Havørn uden hoved og fødder var skudt med riffel

Havorn

Den hovedløse havørn fra Lindholm.

På øen Lindholm ved Møn er en død havørn under mystiske omstændigheder fundet gemt under en bunke træpaller. Ørnens fødder og hoved var skåret af. Nu viser røntgen-undersøgelser, at havørnen var skudt med en riffelkugle i sin ene vinge. Den lemlæstede ørn er derpå blevet dræbt.

Det skriver Jan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening 6. maj 2015.

Gartnere på besøg for at arbejde på øen fandt 26. marts den døde rovfugl gemt under nogle paller og brædder, hvorpå Dansk Ornitologisk Forening (DOF) blev kontaktet, så der i samarbejde med DTU Veterinærinstituttet blev sat en obduktion af havørnen i værk.

Røntgenundersøgelser viser nu, at den store rovfugl er blevet skudt med en riffel. Riffelprojektilet har knust overarmsknoglen på ørnens venstre vinge, men rovfuglen er ikke død af sine kvæstelser.

I stedet har den vingeskudte havørn været udsat for en særdeles voldsom behandling, hvor dens hoved og begge fødder er blevet skåret af.

Mariann-Chriel

Dyrlæge Mariann Chriel fra DTU har undersøgt den dræbte ørn.

– Havørnen, en voksen han på godt 4 kilo, har selvsagt været ude af stand til at flyve efter at været blevet ramt af kuglen, der splintrede dens ene vinge. Nogen har måske derefter aflivet den kvæstede havørn, der var velnæret og havde veludviklede fedtdepoter, da den døde. Vi har hverken fundet spor af gifte eller smitsomme sygdomme i den døde ørn, siger dyrlæge Mariann Chriél, der er specialkonsulent i DTU Veterinærinstituttet, Sektion for Diagnostik og Beredskab.

Intet tyder på, at havørnen har ligget død i vandet, for dens fjerdragt var i god stand, da den blev fundet i begyndende forrådnelse. Sandsynligheden taler derfor for, at den er aflivet på land.

Det øger mystikken omkring den døde havørn, for den blot 100 meter brede og 600 meter lange ø Lindholm er hjemsted for en afdeling af DTU Veterinærinstituttet, hvor et halvt hundrede ansatte arbejder med diagnosticering og forskning i virussygdomme, som potentielt kan skade produktionen af husdyr i Danmark.

Øen er lukket land for offentligheden, og det kræver en særlig tilladelse fra DTU Lindholm at komme i land på øen, hvor der ikke bor nogen fast. Der er dog altid vagt om natten.

gimage

Thomas Krogh Nielsen har besluttet, at DTU ikke vil anmelde lovovertrædelsen.

Thomas Krogh Nielsen, der er sektionsleder hos DTU Veterinærinstituttet på Lindholm finder hændelserne omkring den døde havørn meget mystiske.

– Jeg har ingen mistanke om, hvem der kan stå bag drabet på ørnen. Det er højst besynderligt, at ørnen er blevet gemt af vejen på så lille en ø, hvor der dagligt færdes folk. Ingen af mine medarbejdere kender noget til den døde havørn, siger Thomas Krogh Nielsen, der ikke vil foretage sig yderligere i sagen.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) ser med stor alvor på drabet af den voksne havørn, der muligvis var en ynglefugl fra et af parrene i lokalområdet.

– Hvis ikke DTU på Lindholm selv vil anmelde sagen til politiet, så vil DOF anmode politiet om at efterforske den. Det er bestemt en sag, der bør undersøges nærmere. I det mindste burde man finde ud af, om der er nogen med riffeltilladelse, som har adgang til Lindholm, siger Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.