Værsgo – bestil den direkte fra forfatteren eller fra Gads Forlag. Pris: 250 kr.

Dansk landbrug har gennem to årtier udviklet sig til et økonomisk såvel som moralsk fallitbo: Gælden er enorm, beskæftigelsen i bund og landbokulturen stort set udslettet. Trods omfattende liberaliseringer og milliarder af støttekroner kører de fleste bedrifter på pumperne og overlever kun takket være EU-støtten. Alligevel opretholder vi med alle midler verdens mest intensive landbrug. Prisen er et vandmiljø, der flyder med gylle og sprøjtegifte i hver anden drikkevandsboring, mens landmændene truer med retssager, hvis ikke de må sprøjte videre. I de stadigt større bedrifter lider malkekøer, grise og kyllinger, der presses til det yderste, mens MRSA-stafylokokker og salmonellabakterier breder sig.
Pris: 199,95 kr.
Køb den direkte fra
Gads Forlag eller bestil et signeret eksemplar fra forfatteren på: kjeld@baeredygtighed.dk
Er vi ikke blandt de rigeste nationer på kloden, og har vi ikke verdens bedste naturfredningslov? Hvordan gik det så til, at det yndige land alligevel endte med en natur, der er blandt de ringeste i Europa? I 100-året for den første naturfredningslov stillede Kjeld Hansen skarpt på naturfredningens stærke og svage sider.
Pris: 399,95 kr.
Køb den direkte fra Gads Forlag eller bestil et signeret eksemplar fra
forfatteren på: kjeld@baeredygtighed.dk
Bestil begge bind på: kjeld@baeredygtighed.dk og få dem med 25 % rabat og portofrit tilsendt. Husk at skrive om de skal signeres af forfatteren.
Samlet pris: 600 kr. frem til og med 24. december.
Årets mandelgave.
Bestil direkte fra forfatteren på: kjeld@baeredygtighed.dk
Pris: 80 kr.
Årets 2. mandelgave.
Bestil direkte fra forfatteren på: kjeld@baeredygtighed.dk
Pris: 80 kr.
Den trykte udgave er for længst udsolgt, men bogen kan stadig fås som E-bog til kr. 189,-.
Bestil den direkte fra forlaget.
Netop udgivet!
Bogens idé udsprang af at studere gamle fotografier. Ved at sammenligne dem med nye fotografier, taget fra eksakt samme position i landskabet, videregiver vi en umiddelbar oplevelse af de voldsomme forandringer. Det man ser med egne øjne virker autentisk og forstærker fortællingen, som tillige hviler på gammel og ny litteratur og beretninger fra øjenvidner. Adskillige dyr og planter gik tabt, og nye dukkede op. De store ikoner – Laksen og Havørnen – forsvandt, men genindvandrede efter naturgenopretninger.
Overalt i historien ses de menneskeskabte kræfter i form af opdyrkning, dræning, intensivt landbrug, forurening, byudvikling og vejanlæg, som ligger bag naturens og landskabernes gennemgribende forandringer. Den 200-år lange udvikling er drevet frem af nytten; af jagten på økonomisk udbytte i en befolkning, som blev fem gange større og blev bevæbnet med maskinkraft og kunstgødning undervejs.
Pris: 250 kr., men læg hertil porto.
Kan bestilles på email til forlagsbestyrer@bfnsforlag.dk
 

Bent Lauge Madsen blev født i 1934 og siden sine ganske unge år, har han brugt timer og atter timer, sommer og vinter, ude i de danske bække og åer. Han har ihærdigt og med stor glæde og en fænomenal arbejdsevne samlet hundredvis af skønne beretninger om naturhistorien i det strømmede vand – om nogen er han manden, der forstår vores vandløbs biologi. Skal vi bevare den folkelige og politiske interesse for at beskytte vores vandløbsnatur, så skal vi blive ved med at fortælle gode historier! Naturhistorier. Og dem er bogen fyldt af. I et varmt og poetisk sprog fortæller Bent Lauge Madsen om de små dyrs utrolige liv og færden og om års arbejde med at forstå og finde forklaringer.
Bent Lauge Madsen er arkitekten bag vores nye vandløbslove. Han modtog 2014 den nyindstiftede Wesenberg-Lund pris for “en mere end hæderlig indsats inden for dansk ferskvandsbiologi.”
Pris: 250 kr.
Bestil direkte fra forlaget Epsilon.

Bannerfoto: Wolfgang Hasselmann/Unsplash

Skriv en kommentar