Musholm A/S har været meget offensiv i debatten om havbrug. Sammen med interesseorganisationen (Dansk Akvakultur) har de haft en kæmpestand centralt på Bornholms folkemøder. Så sent som i 2013 blev direktør Niels Dalsgaard (billedet) således interviewet i 12 minutter af vejrvært Peter Tanev. Foto: Screendump fra TV2-Bornholm

’Havbrugs-branchen vil lukke munden på Kaninen Katrine fra Endelave’, siger manden bag den kritiske blog

Havbrugsvirksomhed Musholm A/S er ikke glade for den information, som facebook-bloggen KANINEN KATRINE FRA ENDELAVE har bragt i årevis. Siden bringer kritiske nyheder om de (19) havbrug i de indre danske farvande, der år efter år rammes af iltsvind. Bloggen har fx konstateret, at Musholms to havbrug i Storebælt forurener mere end samtlige Kalundborg Kommunes rensningsanlæg og har dokumentation på, at firmaet har konflikter med danske miljøregler og -tilladelser.

Senest har KANINEN KATRINE afsløret, at Musholm nægtede at følge Miljøstyrelsens indskærpelse om at sætte 33 havbrugsringe på land om vinteren (jf. reglerne om havbrugsudstyr) – hvorefter Miljøstyrelsen gav dispensation til, at ringene bliver liggende på havet om vinteren…

Musholm: KANINENs ’negative og kritiske omtale’

Men det japanskejede Musholm A/S har åbenbart ikke kunnet finde konkrete ukorrektheder eller injurier i journalistikken, så i stedet har de sagsøgt KANINEN KATRINE for krænkelse af ophavsret, nemlig ved som dokumentation at have bragt screenshot/skærmskud hvori indgår et lille foto af Musholms direktør, Niels Dalsgaard.

Musholm og direktøren kræver 9.000 kr. i ”rimeligt vederlag” for uretmæssig brug af fotoet i fire skærmskud. Og man kræver også 20.000 kr. for ”ikke-økonomisk skade”, fordi fotoet er ”anvendt i en for Musholm særdeles krænkende kontekst, som følge af den meget negativ og kritiske omtale af Musholm og dennes direktør, Niels Dalsgaard, i de opslag, hvor fotoet er anvendt” (Stævning, advokatfirmaet Kromann Reumert).

Sagen skal i Byretten i Horsens midt i februar.

Her ligger Musholm Bugt med de store havbrug. Kort: Wikimedia

KANINEN KATRINE: ’Musholm vil lukke munden på mig’

”Jeg vil ikke bruge ordet chikane, men sagsanlægget er Musholms og havbrugsbranchens forsøg på at lukke munden på vores kritiske journalistik. Man har åbenbart ikke kunnet finde faktuelle fejl i journalistikken, så derfor tyer de til andre midler, nemlig til en formel sag om ’krænkelse af ophavsret …”, siger journalist Leif Richter. som står bag facebook-siden KANINEN KATRINE.

”Jeg har afvist at betale, fordi Musholm ikke har dokumenteret at have ophavsretten til det lille lidt uskarpe og dårligt belyste foto. Ophavsretten til et foto tilhører den, der trykker på knappen på et kamera eller en telefon. Så nu må vi se om retten er enig med mig eller japaneren,” siger miljø-journalisten.

Musholms advokater har også forsøgt at påtvinge KATRINE KATRINE andre udgifter. De krævede, at KATRINE stillede i retten med en hyret advokat, men det afviste dommeren.

Musholm: ’Havbrug har ikke negativ indflydelse på havmiljøet’

Musholm A/S har været meget offensiv i debatten om havbrug. Sammen med interesseorganisationen (Dansk Akvakultur) har de årligt en kæmpestand centralt på Bornholms folkemøder. Direktør Niels Dalsgaard er bl.a. blevet interviewet i 12 minutter af vejrvært Peter Tanev. Se dette INDSLAG fra TV2Bornholm:

Men den kritiske journalistik har ikke passet Musholm, der afviser KANINEN KATRINEs påstande om forurening, fordi de ikke mener, at havbrug er punktkilder ligesom spildevandsudledninger.

Musholm siger generelt på hjemmeside: ”Miljøpåvirkningen fra Musholms havbrug overvåges og kontrolleres af myndighederne. Det er dokumenteret med de årlige miljøundersøgelser, at tabet af næringsstoffer fra havbrugene ikke har negativ indflydelse på badevandskvaliteten i Storebælt. Faktisk gælder det, at der er god økologisk tilstand for klorofyl i det nærliggende vandplansområde Musholm-bugt, som er målestokken for næringsstoffer”.

Musholm: ‘KANINEN KATRINE misinformerer om kvælstof’

Musholm afviser blankt, at havbrug forurener.

KANINEN KATRINE skrev for eksempel om Musholm: ”Rester af både foderet og kobber endte sammen med fækalier og urin fra de over én mio. fisk i badevandet sammen med over 113 tons miljøskadeligt kvælstof og over 11 tons fosfor.”

