræver betydelig støtte fra staten, stiger statens udgifter til gasledningen med tiden. Ifølge Energistyrelsen vil en elektrificering imidlertid være den dyreste løsning for virksomheden.

Hvis regeringen havde valgt at støtte Nordic Sugar i stedet for biogasproducenterne, vil det være en fordel for klimaet og fremtiden. Og det ville kunne gøres uden omkostninger for Nordic Sugar og samfundet.

Kontaktpersoner: Jacob (61991865) / Marie (60899035)

Bag aktionen står: Baltic Pipe Nej Tak, Stop Ny Fossil Infrastruktur, NOAH

Bannerfoto: Sukkerkrystaller. Foto: Wikipedia

Kommentarer

 1. Holger Øster Mortensen

  Det eneste rigtige er helt at droppe sukkerproduktion i DK. Hvor store subsidier modtager sukkerroeavlere og sukkerfabrikker i DK? Dyrk sukker i lande, hvor sukkerrør vokser. Brasilien producerer hvert år 500-600 mio. tons sukker. Danmark sølle ½ mio. tons. Luk skidtet.

 2. Jørn Dalby

  Der er ingen subsidier til roedyrkerne hverken i EU eller Danmark. Transport af rørsukker fra Brasilien medfører CO2 udslip.
  Der produceres kun 40 mio tons rørsukker i Brasilien ikke 600 mio.
  De producere ethanol af 50 mio ton sukker.

 3. Holger Øster Mortensen

  nå nå nå nå Jørn Dalby. Roeavlere modtager vel også EU-støtte til roemarkerne. Og hvem betaler den hundedyre gasrørledning til Lolland-Falster? Desuden får både roeavlere og sukkerfabrikkerne klækkelige rabatter på energi etc. Stop al sukkerproduktion i DK

  • Sådan kan man selvfølgelig også kommentere sig ud af, at man har skrevet noget faktuelt forkert… Jeg mener da Jørn Dalbys kommentar er meget relevant – roeavlere modtager vel ikke særskilt støtte for sukkerproduktionen – støtten ville vel være den samme hvis der blev dyrket hvede ?? og så er der da stor forskel på 600 mio. tons rørsukker og 40 tons rørsukker ?? Og hvad har mængden af det der dyrkes relevans for om, man skal dyrke det andre steder ? Der dyrkes vel også mere hvede i USA og Canada end i Danmark – så hvorfor ikke også droppe den produktion.

   • Jo hr/fr jrgenm!
    Hvis produktionsstøtten rettet mod sukkerroer stoppede ville der ikke blive avlet sukkerroer i DK.

    Sidst jeg undersøgte det fik avlerne 300 kr pr 100 kilo roesukker og efterfølgende dumpede EU overskuddet på verdensmarkedet til 200 kr pr 100 kilo, oplys venligst hvor de penge kommer fra hvis ikke fra statskassen. Følgeligt bliver sukkerproducenter i 3.verden gjort arbejdsløse.

    Sund jordstruktur, hvis der er noget sådan tilbage i dansk fabrikslandbrug, bliver smadret af roeavl alligevel er der stor interesse for sukkerroer fordi den statslige bistand til sukkerroer er højere. Senest er der indført begrænsninger på hvor mange roer hver avler må levere netop fordi der er så stort tilskud.

    Sukkerafhængighed er sammenlignelig med alkoholafhængighed og de sygdomme der følger sukker overforbrug er lige så invaliderende.
    Alligevel er der forbrugsbegrænsende beskatning på alkohol og statsstøtte der billiggør sukker.

    Yderligere vil komiske Dan med efternavnet Jørgensen tage en mia kroner fra danske forbrugere og forære sukkerindustrien et gratis gasrør.
    Så kom ikke igen hr/fr jrgenm og sig at roeavlerne ikke modtager særskilt støtte til sukkerproduktion.

Skriv en kommentar