Glyphosat står ikke alene som den mest giftige komponent i ukrudtsmidler

Spread the love

Glyphosate (G) alone does not demonstrate herbicidal activity. Tomato plants were watered and sprayed during 120 h with 80 mL/day of water only (control C), or G alone at the same concentration as in the G-based herbicide R1 (Glyphogan) used at the recommended agricultural dilution of 11.25 mL/L (1.1%), like R2 (Roundup GT+) and R3 (Roundup WeatherMax). The main family of formulants (F, Genamin, 70% POEA) of R1 alone exerted the herbicidal action at the concentration present in R1. This was reproduced 3 times and outdoors, and in field also on a square meter of grass. After one week, the results were similar than after 120 h.

De mest anvendte pesticider i verden er glyphosat-baserede ukrudtsmidler (GBH), og deres toksicitet er meget omdiskuteret. For at forstå deres virkemåde har en gruppe franske forskere studeret de toksikologiske virkninger af glyphosat alene samt fjorten af dets blandingsformer som en model for pesticider.

Ukrudtsmidler (GBH) er blandinger med vand, typisk med 36-48 procent glyphosat som den aktive ingrediens. Som med andre pesticider udgør 10-20 procent af GBH kemiske hjælpestoffer. Forskergruppen har tidligere identificeret disse hjælpestoffer ved hjælp af massespektrometri og kunne konstatere, at de primært er grupper af petroleum-baserede oxiderede molekyler, såsom POEA (polyoxyethylene tallow amine), og andre skadelige stoffer.

Forskerne udsatte planter og menneskeceller for blandingernes bestanddele, både blandet og enkeltvis, og de målte toksicitet og hormonforstyrrelser til under grænsen for den eksperimentelt målte tærskel for direkte toksicitet.

Glyphosat var kun en smule giftigt for planter ved den for landbruget anbefalede fortyndingsgrad, modsat den generelle overbevisning. På kort sigt blev blandingsformernes stærke herbicide og giftige egenskaber udøvet af POEA-hjælpestofferne alene. De giftige virkninger og hormonforstyrrende egenskaber skyldtes primært hjælpestofferne og ikke glyphosat.

I dette arbejde identificerede forskergruppen også ved hjælp af massespektrometri tungmetallerne arsenik, krom, kobolt, bly og nikkel, som er kendte for at være giftige og hormonforstyrrende, som forureninger i 22 pesticider, inklusiv 11 glyphosat-baserede. Dette kan også forklare nogle af pesticidernes skadelige virkninger.

I eksperimenter foretaget in vivo (eksperimenter, der foretages i en levende organisme), som bruges til at fastlægge det acceptable daglige indtag af pesticider, bliver glyphosat eller andre erklærede aktive ingredienser i pesticider vurderet alene, uden hjælpestofferne. Disse nye data taget i betragtning synes denne vurderingsmetode utilstrækkelig til at sikre sikkerhed. Ses alle resultaterne under et, kaster de nyt lys på giftigheden af disse udbredte ukrudtsmidler og pesticider generelt.

De vigtigste resultater er:

·        De sammenlignelige effekter af glyphosat alene og i fjorten blandinger blev undersøgt.

·        Glyphosat er ikke den mest giftige komponent i ukrudtsmidler

·        Oliebaserede komponenter i ukrudtsmidler er væsentligt mere giftige end glyphosat

·        Forskerne påviste arsenik, krom, kobolt, bly og nikkel i sprøjtemiddelblandingerne

Læs hele artiklen.

Artiklen er oversat af Addie Hansen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.