Så kaldte Musholm det for misinformation, igen ved at komme med en generalisering ”Det er usagligt at omtale kvælstof som miljøskadeligt. Kvælstof er ikke miljøskadeligt i sig selv, men en forudsætning for livet i havet og f.eks. planters vækst. … Når kvælstofpåvirkningen fra et havbrug foregår i et havområde med meget stor naturlig kvælstof-transport og -omsætning, som f.eks. Storebælt, så medfører kvælstoffet ingen målbar negativ effekt på miljøet”.

SE MUSHOLM OM MISINFORMATION

Skandalesagen Hjarnø Havbrug: 77 ringbind og tømt for værdier

Den 7. dec. blev en anden havbrugsvirksomhed, Hjarnø Havbrug A/S, ved en domsmandsret i Horsens dømt for grov miljøkriminalitet, nemlig snyd med fiskeproduktion og forurening af havmiljøet. Det var i den sag, at der forsvandt 77 ringbind hos Sydøstjyllands Politi.

Hjarnø Havbrug A/S og søsterselskabet Havbruget Hundshage fik konfiskeret over 125 mio. kr. og blev idømt bøder på over 20 mio. kr. for at have producere flere fisk end selskabet havde tilladelse til. Havbruget havde 2013-2018 overskredet tilladelserne med 2,5-4 gange. Overproduktionen medførte forurening omkring Horsens Fjord, da man udledte flere næringsstoffer (fosfor og kvælstof) end der var tilladelse til.

Ejeren af Hjarnø Havbrug, Anders Østergaard Pedersen, blev dømt til psykiatrisk behandling og fradømt retten til at drive havbrug i 3 år. KANINEN KATRINE har siden afsløret, at firmaet er tømt for værdier. Tilbage er en egenkapital på minus 15 mio. så statskassen ser formenlig aldrig de 20 +125 mio. kr.

KATRINE har også af afsløret (FB 30.12.24), at lige før nytår lukkede ejerkredsen selskabet Hjarnø Havbrug A/S – men samtidig oprettede man to nye selskaber inden for “engroshandel med fisk og fiskeprodukter”.

Det ligner en kendt selskabsmanøvre, senest jordskred i Randers og Nordic Waste, som valgte at gå konkurs…

Bannerbillede: Musholm Havbrug. Foto: fra Kaninen fra Endelave

Visited 14 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Jan Henningsen

  Hvis Kaninen har brug for praktisk hjælp til sin dokumentation af miljø svineriet fra Musholm havbrug. så sig til. Jeg har dokumenteret miljø svineriet her siden 2021 og kan dokumentere ændringer på havbunden (undervands foto) i den pågældne periode.

 2. Henrik Kofod Fleischer

  Hej Leif. Har du brug for at få lavet professionel filmindslag om emnet stiller jeg gerne op med kamera og drone. Find mig på FB. Vh Henrik Kofod Fleischer

 3. Klaus Flemløse

  Sigt til, hvis hatten skal rundt til økonomisk støtte.
  Jeg kan bidrage med mindre beløb.

 4. Vi kan ikke undvære Kaninen og mange andre bl.a. Gylle.dk til at lave dybdeborende journalistik i alt det som ministerier, styrelser mm. åbenbart ikke kan, vil eller tør røre ved.
  Og at Musholm sagsøger Kaninen som de gør er patetisk og lavintelligent 🤣
  Hop hop Kaninen- fortsæt det gode arbejde 🙏

 5. aagesenbr176100

  Helt ærligt nu har Musholm da nået bunden, de burde fratages deres tilladelse til at drive havbrug. Dem Musholm kan jeg undvære, men Kaninen vil jeg ikke undvære!

 6. Hans Henning Riber

  Hvor er alle frontkæmperne for ytringsfriheden nu henne? Her er da virkelig vitale dele af ytringsfriheden under pres.

 7. Erik Bresler

  Havbrugenes sager om deres uspiselige produkters og omfattende havforurening minder grangiveligt om svinefabrikforeningens søgsmål for 50 år siden mod ophavsmanden til en plakat med teksten:
  Danske svin er sunde, de strutter af penicillin.
  Teksten var, og er stadig sand, så det kunne der ikke føres sag på, men billedet lignede et som føromtalte fabrikanter mente at have ophavsret til.
  Det brugte de forargede bønder til at spilde rettens tid med indtil de endeligt tabe sagen ved højesteret i 1980.
  Siden har der været grint meget og længe hver gang landbruget uden held har forsøgte sig med retssager om deres svinerier.
  svineri med giftige burfisk udstilles nydeligt på: https://www.youtube.com/watch?v=RYYf8cLUV5E&t=203s

  • aagesenbr176100

   Tak for referencen til youtube klippet. Hvis ikke dette skræmmer, så ved jeg ikke hvad.

Skriv en kommentar