Sidste chance: Her er et udvalg af gode ideer til julegaver

Dansk landbrug har gennem to årtier udviklet sig til et økonomisk såvel som moralsk fallitbo: Gælden er enorm, beskæftigelsen i bund og landbokulturen stort set udslettet. Trods omfattende liberaliseringer og milliarder af støttekroner kører de fleste bedrifter på pumperne og overlever kun takket være EU-støtten. Alligevel opretholder vi med alle midler verdens mest intensive landbrug. Prisen er et vandmiljø, der flyder med gylle og sprøjtegifte i hver anden drikkevandsboring, mens landmændene truer med retssager, hvis ikke de må sprøjte videre. I de stadigt større bedrifter lider malkekøer, grise og kyllinger, der presses til det yderste, mens MRSA-stafylokokker og salmonellabakterier breder sig.
Pris: 199,95 kr.
Køb den direkte fra
Gads Forlag eller bestil et signeret eksemplar fra forfatteren på: kjeld@baeredygtighed.dk
Er vi ikke blandt de rigeste nationer på kloden, og har vi ikke verdens bedste naturfredningslov? Hvordan gik det så til, at det yndige land alligevel endte med en natur, der er blandt de ringeste i Europa? I 100-året for den første naturfredningslov stillede Kjeld Hansen skarpt på naturfredningens stærke og svage sider.
Pris: 399,95 kr.
Køb den direkte fra Gads Forlag eller bestil et signeret eksemplar fra
forfatteren på: kjeld@baeredygtighed.dk
Bestil begge bind på: kjeld@baeredygtighed.dk og få dem med 25 % rabat og portofrit tilsendt. Husk at skrive om de skal signeres af forfatteren.
Samlet pris: 750 kr. frem til og med 24. december.
Årets mandelgave.
Bestil direkte fra forfatteren på: kjeld@baeredygtighed.dk
Pris: 80 kr.
Årets 2. mandelgave.
Bestil direkte fra forfatteren på: kjeld@baeredygtighed.dk
Pris: 80 kr.
Den trykte udgave er for længst udsolgt, men bogen kan stadig fås som E-bog til kr. 189,-.
Bestil den direkte fra forlaget.
Netop udgivet!
Bogens idé udsprang af at studere gamle fotografier. Ved at sammenligne dem med nye fotografier, taget fra eksakt samme position i landskabet, videregiver vi en umiddelbar oplevelse af de voldsomme forandringer. Det man ser med egne øjne virker autentisk og forstærker fortællingen, som tillige hviler på gammel og ny litteratur og beretninger fra øjenvidner. Adskillige dyr og planter gik tabt, og nye dukkede op. De store ikoner – Laksen og Havørnen – forsvandt, men genindvandrede efter naturgenopretninger.
Overalt i historien ses de menneskeskabte kræfter i form af opdyrkning, dræning, intensivt landbrug, forurening, byudvikling og vejanlæg, som ligger bag naturens og landskabernes gennemgribende forandringer. Den 200-år lange udvikling er drevet frem af nytten; af jagten på økonomisk udbytte i en befolkning, som blev fem gange større og blev bevæbnet med maskinkraft og kunstgødning undervejs.
Pris: 250 kr., men læg hertil porto.
Kan bestilles på email til forlagsbestyrer@bfnsforlag.dk
Voksne og politikere har brugt de seneste 30 år på at demonstrere deres manglende evne til at tage sig af klima- og miljøkrisen. Nu har Lone Vitus indset, at forandringen af vores fødevareforbrug og omgang med naturen skal komme med børnene og de unge. Læs anmeldelsen af bogen her.
Pris: 345,- kr. Bestilles direkte fra forlaget.
Bent Lauge Madsen blev født i 1934 og siden sine ganske unge år, har han brugt timer og atter timer, sommer og vinter, ude i de danske bække og åer. Han har ihærdigt og med stor glæde og en fænomenal arbejdsevne samlet hundredvis af skønne beretninger om naturhistorien i det strømmede vand – om nogen er han manden, der forstår vores vandløbs biologi. Skal vi bevare den folkelige og politiske interesse for at beskytte vores vandløbsnatur, så skal vi blive ved med at fortælle gode historier! Naturhistorier. Og dem er bogen fyldt af. I et varmt og poetisk sprog fortæller Bent Lauge Madsen om de små dyrs utrolige liv og færden og om års arbejde med at forstå og finde forklaringer.
Bent Lauge Madsen er arkitekten bag vores nye vandløbslove. Han modtog 2014 den nyindstiftede Wesenberg-Lund pris for “en mere end hæderlig indsats inden for dansk ferskvandsbiologi.”
Pris: 250 kr.
Bestil direkte fra forlaget Epsilon.

Comments

comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.