Havbrug: Forskerrådgivning underkendt

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) demonstrerer størrelsen på sit såkaldte “miljømæssige råderum” i Kattegat, til trods for at alle forskere erklærer, at det er noget sludder.

Forskerforum.dk nr. 305 skriver om Folketingets vedtagelse af lov om havbrug:

”Nej, Kattegat kan ikke tåle mere kvælstof. Havmiljøet er pt. ikke i ’god økologisk tilstand’, så hvis havbrug vil udlede mere kvælstof uden at der indføres kompenserende virkemidler, vil miljøet få det værre end det ellers ville have haft det. Hvis nogle altså skal have lov til at udlede mere kvælstof og fosfor, så må der kompenserende faktorer ind. Eller også må andre (landbaseret) reducere deres udledning i havet”, erklærede vandmiljø-forsker Karen Timmermann fra  AU-Bioscience på eksperthøring om havfiskebrug i slutningen af april.

Folketinget havde indkaldt 5 eksperter og ingen af dem ville godkende miljøminister Esben Lunde Larsens påstand om, at der er ”miljømæssigt råderum” til 5 nye havbrug i Kattegat, fordi tilknyttede muslingefarme vil kompensere for havbrugenes ekstra kvælstof-forurening.

“Nogen” har banket Simon Kollerup (S) på plads, så han nu også tror på det ikke-eksisterende miljømæssige råderum. S stemte for den usaglige lov om havbrug.

Høringen flyttede ikke på S-ordfører Simon Kollerups mistro: ”Det blæser fortsat i vinden, hvordan de 800 tons ekstra kvælstofudledning skal kompenseres? Og det undrer mig, for jeg havde forstået på minister Esben Lunde, at netop det skulle være underlagt en nøjere undersøgelse. Så den redegørelse venter jeg stadig på.”

Men så kom S-ordføreren på andre tanker, muligvis efter at være blevet korrigeret af S’ politiske ordfører Henrik Sass. Pludselig skiftede S og et mistroisk Dansk Folkeparti nemlig holdning og stemte ja til L111 om tilladelse til havbrugene i Folketinget (31. maj).

Det fremgår ikke, hvorfor S skiftede holdning og hvilke garantier partiets ledelse fik for at stemme for.

Ministeren: Miljømæssigt råderum – teknisk set
At der nu er givet tilladelse til 5 nye forurenende havbrug er et eksempel på, at Folketingets flertal bestemmer, hvad der er fakta: Beslutningen er en underkendelse af miljøforskningen, for Folketingets flertal har besluttet sig i strid med Kattegats miljøtilstand, som miljøforskere har beskrevet den. Nogle mener ligefrem, at det vil banke miljøtilstanden 30 år bagud…

Miljøminister Esben Lunde har givet vaklende svar og skiftede i den sidste fase argumentation:

Først påstod han, at der var ”miljømæssigt råderum” som om den faktiske miljøtilstand er så god, at den giver plads til mere forurening. Det ændrede han til, at Danmark teknisk set er tildelt miljøkvoter, som kan bruges til tillade mere forurening fra havbrugene. Miljøagenturet HELCOM for alle Østersø-landene siger nemlig, at Danmark ikke har forurenet så meget som de andre lande, og derfor er Danmark tildelt en kvote på 97 tons fosfor. Den bruger Esben Lunde så på havbrugene, angiveligt efter rådgivning fra Aarhus’ sektorforskning (2014).

Så til sidst talte ministeren om, at ekstraudledningen ”ikke på sigt vil hindre opnåelsen af god miljøtilstand i Kattegat” (Miljøudvalget, svar nr. 173 til L111).

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.